Ustawa z dnia 30.10.2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2018.07.17
do 2019.06.27
tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 1376
Istniejące wersje czasowe art. 37h
2018.01.01
dodany przez
2018.07.17 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 1376
2019.06.28 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 1205
2022.10.26 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2022 r. poz. 2189
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 37h. Płatnik składek jest obowiązany do zwrotu przyznanego dofinansowania wraz z odsetkami liczonymi od następnego dnia po przekazaniu środków na rachunek bankowy płatnika składek do dnia ich zwrotu w przypadku:

    1) rezygnacji lub odstąpienia od realizacji projektu;

    2) niewykonania zobowiązań wynikających z zawartej umowy o dofinansowanie;

    3) odmowy poddania projektu kontroli w trakcie jego realizacji lub po jego zakończeniu;

    4) realizacji projektu w sposób niezgodny z wnioskiem o dofinansowanie projektu;

    5) wykorzystania dofinansowania niezgodnie z przeznaczeniem.