Ustawa z dnia 10.07.2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny, ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2016.09.08
 
zmieniony przez
art. 3 
Istniejące wersje czasowe art. 23
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2015 r. poz. 1311
2016.04.01
zmieniony przez
2016.09.08
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 23. Ustawa wchodzi w życie po upływie 12 miesięcy od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem:

    1) art. 2 pkt 48 lit. b, który wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2016 r.;

    1a) art. 2 pkt 49 lit. b, pkt 50, 51 i 102 oraz art. 8 pkt 5 w zakresie pkt 21, które wchodzą w życie z dniem 1 marca 2017 r.;

    2) art. 2 pkt 56 i 58, art. 14 pkt 2, art. 15 oraz art. 18, które wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia;

    3) art. 19, który wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.*)

_____________________
*) Ustawa została ogłoszona w dniu 7.09.2015 r.