Ustawa z dnia 10.07.2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny, ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2016.09.08
do 2023.06.30
zmieniony przez
art. 3 
Istniejące wersje czasowe art. 21
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2015 r. poz. 1311
2016.09.08
zmieniony przez
2023.07.01
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 21. 1. Przepisy ustaw zmienianych w art. 2 i art. 3, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się do postępowań wszczętych po wejściu w życie niniejszej ustawy.

2. Przepisy art. 151 § 2, art. 1621, art. 177 § 1 pkt 31, art. 235 § 2, art. 39822 § 5, art. 39823 § 2, art. 50519a , art. 6103, art. 62612 § 1, art. 7592 oraz art. 9022 § 3 ustawy zmienianej w art. 2, przepisy art. 63a, art. 67 § 1a i 2a-2c oraz art. 89a § 3 ustawy zmienianej w art. 3, przepis art. 39 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 14, przepisy art. 83 § 3 oraz art. 299 ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

3. Przepisu art. 6691 § 4 ustawy zmienianej w art. 2, nie stosuje się od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

4. Przepisy art. 773, art. 7732, art. 774, art. 775, art. 8821, art. 889 § 1 pkt 1, art. 891, art. 896 § 1 pkt 3, art. 910 § 1 pkt 3 oraz art. 9118 § 51 i 6 ustawy zmienianej w art. 2, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się do zbiegu egzekucji sądowej i administracyjnej, który nastąpił po wejściu w życie niniejszej ustawy.

5. Przepisy art. 62, art. 62a-62f, art. 63, art. 63a, art. 64c § 11a, art. 64e § 4c i 4d, art. 69a, art. 79 § 5, art. 115a oraz art. 168d § 3 ustawy zmienianej w art. 3, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się do zbiegu egzekucji administracyjnej i sądowej oraz zbiegu egzekucji administracyjnych, które nastąpiły po wejściu w życie niniejszej ustawy.

6. Do zbiegu egzekucji sądowej i administracyjnej, który nastąpił po wejściu w życie niniejszej ustawy, przepisu art. 7733 ustawy zmienianej w art. 2, przepisów art.  73, art. 82, art. 94c, art. 96e oraz art. 96h § 5 ustawy zmienianej w art. 3, nie stosuje się od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

7. Do zbiegu egzekucji administracyjnych, który nastąpił po wejściu w życie niniejszej ustawy, przepisów art.  73, art. 82, art. 94c, art. 96e oraz art. 96h § 5 ustawy zmienianej w art. 3, nie stosuje się od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

8. Przepisy rozdziału 3 w dziale I w tytule II w części trzeciej ustawy zmienianej w art. 2, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się do egzekucji z ruchomości wszczętej po wejściu w życie niniejszej ustawy.

9. Przepisy art. 889 § 1 pkt 1 oraz art. 8932a ustawy zmienianej w art. 2, przepisy art. 80 § 1 oraz art. 86b ustawy zmienianej w art. 3, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się do egzekucji z rachunku bankowego wszczętej po wejściu w życie niniejszej ustawy.

10. Przepis art. 9022 ustawy zmienianej w art. 2, przepis art. 89a ustawy zmienianej w art. 3, oraz przepis art. 76 § 2a ustawy zmienianej w art. 9, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się do egzekucji z wierzytelności z tytułu nadpłaty lub zwrotu podatku, wszczętej po wejściu w życie niniejszej ustawy.