Ustawa z dnia 27.05.2015 r. o zmianie ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz niektórych innych ustaw1)

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2015.07.02
do 2015.12.31
tekst pierwotny
Dz. U. z 2015 r. poz. 933
Istniejące wersje czasowe art. 13
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2015 r. poz. 933
2016.01.01
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 13. Do udzielenia, przekazywania i finansowania dopłat do demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji za rok 2015 stosuje się przepisy dotychczasowe z tym, że ilekroć w przepisach dotychczasowych jest mowa o sprawozdaniu, o którym mowa w art. 30 ustawy zmienianej w art. 1, rozumie się przez to sprawozdanie, o którym mowa w art. 14 ust. 1.