Ustawa z dnia 20.03.2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw1)

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2015.04.17
do 2015.12.30
tekst pierwotny
Dz. U. z 2015 r. poz. 541
Istniejące wersje czasowe art. 8
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2015 r. poz. 541
2015.12.31
zmieniony przez
2017.01.01
zmieniony przez
2018.06.04
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 8. Przepis art. 135 ust. 1 pkt 1 lit. h ustawy, o której mowa w art. 4, traci moc z dniem 4 stycznia 2016 r.