Ustawa z dnia 20.02.2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw1)

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2015.03.16
do 2017.08.31
tekst pierwotny
Dz. U. z 2015 r. poz. 357
Istniejące wersje czasowe art. 9
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2015 r. poz. 357
2017.09.01
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 9. W ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 811) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w art. 20 w ust. 1 pkt 2-10 otrzymują brzmienie:

   "2) w 2015 r. - 306 mln zł;

   3) w 2016 r. - 335 mln zł;

   4) w 2017 r. - 376 mln zł;

   5) w 2018 r. - 448 mln zł;

   6) w 2019 r. - 453 mln zł;

   7) w 2020 r. - 477 mln zł;

   8) w 2021 r. - 552 mln zł;

   9) w 2022 r. - 549 mln zł;

   10) w 2023 r. - 492 mln zł.";

  2) w art. 22 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

   "1. Rzeczoznawcy wpisani na listy rzeczoznawców na podstawie dotychczasowych przepisów podlegają z urzędu wpisowi na odpowiednie listy, o których mowa w art. 22an ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.".