Ustawa z dnia 20.02.2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw1)

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2017.09.01
 
zmieniony przez
art. 109 
Istniejące wersje czasowe art. 9
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2015 r. poz. 357
2017.09.01
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 9. W ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 811) wprowadza się następujące zmiany:

    1) (uchylony)

    2) w art. 22 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

      "1. Rzeczoznawcy wpisani na listy rzeczoznawców na podstawie dotychczasowych przepisów podlegają z urzędu wpisowi na odpowiednie listy, o których mowa w art. 22an ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.".