Dodatkowe opcje drukowania:
pokaż wersje przyszłe
 
Drukuj

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27.11.2014 r. w sprawie określenia wzoru części uzupełniającej zeznania podatkowego składanego za rok 2014

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

 Dz. U. z 2014 r. poz. 1673

Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 23 października 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1644) zarządza się, co następuje:

§ 1. Określa się wzór części uzupełniającej zeznania, o którym mowa w art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.), składanego za rok 2014, stanowiący załącznik do rozporządzenia.

§ 2. Wzór, o którym mowa w § 1, stosuje się do uzyskanych dochodów lub poniesionych strat w 2014 r.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.

Załącznik

PIT/UZ. Część uzupełniająca zeznania podatkowego PIT-36 i PIT-37 za 2014 r.

PIT/UZ. Część uzupełniająca zeznania podatkowego PIT-36 i PIT-37 za 2014 r.