Dodatkowe opcje drukowania:
pokaż wersje przyszłe
 
Drukuj

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 11.08.2014 r. w sprawie maksymalnych stawek opłat produktowych dla poszczególnych produktów na rok 2015

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

 M. P. z 2014 r. poz. 711

Na podstawie art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz. U. z 2007 r. nr 90, poz. 607, z późn. zm.) ogłasza się, że maksymalne stawki opłat produktowych dla poszczególnych produktów na rok 2015 wynoszą odpowiednio:

    1) dla produktów wymienionych w poz. 1 i 2 w załączniku nr 4a do ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej - 2,63 zł za 1 kg;

    2) dla produktów wymienionych w poz. 3 i 4 w załączniku nr 4a do ustawy, o której mowa w pkt 1 - 5,63 zł za 1 kg;

    3) dla produktów wymienionych w poz. 5 w załączniku nr 4a do ustawy, o której mowa w pkt 1 - 10,51 zł za 1 kg.