Ustawa z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta1)

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2023.01.01
do 2023.12.21
zmieniony przez
art. 1 
Istniejące wersje czasowe art. 1
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2014 r. poz. 827
2017.03.30 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2017 r. poz. 683
2019.01.23 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 134
2020.02.21 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2020 r. poz. 287
2023.01.01
zmieniony przez
2023.12.22 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2023 r. poz. 2759
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 1. Ustawa określa prawa przysługujące konsumentowi, w szczególności:

  1) obowiązki przedsiębiorcy zawierającego umowę z konsumentem;

  2) zasady i tryb zawierania z konsumentem umowy na odległość i poza lokalem przedsiębiorstwa;

  3) zasady i tryb wykonania przysługującego konsumentowi prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa;

  4) zasady i tryb zawierania z konsumentem umowy na odległość dotyczącej usług finansowych.

  4a) zasady i tryb wykonania praw konsumenta będącego stroną umowy zobowiązującej do przeniesienia własności towaru na konsumenta;

  4b) zasady i tryb wykonania praw konsumenta będącego stroną umowy o dostarczanie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej;