Ustawa z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta1)

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2019.01.23
do 2020.02.20
tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 134
Istniejące wersje czasowe art. 36
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2014 r. poz. 827
2017.03.30 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2017 r. poz. 683
2019.01.23 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 134
2020.02.21 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2020 r. poz. 287
2023.01.01
zmieniony przez
2023.12.22 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2023 r. poz. 2759
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 36. Konsument nie ponosi kosztów:

  1) świadczenia usług, dostarczania wody, gazu lub energii elektrycznej w przypadku, gdy nie są one oferowane w ograniczonej objętości lub w ustalonej ilości, lub energii cieplnej, w całości lub w części, za czas do odstąpienia od umowy, jeżeli:

   a) przedsiębiorca nie poinformował konsumenta o prawie odstąpienia od umowy i skutkach jego wykonania zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 9 lub

   b) konsument nie żądał spełniania świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy zgodnie z art. 15 ust. 3 i art. 21 ust. 2;

  2) dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli:

   a) konsument nie wyraził zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy lub

   b) konsument nie został poinformowany o utracie przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy w chwili udzielania takiej zgody, lub

   c) przedsiębiorca nie dostarczył potwierdzenia zgodnie z art. 15 ust. 1 i art. 21 ust. 1.