Ustawa z dnia 6.12.2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2008.12.31
do 2013.06.16
tekst pierwotny
Dz. U. z 2008 r. nr 237, poz. 1654
Istniejące wersje czasowe art. 12
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2008 r. nr 237, poz. 1654
2013.06.17
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 12. 1. Pracownicy mają prawo do dodatkowego urlopu macierzyńskiego i dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego począwszy od dnia 1 stycznia 2010 r.

2. Wymiar dodatkowego urlopu macierzyńskiego i dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, o którym mowa w art. 1821 § 1 pkt 1 oraz art. 183 § 3 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 1, wynosi:

  1) w 2010 r. i 2011 r. - do 2 tygodni;

  2) w 2012 r. i 2013 r. - do 4 tygodni.

3. Wymiar dodatkowego urlopu macierzyńskiego i dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, o którym mowa w art. 1821 § 1 pkt 2 oraz art. 183 § 3 pkt 2 ustawy zmienianej w art. 1, wynosi:

  1) w 2010 r. i 2011 r. - do 3 tygodni;

  2) w 2012 r. i 2013 r. - do 6 tygodni.

4. Wymiar dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, o którym mowa w art. 183 § 3 pkt 3 ustawy zmienianej w art. 1, wynosi:

  1) w 2010 r. i 2011 r. - 1 tydzień;

  2) w 2012 r. i 2013 r. - do 2 tygodni.