Ustawa z dnia 7.04.2006 r. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2009.07.08
 
zmieniony przez
art. 1 
Istniejące wersje czasowe zał.
Tekst ujednolicony przez redakcję na dzień:
2008.06.14
2009.07.08
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Załącznik

 
WZÓR INFORMACJI O RADZIE PRACOWNIKÓW

1. Nazwa pracodawcy .........................................................

2. Adres (siedziba lub miejsce zamieszkania) pracodawcy .....................

3. Data utworzenia rady pracowników .........................................

4. Liczba członków rady pracowników .........................................

5. Czy warunki informowania pracowników i przeprowadzania z nimi konsultacji:

1) zostały ustalone przez radę pracowników z pracodawcą lub

2) obowiązują regulacje ustawowe .........................................

6. Zakres ustaleń przyjętych przez radę pracowników z pracodawcą na podstawie

art. 5 ust. 1 i 2 ........................................................

Objaśnienie:
Ad 4 - wskazać podstawę prawną, tj. art. 3 ust. 1 pkt 1, 2 lub 3.