Ustawa z dnia 7.04.2006 r. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2009.07.08
 
zmieniony przez
art. 1 
Istniejące wersje czasowe art. 3
Tekst ujednolicony przez redakcję na dzień:
2008.06.14
2009.07.08
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 3. 1. W skład rady pracowników wchodzi u pracodawcy zatrudniającego, z zastrzeżeniem art. 5 ust. 2 pkt 1:

    1) od 50 do 250 pracowników - 3 pracowników;

    2) od 251 do 500 pracowników - 5 pracowników;

    3) powyżej 500 pracowników - 7 pracowników.

2. (uchylony)

3. (uchylony)

4. (uchylony)