Ustawa z dnia 4.04.2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2020.07.27
do 2021.10.31
tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2020 r. poz. 1297
Istniejące wersje czasowe art. 4
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2014 r. poz. 567
2016.02.09 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2016 r. poz. 162
2017.11.13 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2017 r. poz. 2092
2018.11.01
zmiana wynikająca z
 
2020.07.27 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2020 r. poz. 1297
2021.11.01
zmiana wynikająca z
 
2024.02.23 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2024 r. poz. 246
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 4. Zasiłek dla opiekuna przysługuje w wysokości 520 zł*) miesięcznie.

________________
*) Uwaga od redakcji: kwota zasiłku dla opiekuna od 1.11.2018 r. ustalona została w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 31.07.2018 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz. U. z 2018 r. poz. 1497) i wynosi 620,00 zł.