Ustawa z dnia 9.07.2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych1)

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2017.03.28
do 2017.05.31
 
wyrok TK  
Istniejące wersje czasowe art. 24
Tekst ujednolicony przez redakcję na dzień:
2007.07.01
2016.03.17 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2016 r. poz. 360
2017.06.01
uchylony przez
2018.03.22 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 594
2019.08.20 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 1563
2023.06.15 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2023 r. poz. 1110
Pokaż wszystkie w jednym oknie

*)Art. 24. Roszczenia pracownika tymczasowego rozpatruje sąd pracy właściwy ze względu na siedzibę agencji pracy tymczasowej zatrudniającej tego pracownika.

*)Uwaga od redakcji:
Na podstawie wyroku Trybunału Konstytucyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 658), z dniem 28.03.2017 r. art. 24 w zakresie, w jakim uniemożliwia wytoczenie powództwa przed sąd, w którego okręgu praca jest, była lub miała być wykonywana, został uznany za niezgodny z art. 32 ust. 1 w związku z art. 45 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.