Ustawa z dnia 23.10.2013 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2013.12.05
do 2015.09.14
tekst pierwotny
Dz. U. z 2013 r. poz. 1446
Istniejące wersje czasowe art. 9
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2013 r. poz. 1446
2015.09.15
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 9. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2014 r. z wyjątkiem:

    1) art. 2, który wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia;*)

    2) art. 3, który wchodzi w życie z dniem 1 września 2014 r.;

    3) art. 1 pkt 3, który wchodzi w życie z dniem 4 stycznia 2016 r.

_______________________
*)Ustawa została ogłoszona w dniu 5.12.2013 r.