Ustawa z dnia 27.09.2013 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw1)

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2013.10.25
do 2014.12.24
tekst pierwotny
Dz. U. z 2013 r. poz. 1247
Istniejące wersje czasowe art. 4
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2013 r. poz. 1247
2014.12.25
uchylony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 4. W ustawie z dnia 26 maja 1982 r. - Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2009 r. nr 146, poz. 1188, z późn. zm.) art. 94 otrzymuje brzmienie:

    "Art. 94. Obwiniony ma prawo do ustanowienia obrońcy, którym może być wyłącznie adwokat lub radca prawny.".