Ustawa z dnia 20.05.1971 r. Kodeks wykroczeń

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2023.10.03
 
tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2023 r. poz. 2119
Istniejące wersje czasowe art. 86b
2022.01.01
dodany przez
2022.09.21
zmieniony przez
2022.10.20 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2022 r. poz. 2151
2023.10.03 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2023 r. poz. 2119
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 86b. § 1. Kto na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu, prowadząc pojazd mechaniczny:

    1) wbrew obowiązkowi nie ustępuje pierwszeństwa pieszemu,

    2) nie zatrzymuje pojazdu w celu umożliwienia przejścia przez jezdnię osobie niepełnosprawnej, używającej specjalnego znaku, lub osobie o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej,

    3) wyprzedza pojazd na przejściu dla pieszych, na którym ruch nie jest kierowany, lub bezpośrednio przed tym przejściem,

    4) omija pojazd, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu,

    5) narusza zakaz jazdy wzdłuż po drodze dla pieszych lub przejściu dla pieszych,

podlega karze grzywny nie niższej niż 1500 złotych.

§ 2. Kto dopuszcza się wykroczenia określonego w § 1, prowadząc inny pojazd niż określony w tym przepisie,

podlega karze grzywny albo karze nagany.

§ 3. W razie popełnienia wykroczenia określonego w § 1 można orzec zakaz prowadzenia pojazdów, w szczególności, jeżeli sprawca wykroczenia spowodował zagrożenie bezpieczeństwa pieszego.