Ustawa z dnia 20.05.1971 r. Kodeks wykroczeń

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2022.01.01
do 2022.10.19
dodany przez
art. 3 
Istniejące wersje czasowe art. 92b
2022.01.01
dodany przez
2022.10.20 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2022 r. poz. 2151
2023.10.03 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2023 r. poz. 2119
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 92b. Kto, prowadząc pojazd mechaniczny, nie stosuje się do zakazu wyprzedzania określonego ustawą lub znakiem drogowym,

podlega karze grzywny nie niższej niż 1.000 złotych.