Ustawa z dnia 7.12.2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw1)

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2013.01.09
do 2013.12.30
tekst pierwotny
Dz. U. z 2013 r. poz. 35
Istniejące wersje czasowe art. 8
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2013 r. poz. 35
2013.12.31
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 8. W przypadku czynności, o których mowa w art. 7 ust. 1, podstawę opodatkowania ustala się zgodnie z przepisami art. 29-31 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2014 r.