Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4.11.2011 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych rodzajów dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2014.10.08
do 2015.08.11
zmieniony przez
§ 1 
Istniejące wersje czasowe § 2
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2011 r. nr 246, poz. 1469
2014.10.08
zmieniony przez
2015.08.12 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2015 r. poz. 1147
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 2. Zaniechanie, o którym mowa w § 1, ma zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych do dnia 31 grudnia 2030 r.