Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2.02.2010 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2013.08.17
do 2015.02.27
zmieniony przez
§ 1 
Istniejące wersje czasowe zał. nr 3
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2010 r. nr 27, poz. 134
2011.07.07
zmieniony przez
2012.12.12
zmieniony przez
2013.08.17
zmieniony przez
2015.02.28
zmieniony przez
2015.10.20
zmieniony przez
2016.04.01
zmieniony przez
2016.05.20
zmieniony przez
2016.09.01
zmieniony przez
2017.01.01
zmieniony przez
2017.02.09
zmieniony przez
2018.01.01
zmieniony przez
2018.10.09
zmieniony przez
2018.11.28
zmieniony przez
2018.12.05
zmieniony przez
2019.05.12
zmieniony przez
2019.06.18
zmieniony przez
2020.01.24
zmieniony przez
2020.03.01
zmieniony przez
2020.06.27
zmieniony przez
2020.10.02
zmieniony przez
2020.11.25
zmieniony przez
2020.12.09
zmieniony przez
2021.01.01
zmieniony przez
2021.02.17
zmieniony przez
2021.03.24
zmieniony przez
2021.04.29
zmieniony przez
2023.03.10 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2023 r. poz. 467
2024.01.01
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Załącznik nr 3

 
Tabele stanowisk, zaszeregowań i kwalifikacji

I. PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH NA STANOWISKACH AUDYTORÓW WEWNĘTRZNYCH

Lp.

Stanowisko

Kategoria zaszeregowania

Stawka dodatku funkcyjnego do

Wymagane kwalifikacje

wykształcenie

liczba lat pracy

1

2

3

4

5

6

1

Audytor wewnętrzny

XVII-XVIII

8

według odrębnych przepisów

II. PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH W BIURZE NASIENNICTWA LEŚNEGO

Lp.

Stanowisko

Kategoria zaszeregowania

Stawka dodatku funkcyjnego do

Wymagane kwalifikacje

wykształcenie

liczba lat pracy

1

2

3

4

5

6

1

Dyrektor Biura

XIX-XXI

10

wyższe

7

2

Zastępca Dyrektora Biura

XVI-XX

9

wyższe

7

III. PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH W URZĘDACH WOJEWÓDZKICH

Lp.

Stanowisko

Kategoria zaszeregowania

Stawka
dodatku
funkcyjnego
do

Wymagane kwalifikacje

wykształcenie

liczba lat pracy

1

2

3

4

5

6

1

Lekarz koordynator ratownictwa medycznego

XVIII-XXI

10

według odrębnych przepisów

2

Przewodniczący wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności

XV-XIX

7

3

Przewodniczący składu orzekającego o niepełnosprawności

XIV-XVIII

6

4

Komendant wojewódzki Państwowej Straży Łowieckiej

XV-XVII

5

5

Sekretarz wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności

XIII-XVII

5

6

Zastępca komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Łowieckiej

XIV-XVI

4

7

Członkowie wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności (lekarz, psycholog, pedagog, doradca zawodowy, pracownik socjalny)

XIII-XVI

4

8

Operator numerów alarmowych

XIII-XVII

-

9

Komendant posterunku Państwowej Straży Łowieckiej

XII-XV

3

10

Starszy strażnik Państwowej Straży Łowieckiej

V-XIII

-

11

Strażnik Państwowej Straży Łowieckiej

III-X

-

12

Młodszy strażnik Państwowej Straży Łowieckiej

I-VII

-

IV. PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH W KOMENDACH, INSPEKTORATACH I INNYCH
JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH STANOWIĄCYCH APARAT POMOCNICZY KIEROWNIKÓW
ZESPOLONYCH SŁUŻB, INSPEKCJI I STRAŻY WOJEWÓDZKICH ORAZ KIEROWNIKÓW
POWIATOWYCH SŁUŻB, INSPEKCJI I STRAŻY

Lp.

Stanowisko

Kategoria zaszeregowania

Stawka dodatku funkcyjnego do

Wymagane kwalifikacje

wykształcenie

liczba lat pracy

1

2

3

4

5

6

I. Wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska

1

Wojewódzki inspektor

XIX-XXI

10

wyższe

7

2

Zastępca wojewódzkiego inspektora

XVII-XX

9

wyższe

7

II. Wojewódzkie inspektoraty Inspekcji Handlowej

1

Wojewódzki inspektor

XVIII-XXI

10

wyższe

7

2

Zastępca wojewódzkiego inspektora

XVII-XX

9

wyższe

7

III. Wojewódzkie inspektoraty jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych

1

Wojewódzki inspektor

XVII-XXI

10

wyższe

5

2

Zastępca wojewódzkiego inspektora

XV-XX

9

wyższe

5

IV. Wojewódzkie urzędy ochrony zabytków

1

Wojewódzki konserwator zabytków

XVII-XXI

10

wyższe

5

2

Zastępca wojewódzkiego konserwatora zabytków

XV-XX

9

wyższe

5

V. Wojewódzkie inspekcje geodezyjne i kartograficzne

1

Wojewódzki inspektor nadzoru geodezyjnego i kartograficznego

XVII-XXI

10

według odrębnych przepisów

VI. Wojewódzkie inspektoraty Inspekcji Farmaceutycznej

1

Wojewódzki inspektor farmaceutyczny

XVIII-XXI

10

wyższe farmaceutyczne

5

2

Zastępca wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego

XVI-XX

9

wyższe farmaceutyczne

5

VII. Wojewódzkie inspektoraty nadzoru budowlanego

1

Wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego

XIX-XXI

10

wyższe oraz uprawnienia budowlane bez ograniczeń

7

VIII. Powiatowe inspektoraty nadzoru budowlanego

1

Powiatowy inspektor nadzoru budowlanego

XVIII-XX

8

wyższe oraz uprawnienia budowlane bez ograniczeń

5

IX. Wojewódzkie inspektoraty ochrony roślin i nasiennictwa

1

Wojewódzki inspektor

XVII-XXI

10

wyższe

według odrębnych przepisów

2

Zastępca wojewódzkiego inspektora

XV-XX

9

wyższe

X. Wojewódzkie inspektoraty transportu drogowego

1

Wojewódzki inspektor

XVII-XXI

10

wyższe

5

2

Zastępca wojewódzkiego inspektora

XV-XX

9

wyższe

5

XI. Kuratoria oświaty

1

Kurator oświaty

XX-XXI

10

według odrębnych przepisów

2

Wicekurator oświaty

XIX-XX

9

V. PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH W RAMACH PRAC INTERWENCYJNYCH I ROBÓT PUBLICZNYCH

Lp.

Stanowisko

Kategoria zaszeregowa nia

Stawka dodatku funkcyjnego do

Wymagane kwalifikacje

wykształcenie

liczba lat pracy

1

2

3

4

5

6

1

Główny specjalista

XII-XVII

-

wyższe

5

2

Starszy specjalista

XI-XV

-

wyższe

3

3

Inspektor

VII-XII

-

wyższe

-

średnie

2

4

Ankieter

VI-XI

-

średnie

2

5

Referent

VI-IX

-

średnie

-

VI. PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH W URZĘDACH STANOWIĄCYCH APARAT POMOCNICZY TERENOWYCH ORGANÓW ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ PODLEGŁYCH MINISTROM LUB CENTRALNYM ORGANOM ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

I. Urzędy morskie

1

Dyrektor

XIX-XXI

10

według odrębnych przepisów

2

Zastępca dyrektora do spraw inspekcji morskiej

XIX-XX

9

3

Zastępca dyrektora do spraw:
technicznych,
oznakowania nawigacyjnego,
zastępca dyrektora delegatury urzędu morskiego

XV-XX

9

Załogi jednostek pływających

1

Kierownik statku I kategorii (kapitan)

XV-XVII

2

2

Kierownik statku II kategorii

XIV-XVI

-

3

Zastępca kierownika statku
I kategorii (I oficer),
kierownik maszyn statku I kategorii
(I oficer mechanik)

XIV-XVI

1

4

Kierownik maszyn statku II kategorii, II oficer mechanik

XIII-XV

-

5

Kierownik statku III kategorii, kierownik maszyn statku III kategorii

XII-XIV

-

6

Oficer wachtowy

XII-XIII

-

7

Oficer elektryk okrętowy

XI-XIV

-

8

Kierownik statku IV kategorii,
kierownik maszyn statku IV kategorii,
bosman okrętowy

XI-XIII

-

9

Sternik motorzysta,
brygadzista grupy sondażowej

XI-XII

-

10

Operator urządzeń hydrograficznych,
III oficer mechanik,
monter znaków nawigacyjnych,
starszy marynarz,
motorzysta,
kucharz,
sondażysta

X-XI

-

11

Marynarz

IX-X

-

12

Steward

VIII-IX

-

13

Młodszy marynarz

VII-VIII

-

14

Starszy bosman bazy

VIII-IX

-

średnie

-

15

Bosman bazy

VII-VIII

-

średnie

-

Stanowiska pomocnicze, robotnicze i obsługi

1

Mechanik lotniczy

XIV-XVI

-

według odrębnych przepisów

2

Kierownik magazynu technicznego

XI-XIII

2

średnie

4

3

Sekretarka

IX-XIII

-

średnie

-

4

Kierownik warsztatu

X-XII

3

średnie

4

starszy latarnik

-

średnie

4

starszy administrator

-

średnie

2

starszy rzemieślnik specjalista

-

zasadnicze

4

operator:
koparkoładowarki,
dźwigu samojezdnego

-

według odrębnych przepisów

5

Starszy magazynier w magazynie technicznym

X-XI

-

średnie

2

rzemieślnik specjalista

-

zasadnicze

3

kierowca autobusu

-

według odrębnych przepisów

6

Elektrotechnik

IX-XI

-

średnie

-

7

Elektromonter,
elektryk,
elektryk-spawacz,
monter instalacji
wodno-kanalizacyjnych,
operator sztaplarki,
mechanik silników spalinowych,
mechanik samochodowy,
elektryk samochodowy

VII-XI

-

zasadnicze

-

8

Magazynier w magazynie technicznym

IX-X

-

zasadnicze

1

kserografista

-

2

kierowca ciągnika,
kierowca samochodu:
ciężarowego,
dostawczego

 

-

według odrębnych przepisów

9

Latarnik,
rzemieślnik gospodarczy

VIII-X

-

zasadnicze

-

10

Administrator,
starsza maszynistka

VIII-IX

-

średnie

-

konserwator,
malarz

-

zasadnicze

-

11

Robotnik ochrony wybrzeża - pilarz,
murarz,
tynkarz,
blacharz,
dekarz,
spawacz,
ślusarz,
ślusarz-spawacz,
tokarz

VII-X

-

zasadnicze

-

12

Robotnik ochrony wybrzeża,
cieśla,
stolarz

VI-IX

-

podstawowe

-

13

Maszynistka

VII-VIII

-

średnie

-

kierowca samochodu osobowego

-

według odrębnych przepisów

14

Operator urządzeń powielających,
robotnik:
magazynowy,
transportowy,
magazynowo-transportowy

VI-VIII

-

podstawowe

-

15

Wydawca narzędzi,
zbrojarz

V-VII

-

zasadnicze

-

robotnik gospodarczy

-

podstawowe

-

16

Dozorca

IV-V

-

podstawowe

-

17

Sprzątaczka

III-IV

-

podstawowe

-

II. Okręgowe inspektoraty rybołówstwa morskiego

1

Okręgowy inspektor

XVIII-XX

7

wyższe odpowiedniej specjalności

6

2

Zastępca okręgowego inspektora

XVI-XIX

6

1
 

Załogi jednostek pływających

Kierownik statku I kategorii (kapitan)

XV-XVII

2

według odrębnych przepisów

2

Kierownik statku II kategorii

XIV-XVI

-

3

Zastępca kierownika statku I kategorii (I oficer),
kierownik maszyn statku I kategorii (I oficer
mechanik)

XIV-XVI

1

4

Kierownik maszyn statku II kategorii, II oficer mechanik

XIII-XV

-

5

Kierownik statku III kategorii, kierownik maszyn statku III kategorii

XII-XIV

-

6

Oficer wachtowy

XII-XIII

-

7

Oficer elektryk okrętowy

XI-XIV

-

8

Kierownik statku IV kategorii, kierownik maszyn statku IV kategorii, bosman okrętowy

XI-XIII

-

9

Sternik motorzysta,
brygadzista grupy sondażowej

XI-XII

-

10

Operator urządzeń hydrograficznych,
III oficer mechanik,
monter znaków nawigacyjnych,
starszy marynarz,
motorzysta,
kucharz,
sondażysta

X-XI

-

11

Marynarz

IX-X

-

12

Steward

VIII-IX

-

13

Młodszy marynarz

VII-VIII

-

14

Starszy bosman bazy

VIII-IX

-

średnie

-

15

Bosman bazy

VII-VIII

-

średnie

-

 III. Urzędy żeglugi śródlądowej 

1

Dyrektor urzędu

XVIII-XIX

8

według odrębnych przepisów

 IV. Archiwa państwowe

1

Dyrektor archiwum

XVIII-XXI

10

wyższe

7

2

Pomocnik archiwisty,
pomocnik konserwatora archiwalnego,
pomocnik dokumentalisty

VI-VIII

-

średnie

-

V. Urzędy skarbowe

1

Starszy kasjer

XI-XIII

-

średnie

3

2

Kasjer

IX-XII

-

średnie

2

VI. Urzędy statystyczne

1

Dyrektor urzędu

XVIII-XXI

10

wyższe

7

VII. Okręgowe urzędy górnicze, Urząd Górniczy do Badań Kontrolnych Urządzeń Energomechanicznych

1

Dyrektor urzędu

XVIII-XXI

10

wyższe

7

2

Zastępca dyrektora

XV-XX

9

wyższe

7

VIII. Okręgowe urzędy miar i urzędy probiercze

1

Dyrektor urzędu

XVIII-XXI

10

wyższe

7

2

Naczelnik obwodowego urzędu

XV-XVII

5

wyższe

4

IX. Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

1

Dyrektor

XVIII-XXI

10

wyższe

7

2

Zastępca dyrektora

XV-XX

9

wyższe

7

X. Regionalne zarządy gospodarki wodnej

1

Dyrektor

XX-XXI

10

wyższe

7

2

Zastępca dyrektora

XIX-XX

9

wyższe

5

3

Kierownik inspektoratu eksploatacji wód

XVIII-XIX

8

wyższe

6

4

Zastępca kierownika inspektoratu eksploatacji wód

XVI-XVIII

7

wyższe

5

5

Kierownik zbiornika wodnego

XIV-XVI

6

wyższe

5

6

Zastępca kierownika zbiornika wodnego

XII-XIV

6

wyższe

4

7

Kierownik elektrowni wodnej

XIV-XVI

6

wyższe

5

8

Kierownik robót utrzymaniowych cieków wodnych

XIII-XV

6

wyższe

2

średnie

5

9

Kierownik gospodarstwa rybackiego

XIII-XVI

6

wyższe

5

10

Kierownik: nadzoru wodnego, stopnia piętrzącego, śluzy, jazu

XIII-XV

5

wyższe

3

średnie

5

11

Nadzorca odcinka wód śródlądowych

X-XII

3

średnie

3

12

Kierownik statku kat. A

XI-XV

4

według odrębnych przepisów

13

Kierownik statku kat. B

X-XIV

2

14

Kierownik bosmanatu

XI-XV

4

15

Mechanik maszyn na statku kat. A

IX-XIII

-

16

Mechanik maszyn na statku kat. B

VIII-XII

-

17

Bosman - kierownik: koszarki, przystani

VI-X

1

18

Szyper,
stermotorzysta,
sternik

VII-X

-

19

Bosman w służbie pokładowej jednostki pływającej

VI-IX

-

20

Starszy marynarz

V-VII

-

21

Marynarz

IV-VII

-

22

Operator urządzeń hydrotechnicznych (np.: śluzy, jazu, pochylni, pompowni, elektrowni wodnej)

VI-XI

-

podstawowe i kurs przysposobienia zawodowego, a gdy odrębne przepisy tego wymagają odpowiednie zaświadczenie uprawniające do obsługi maszyn, sprzętu lub urządzeń

23

Rybak,
konserwator budowli i urządzeń hydrotechnicznych

V-XI

-

VII. PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH W JEDNOSTKACH WOJSKOWYCH PODLEGŁYCH MINISTROWI OBRONY NARODOWEJ LUB PRZEZ NIEGO NADZOROWANYCH

Lp.

Stanowisko

Kategoria zaszeregowania

Stawka dodatku funkcyjnego do

Wymagane kwalifikacje

wykształcenie

liczba lat pracy

1

2

3

4

5

6

1

Dyrektor jednostki organizacyjnej

XVII-XXI

10

wyższe

6

2

Zastępca dyrektora jednostki organizacyjnej

XV-XX

9

wyższe

5

3

Główny księgowy

XV-XVIII

8

według odrębnych przepisów

4

Główny specjalista

XV-XVII

6

wyższe

7

5

Radca prawny

XV-XVII

6

według odrębnych przepisów

psycholog

-

6

Dyrektor biblioteki naukowej Sztabu Generalnego WP

XIV-XVIII

8

wyższe bibliotekarskie

4

7

Szef oddziału

XIV-XVIII

8

wyższe

5

8

Szef wydziału

XIV-XVIII

5

wyższe

4

9

Zastępca szefa oddziału

XII-XVIII

5

wyższe

4

10

Kustosz

XIII-XVII

-

według odrębnych przepisów

11

Pielęgniarka okręgowa

XIV-XVI

6

według odrębnych przepisów

12

Zastępca głównego księgowego

XIV-XVI

4

wyższe

3

13

Kierownik ośrodka informacji naukowej Sztabu Generalnego WP

XIV-XVI

5

wyższe bibliotekarskie

4

14

Kierownik zespołu (grupy),
kierownik filii wojskowego biura emerytalnego

XIV-XVI

5

wyższe

6

15

Starszy inspektor kontroli wojskowej

XIII-XVI

-

wyższe

4

16

Kierownik biblioteki fachowej

XIII-XV

4

wyższe bibliotekarskie

4

17

Kierownik sekcji

XIII-XIV

3

wyższe

4

18

Starszy specjalista

XII-XV

-

wyższe

4

starszy specjalista bhp

według odrębnych przepisów

19

Starszy: metrolog, informatyk

XI-XV

-

wyższe

4

20

Starszy: projektant, programista, inspektor kontroli wojskowej, specjalista, metrolog

XII-XIV

-

wyższe

4

21

Projektant, programista

XII-XIV

-

wyższe

3

specjalista bhp

według odrębnych przepisów

22

Starszy: bibliotekarz, dokumentalista

XII-XIV

-

według odrębnych przepisów

23

Aprobant

IX-XIV

-

wyższe

3

średnie

5

24

Informatyk

XI-XIV

-

średnie

5

25

Referendarz, starszy statystyk

XI-XIII

-

wyższe

2

26

Bibliotekarz, dokumentalista dyplomowany

XI-XIII

-

według odrębnych przepisów

27

Starszy inspektor

IX-XIII

-

wyższe

2

średnie

4

starszy inspektor bhp

według odrębnych przepisów

28

Starszy technik

IX-XIII

-

średnie

4

29

Starszy: instruktor, rewident

IX-XIII

-

średnie

3

30

Starszy księgowy

VIII-XII

-

wyższe

-

średnie

3

31

Starszy redaktor

VIII-XII

-

średnie

5

32

Statystyk, podreferendarz, inspektor, technik

VII-XII

-

średnie

2

inspektor bhp

według odrębnych przepisów

33

Referent prawny,
referent prawno-administracyjny

VII-XII

-

wyższe prawnicze lub administracyjne

-

34

Instruktor,
rewident,
redaktor

VII-XII

-

średnie

2

35

Sekretarz dowódcy (szefa, dyrektora)

VII-XI

-

średnie

3

36

Księgowy

VI-XI

-

średnie

1

37

Starszy referent

VI-XI

-

średnie

2

38

Referent,
technik informatyczny,
operator elektronicznych maszyn cyfrowych

VI-IX

-

średnie

-

Stanowiska pomocnicze, robotnicze i obsługi

1

Kierownik biblioteki specjalistycznej

X-XII

3

wyższe bibliotekarskie

4

kierownik ośrodka informacji naukowej

średnie

4

2

Kierownik magazynu

IX-XI

2

średnie

3

3

Kierownik: kancelarii, archiwum, kreślarni, drukarni, powielarni

IX-X

2

średnie

3

4

Starszy: bibliotekarz, dokumentalista

IX-XI

-

według odrębnych przepisów

5

Maszynista offsetowy

IX-X

-

zasadnicze

2

6

Bibliotekarz, dokumentalista

VIII-IX

-

według odrębnych przepisów

kasjer,
starszy magazynier

średnie

3

7

Starszy: laborant, archiwista, kreślarz

VII-IX

-

średnie

3

8

Kierowca

VII-IX

-

według odrębnych przepisów

9

Maszynistka, teletypista, magazynier, archiwista

VII-VIII

-

średnie

-

10

Operator kserokopiarki

VII-VIII

-

średnie

2

zasadnicze

3

11

Kreślarz, laborant, korektor

VI-VIII

-

średnie

-

12

Portier

IV-V

-

podstawowe

-

VIII. PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH W INSTYTUCIE PAMIĘCI NARODOWEJ
- KOMISJI ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU

Lp.

Stanowisko

Kategoria zaszeregowania

Stawka dodatku funkcyjnego do

Wymagane kwalifikacje

wykształcenie

liczba lat pracy

1

2

3

4

5

6

1

Dyrektor: biura, oddziału, sekretariatu Prezesa, zastępca dyrektora: Biura Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów, Biura Edukacji Publicznej, Biura Lustracyjnego

XIX-XXI

10

wyższe

7

główny księgowy

według odrębnych przepisów

2

Zastępca dyrektora: biura, oddziału, sekretariatu Prezesa,
naczelnik oddziałowego biura,
zastępca naczelnika oddziałowego biura lustracyjnego,
rzecznik prasowy

XVIII-XX

9

wyższe

7

główny księgowy oddziału

według odrębnych przepisów

3

Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych

XVII-XIX

9

wyższe

7

4

Naczelnik: wydziału, delegatury

XVII-XVIII

8

wyższe

7

5

Zastępca naczelnika: oddziałowego biura, wydziału, delegatury

XVI-XVIII

7

wyższe

7

6

Główny: specjalista, analityk,
kierownik wydziału udostępniania i archiwizacji w delegaturze,
kierownik: sekcji, referatu, archiwum, pracowni, laboratorium, sekretariatu,
administrator systemu informatycznego

XV-XVII

6

wyższe

7

radca prawny

według odrębnych przepisów

7

Koordynator zespołu,
starszy: specjalista, informatyk, analityk, kustosz
archiwalny, konserwator archiwalny

XIII-XV

-

wyższe

6

8

Specjalista,
informatyk,
analityk,
kustosz archiwalny,
konserwator archiwalny,
starszy dokumentalista

XII-XIV

-

wyższe

4

9

Dokumentalista,
starszy: inspektor, archiwista, fotograf, laborant

XI-XIII

-

wyższe

2

średnie

4

10

Inspektor,
archiwista,
starszy księgowy

IX-XII

-

wyższe

-

średnie

2

11

Starszy referent,
księgowy,
fotograf,
laborant,
młodszy: archiwista, konserwator archiwalny

VIII-XI

-

średnie

2

12

Referent,
młodszy księgowy

V-IX

-

średnie

-

13

Pomocnik: archiwisty, konserwatora archiwalnego, dokumentalisty

VI-VIII

-

średnie

-

IX. PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH W KANCELARII POLSKIEJ AKADEMII NAUK ORAZ BIURZE CENTRALNEJ KOMISJI DO SPRAW STOPNI I TYTUŁÓW

Lp.

Stanowisko

Kategoria zaszeregowania

Stawka dodatku funkcyjnego do

Wymagane kwalifikacje

wykształcenie

liczba lat pracy

1

2

3

4

5

6

1

Kanclerz Polskiej Akademii Nauk

XXI

10

wyższe

7

2

Dyrektor biura (zespołu),
Dziekan wydziału Polskiej Akademii Nauk

XIX-XXI

10

wyższe

7

3

Wicedyrektor biura (zespołu), rzecznik prasowy

XVIII-XX

9

wyższe

7

główny specjalista do spraw legislacji

wyższe prawnicze

główny księgowy Polskiej Akademii Nauk

według odrębnych przepisów

4

Kierownik biura oddziału Polskiej Akademii Nauk,
naczelnik działu,
radca Prezesa Polskiej Akademii Nauk

XVII-XVIII

8

wyższe

7

pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych, audytor wewnętrzny

według odrębnych przepisów

5

Główny specjalista, administrator sieci, administrator systemu informatycznego

XV-XVII

6

wyższe

7

radca prawny

według odrębnych przepisów

6

Starszy specjalista

XIII-XV

-

wyższe

6

7

Starszy: programista, informatyk

XII-XV

-

wyższe

6

8

Specjalista,
programista,
informatyk

XII-XIV

-

wyższe

4

9

Starszy inspektor

XI-XIII

-

wyższe

3

10

Inspektor,
starszy księgowy,
technik informatyczny

IX-XII

-

wyższe

-

średnie

2

referent prawny

wyższe prawnicze

-

11

Księgowy,
starszy referent

VIII-XI

-

średnie

-

12

Referent

VI-IX

-

średnie

-

X. PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH W PROKURATORII GENERALNEJ SKARBU PAŃSTWA

Lp.

Stanowisko

Kategoria zaszeregowania

Stawka dodatku funkcyjnego do

Wymagane kwalifikacje

wykształcenie

liczba lat pracy

1

2

3

4

5

6

1

Dyrektor biura

XIX-XXI

10

wyższe

7

2

Wicedyrektor biura

XVIII-XX

9

wyższe

7

główny księgowy

według odrębnych przepisów

3

Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych

XVII-XIX

9

wyższe

7

4

Naczelnik wydziału

XVII-XVIII

8

wyższe

7

5

Główny specjalista

XV-XVII

6

wyższe

7

6

Specjalista

XII-XV

-

wyższe

4

7

Starszy inspektor, samodzielny księgowy

XI-XIV

-

wyższe

2

średnie

4

8

Inspektor

IX-XIII

-

wyższe

-

średnie

2

9

Starszy referent,
księgowy

VIII-XI

-

średnie

-

10

Referent

VI-IX

-

średnie

-

XI. PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH W KASIE ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

Lp.

Stanowisko

Kategoria zaszeregowania

Stawka dodatku funkcyjnego do

Wymagane kwalifikacje

wykształcenie

liczba lat pracy

1

2

3

4

5

6

I. Centrala Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

1

Dyrektor biura (komórki równorzędnej)

XIX-XXI

10

wyższe

5

naczelny lekarz Kasy

wyższe medyczne i tytuł specjalisty

główny księgowy Kasy

według odrębnych przepisów

2

Wicedyrektor biura (komórki równorzędnej),
rzecznik prasowy

XVIII-XX

9

wyższe

5

3

Pełnomocnik Prezesa kierujący Zespołem

XVII-XX

9

wyższe

5

4

Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych

XVII-XIX

9

wyższe

5

5

Radca Prezesa,
naczelnik wydziału

XVII-XVIII

8

wyższe

5

audytor wewnętrzny

według odrębnych przepisów

6

Lekarz-inspektor nadzoru orzecznictwa lekarskiego

XVI-XVIII

8

wyższe medyczne i tytuł specjalisty

5

7

Główny: specjalista, informatyk

XV-XVII

6

wyższe

4

radca prawny

według odrębnych przepisów

8

Administrator sieci

XV-XVII

6

wyższe

4

9

Starszy specjalista

XIII-XV

-

wyższe

4

10

Starszy informatyk

XIII-XV

-

wyższe

3

11

Specjalista

XII-XIV

-

wyższe

3

12

Informatyk

XI-XIV

-

wyższe

-

średnie

2

13

Starszy inspektor

XI-XIII

-

wyższe

2

średnie

5

14

Młodszy informatyk

IX-XII

-

wyższe

-

średnie

1

15

Inspektor,
starszy księgowy

IX-XII

-

wyższe

-

średnie

2

16

Starszy referent

VIII-XI

-

średnie

2

księgowy

-

17

Referent

VII-X

-

średnie

-

II. Oddziały Regionalne Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

1

Dyrektor oddziału

XVIII-XXI

10

wyższe

5

2

Zastępca dyrektora oddziału

XVII-XX

9

wyższe

5

główny księgowy

według odrębnych przepisów

3

Lekarz regionalny - inspektor orzecznictwa lekarskiego

XVI-XIX

8

według odrębnych przepisów

zastępca głównego księgowego

wyższe

3

4

Kierownik placówki terenowej

XVI-XIX

8

wyższe

4

5

Zastępca kierownika placówki terenowej

XV-XVIII

7

wyższe

3

lekarz - inspektor orzecznictwa lekarskiego

według odrębnych przepisów

6

Kierownik wydziału

XIV-XVII

6

wyższe

3

7

Kierownik samodzielnego referatu, zastępca kierownika wydziału

XIII-XVI

5

wyższe

3

8

Główny: specjalista, informatyk

XIII-XV

5

wyższe

3

radca prawny

według odrębnych przepisów

9

Kierownik referatu

XIII-XV

4

wyższe

3

10

Starszy: aprobant, specjalista

XII-XV

-

wyższe

3

starszy informatyk

wyższe

1

11

Starszy inspektor ubezpieczeń

XI-XV

-

wyższe

2

12

Specjalista,
informatyk

XI-XIV

-

wyższe

-

średnie

2

13

Aprobant

X-XIV

-

wyższe

2

średnie

4

14

Starszy inspektor,
samodzielny księgowy

XI-XIII

-

wyższe

2

średnie

4

15

Inspektor ubezpieczeń

IX-XIII

-

wyższe

-

średnie

2

16

Inspektor,
starszy księgowy

VIII-XII

-

wyższe

-

średnie

2

referent prawny,
referent prawno-administracyjny

wyższe prawnicze lub administracyjne

-

17

Starszy referent ubezpieczeń

VIII-XII

-

średnie

1

18

Młodszy informatyk, samodzielny referent

VIII-XI

-

wyższe

-

średnie

2

19

Referent ubezpieczeń

VII-X

-

średnie

-

20

Starszy referent,
księgowy,
sekretarka

VI-XI

-

średnie

2

21

Referent,
młodszy księgowy

V-IX

-

średnie

-

III. Stanowiska pomocnicze, robotnicze i obsługi w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

1

Kierownik kancelarii tajnej

VIII-XII

2

wyższe

-

średnie

3

2

Introligator przemysłowy, operator naświetlacz fotoskładu

VII-XII

-

zasadnicze oraz przeszkolenie specjalistyczne

-

3

Rzemieślnik specjalista

X-XI

 

zasadnicze

3

kierowca autobusu

według odrębnych przepisów

4

Zaopatrzeniowiec

VIII-XI

-

średnie

-

5

Kierowca samochodu ciężarowego,
kierowca samochodu dostawczego

IX-X

-

według odrębnych przepisów

6

Konserwator,
rzemieślnik wykwalifikowany

VIII-IX

-

zasadnicze

-

7

Archiwista,
magazynier

VII-VIII

-

średnie

-

kierowca samochodu osobowego

według odrębnych przepisów

8

Operator urządzeń powielających

VI-VIII

-

podstawowe oraz przeszkolenie

-

robotnik magazynowy

podstawowe

9

Robotnik gospodarczy

V-VII

-

podstawowe

-

10

Portier,
dozorca

IV-V

-

podstawowe

-

11

Sprzątaczka

IV-V

-

podstawowe

-

XII. PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH NA STANOWISKACH POMOCNICZYCH

Lp.

Stanowisko

Kategoria zaszeregowania

Stawka dodatku funkcyjnego do

Wymagane kwalifikacje

wykształcenie

liczba lat pracy

1

2

3

4

5

6

I. Wszystkie urzędy i inne jednostki

1

Kierownik: bazy transportu, administracji budynkiem

XIV-XVI

5

wyższe

5

2

Kierownik budowy

XIII-XV

6

wyższe

3

ekspert,
administrator: systemu, aplikacji

-

3

Kierownik: zakładu obsługi samochodów, zespołu magazynów

XII-XIV

4

średnie

4

4

Zastępca kierownika bazy transportu

XII-XIV

3

średnie

3

starszy laborant

-

5

Starszy serwisant urządzeń elektronicznych

XII-XIV

-

wyższe

-

6

Kierownik punktu żywienia

XI-XIII

3

średnie

4

kierownik magazynu technicznego

2

starszy kasjer,
kasjer walutowy

-

konserwator elektronicznych maszyn cyfrowych i magnetycznych nośników informatycznych

3

7

Sekretarka,
serwisant urządzeń elektronicznych

IX-XIII

-

średnie

-

8

Zastępca kierownika: zakładu obsługi samochodów, administracji budynkiem,
kierownik: ośrodka informacji naukowej, warsztatu, stacji obsługi, garażu, zespołu magazynów, kotłowni wysokoprężnej, informatorium

X-XII

3

średnie

4

kierownik biblioteki

według odrębnych przepisów

9

Zastępca kierownika punktu żywienia

X-XII

1

średnie

2

10

Kierownik: obiektu, zmiany

X-XI

3

średnie

3

11

Starszy: magazynier w magazynie technicznym, kontroler techniczny, dyspozytor, administrator

X-XI

-

średnie

2

starszy bibliotekarz

według odrębnych przepisów

12

Zastępca kierownika: warsztatu, stacji obsługi, garażu, obiektu

IX-XI

2

średnie

3

13

Laborant

IX-XI

-

średnie

2

operator urządzeń elektronicznych, elektrotechnik

-

14

Zaopatrzeniowiec

VIII-XI

-

średnie

-

15

Kierownik: magazynu, hali maszyn, kotłowni

IX-X

2

średnie

3

kierownik: bursy, internatu

1

16

Maszynistka klasy mistrzowskiej,
dyspozytor,
kontroler techniczny

IX-X

-

średnie

3

sekretarka-maszynistka,
kreślarz

-

magazynier w magazynie technicznym

zasadnicze

1

17

Starszy operator urządzeń przygotowania danych

VIII-X

-

średnie

2

18

Ankieter

VI-X

-

średnie

2

19

Kierownik: biura podawczego, kancelarii głównej, kancelarii tajnej, archiwum, centrali telefonicznej

VIII-IX

2

średnie

3

20

Starszy magazynier,
starsza maszynistka,
kasjer,
intendent,
administrator

VIII-IX

-

średnie

-

bibliotekarz

według odrębnych przepisów

21

Operator urządzeń przygotowania danych

VII-IX

-

średnie

-

22

Archiwista,
magazynier,
starszy telefonista,
maszynistka,
teletypista,
pomoc laboratoryjna,
recepcjonista,
ekspedytor poczty

VII-VIII

-

średnie

-

23

Telefonista

V-VI

-

podstawowe i umiejętność wykonywania czynności

-

24

Pokojowy

IV-V

-

podstawowe

-

II. Urzędy celne

1

Kierownik lodzi patrolowej

X-XII

3

dyplom porucznika żeglugi
przybrzeżnej z 24-miesię-
czną praktyką pływania
w dziale służby pokładowej na
stanowiskach oficerskich

2

Motorzysta łodzi patrolowej

VII-IX

-

stopień motorzysty okrętowego

III. Komenda Główna Policji

1

Starszy: kontroler techniczny, dyspozytor

IX-XII

-

średnie

2

IV. Urząd do Spraw Cudzoziemców

1

Kierownik administracyjny ośrodka dla cudzoziemców

X-XIII

3

średnie

4

2

Zastępca kierownika administracyjnego ośrodka dla cudzoziemców

X-XII

2

średnie

3

3

Kuchmistrz

IX-XI

2

zasadnicze

3

4

Opiekun cudzoziemców

VIII-XI

-

średnie

2

5

Kucharz

IX-X

-

zasadnicze

-

6

Młodszy opiekun cudzoziemców

VII-IX

-

średnie

-

7

Pomoc kucharza

V-VI

-

podstawowe

-

V. Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

1

Starszy serwisant urządzeń elektronicznych

XI-XIV

-

wyższe

2

2

Serwisant urządzeń elektronicznych

X-XIII

-

średnie

5

3

Konserwator urządzeń elektronicznych,
starszy operator maszyn elektronicznych

IX-XIII

-

średnie

3

4

Starszy technik

X-XII

-

średnie

2

5

Operator maszyn elektronicznych

VIII-XII

-

średnie

-

6

Technik

VIII-X

-

średnie

-

VI. Wojewódzkie inspektoraty weterynarii

1

Pomoc laboratoryjna

VII-X

-

umiejętność
wykonywania
zawodu

-

VII. Powiatowe inspektoraty weterynarii

1

Pomoc techniczna na stanowisku badania mięsa,
dezynfektor

VIII-X

-

umiejętność
wykonywania
zawodu

-

VIII. Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

1

Kierownik: biblioteki naukowej, zespołu informacji naukowej i dokumentacji

XIX-XXI

9

wyższe

4

2

Główny specjalista informacji naukowej i dokumentacji

XVIII-XIX

3

wyższe

5

3

Starszy specjalista informacji naukowej i dokumentacji

XVII-XVIII

2

wyższe

4

4

Bibliotekarz

XVI-XVII

-

według odrębnych przepisów

informatyk

wyższe

-

5

Specjalista informacji naukowej i dokumentacji

XV-XVII

-

wyższe, średnie bibliotekarskie lub informacji naukowej

-

6

Kierownik zespołu obsługi: technicznej, transportowej, gospodarczej, kancelaryjnej

XII-XV

4

średnie

4

7

Zastępca kierownika zespołu obsługi: technicznej, transportowej, gospodarczej, kancelaryjnej

XI-XIV

3

średnie

3

8

Inspektor nadzoru robót remontowych

XI-XIV

-

według odrębnych przepisów

9

Inspektor ds. p.poż.

XI-XIII

-

10

Koordynator usług serwisowych sprzętu biurowego

X-XII

-

średnie

2

IX. Regionalne zarządy gospodarki wodnej

1

Kierownik zespołu inspektorów nadzoru inwestorskiego

XIV-XVI

7

według odrębnych przepisów

2

Kierownik budowy

XII-XV

6

wyższe

4

średnie

6

starszy inspektor nadzoru inwestorskiego

według odrębnych przepisów

3

Zastępca kierownika budowy

XII-XIV

6

wyższe

2

średnie

5

4

Inspektor nadzoru inwestorskiego

XII-XIII

5

według odrębnych przepisów

5

Kierownik magazynu przeciwpowodziowego

X-XII

4

średnie

3

starszy mistrz

3

6

Mistrz

IX-XI

2

zasadnicze zawodowe

2

X. Jednostki organizacyjne Policji, z wyłączeniem Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz szkół policyjnych

1

Główny specjalista do spraw bhp

XIV-XVI

-

według odrębnych przepisów

2

Specjalista do spraw bhp

XIII-XV

-

3

Starszy inspektor do spraw bhp

XII-XIV

-

4

Inspektor do spraw bhp

XI-XIII

-

XI. Służba Wywiadu Wojskowego

1

Inspektor ds. p.poż.

XI-XIII

-

według odrębnych przepisów

XII. Agencja Wywiadu

1

Starszy operator systemu

XIX-XXI

7

wyższe

3

2

Starszy logistyk

XVIII-XX

6

wyższe

3

3

Starszy asystent

XVII-XIX

5

wyższe

2

4

Operator systemu

XV-XVII

-

wyższe

1

5

Logistyk

XIV-XVI

-

wyższe

1

6

Asystent

XIII-XV

-

wyższe

-

7

Młodszy operator systemu

XII-XIV

-

średnie

-

8

Młodszy logistyk

XI-XIII

-

średnie

-

9

Młodszy asystent

X-XII

-

średnie

-

XIII. PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH NA STANOWISKACH ROBOTNICZYCH I OBSŁUGI

Lp.

Stanowisko

Kategoria zaszeregowania

Stawka dodatku funkcyjnego do

Wymagane kwalifikacje

wykształcenie

liczba lat pracy

1

2

3

4

5

6

I. Wszystkie urzędy i inne jednostki

1

Starszy rzemieślnik specjalista

X-XII

-

zasadnicze

4

2

Kierowca autobusu

X-XI

-

według odrębnych przepisów

rzemieślnik specjalista,
operator maszyn cyfrowych

zasadnicze

3

3

Kierowca samochodu specjalistycznego

IX-XI

-

według odrębnych przepisów

kierowca samochodu: ciężarowego, dostawczego

IX-X

4

Mechanik samochodowy,
maszynista offsetowy,
kserografista

IX-X

-

zasadnicze

2

5

Konserwator,
rzemieślnik wykwalifikowany,
ślusarz-spawacz,
elektryk,
stolarz,
tapicer,
szklarz,
malarz,
introligator,
palacz c.o.,
hydraulik

VIII-IX

-

zasadnicze

-

6

Kierowca samochodu osobowego

VII-VIII

-

według odrębnych przepisów

7

Operator urządzeń powielających, robotnik: magazynowy, transportowy

VI-VIII

-

podstawowe

-

8

Robotnik gospodarczy

V-VII

-

podstawowe

-

9

Portier,
szatniarz,
dozorca,
dźwigowy,
woźny

IV-V

-

podstawowe

-

10

Sprzątaczka

III-IV

-

podstawowe

-

11

Goniec

II-IV

-

podstawowe

-

II. Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa

1

Konserwator aparatury laboratoryjnej

IX-XI

-

średnie
zawodowe
i uprawnienia
specjalistyczne

3

2

Robotnik szklarniowy

VI-X

-

zasadnicze zawodowe

-

III. Urzędy morskie
(uchylony)

IV. Urzędy żeglugi śródlądowej

1

Stermotorzysta

XIII-XIV

-

według odrębnych przepisów

2

Bosman przystaniowy

VIII-IX

-

V. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

1

Operator kierowca,
mechanik kierowca

IX-XII

-

według odrębnych przepisów

2

Starszy dróżnik

IX-XI

-

zasadnicze

2

starszy promowy

podstawowe

5

3

Dróżnik

VI-IX

-

podstawowe

-

VI. Urzędy celne

1

Konserwator sprzętu radiologicznego i elektronicznego

X-XII

-

średnie techniczne

3

VII. Jednostki organizacyjne Policji, z wyłączeniem Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz szkół policyjnych, oddziały Straży Granicznej, komendy wojewódzkie i powiatowe (miejskie) Państwowej Straży Pożarnej, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencja Wywiadu, Służba Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służba Wywiadu Wojskowego

1

Mechanik-elektronik

XI-XIII

-

średnie

2

2

Starszy mistrz

XI-XII

3

zasadnicze

4

technolog żywienia

-

średnie

2

3

Starszy technik,
starszy muzyk,
mechanik silników okrętowych

X-XII

-

średnie

2

4

Technik ochrony

VII-XII

-

średnie

2

5

Mistrz garmażeryjny lub cukierniczy,
kuchmistrz,
mistrz

IX-XI

2

zasadnicze

3

6

Technik,
pracownik ochrony,
muzyk

IX-XI

-

średnie

-

7

Ślusarz-tokarz,
blacharz samochodowy,
diagnosta samochodowy,
elektromechanik,
blacharz-dekarz,
elektryk samochodowy,
elektromonter,
lakiernik samochodowy

IX-XI

-

zasadnicze

-

kierowca samochodu specjalnego

według odrębnych przepisów

8

Kucharz,
mechanik (np.: urządzeń chłodniczych lub
garmażeryjnych, rusznikarz, maszyn biurowych,
urządzeń przeciwpożarowych, urządzeń slipowych),
malarz-murarz,
monter-konserwator (urządzeń i sieci wodno-
-kanalizacyjnej, c.o. i gazowej, urządzeń łączności),
palacz kotłowni wysokoprężnych

IX-X

-

zasadnicze

-

9

Starszy mechanik centrali telefonicznej

VIII-IX

-

średnie

3

10

Szewc,
krawiec,
spawacz,
tynkarz-glazurnik

VIII-IX

-

zasadnicze

-

kierowca ciągnika,
kierowca karetki sanitarnej (pogotowia),
kierowca mikrobusu

według odrębnych przepisów

11

Kelner,
młodszy kucharz,
gospodarz obiektu,
operator urządzeń piorących,
operator urządzeń oczyszczalni ścieków

VII-VIII

-

podstawowe

-

12

Operator wózka akumulatorowego, ogrodnik

VI-VIII

-

podstawowe

-

13

Pomocnik kierowcy

VI-VII

-

podstawowe

-

14

Pomoc kucharza,
pomocnik palacza c.o.,
pracownik obsługi gospodarczej w komisariatach Policji,
palacz pieców zwykłych

V-VI

-

podstawowe

-

VIII. Wojewódzkie inspektoraty ochrony roślin i nasiennictwa

1

Konserwator aparatury laboratoryjnej

IX-XII

-

średnie
zawodowe
i uprawnienia
specjalistyczne

3

2

Robotnik szklarniowy,
robotnik laboratoryjny

VI-X

-

zasadnicze zawodowe

-

3

Sprzątaczka laboratoryjna

IV-VI

-

podstawowe

-

IX. Regionalne zarządy gospodarki wodnej

1

Kierowca

VI-XI

-

według odrębnych przepisów

maszynista operator maszyn budowlanych,
operator-mechanik

podstawowe i kurs przysposobienia zawodowego, a gdy odrębne przepisy tego wymagają - odpowiednie zaświadczenie uprawniające do obsługi maszyn, sprzętu lub urządzeń

2

Rzemieślnik ochrony wód (np.: tokarz, zbrojarz, spawacz, ślusarz, elektryk, radiomechanik, elektromonter, betoniarz), konserwator: instalacji elektroenergetycznych, urządzeń mechanicznych

V-XI

-

3

Rzemieślnik gospodarczy

II-VIII

-

XIV. PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH W WEWNĘTRZNEJ SŁUŻBIE OCHRONY

Lp.

Stanowisko

Kategoria zaszeregowania

Stawka dodatku funkcyjnego do

Wymagane kwalifikacje

wykształcenie

liczba lat pracy

1

2

3

4

5

6

I. Ministerstwo Finansów, Służba Kontrwywiadu Wojskowego

1

Szef ochrony

XI-XIV

5

według odrębnych przepisów

2

Zastępca szefa ochrony

X-XII

4

3

Dowódca zmiany,
dowódca warty w Służbie Kontrwywiadu
Wojskowego

IX-XI

3

4

Starszy wartownik-konwojent, starszy wartownik

VI-IX

-

5

Wartownik- konwojent, wartownik

V-VII

-

6

Młodszy wartownik-konwojent

IV-VI

-

II. Archiwa państwowe

1

Szef ochrony

IX-XI

3

według odrębnych przepisów

2

Starszy wartownik-konwojent

VI-IX

-

3

Wartownik- konwojent

V-VII

-

4

Młodszy wartownik-konwojent

IV-VI

-