Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2.02.2010 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2010.02.22
do 2012.12.11
tekst pierwotny
Dz. U. z 2010 r. nr 27, poz. 134
Istniejące wersje czasowe zał. nr 1
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2010 r. nr 27, poz. 134
2012.12.12
zmieniony przez
2013.08.17
zmieniony przez
2016.03.25
zmieniony przez
2016.05.20
zmieniony przez
2017.01.01
zmieniony przez
2017.03.03
zmieniony przez
2018.10.09
zmieniony przez
2020.01.24
zmieniony przez
2020.06.27
zmieniony przez
2020.10.02
zmieniony przez
2020.11.25
zmieniony przez
2020.12.09
zmieniony przez
2021.03.24
zmieniony przez
2021.04.29
zmieniony przez
2022.04.01
zmieniony przez
2022.06.15
zmieniony przez
2023.03.10 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2023 r. poz. 467
2023.07.06
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Załącznik nr 1

 
Tabele miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego

Tabela A. Tabela miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników, o których mowa w tabeli I, II, IX, X oraz XI części I załącznika nr 3 do rozporządzenia

Kategoria zaszeregowania

Kwota w złotych

1

2

I

1.140 - 1.330

II

1.160 - 1.350

III

1.180 - 1.370

IV

1.200 - 1.390

V

1.220 - 1.430

VI

1.240 - 1.530

VII

1.270 - 1.680

VIII

1.300 - 1.830

IX

1.330 - 1.980

X

1.360 - 2.130

XI

1.400 - 2.290

XII

1.450 - 2.480

XIII

1.500 - 2.670

XIV

1.550 - 2.870

XV

1.600 - 3.080

XVI

1.660 - 3.300

XVII

1.760 - 3.520

XVIII

2.060 - 3.800

XIX

2.360 - 4.100

XX

2.700 - 4.500

XXI

3.100 - 5.500

Tabela B. Tabela miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników, o których mowa w tabeli VIII załącznika nr 3 do rozporządzenia

Kategoria zaszeregowania

Kwota w złotych

1

2

I

1.140 - 1.330

II

1.160 - 1.400

III

1.200 - 1.520

IV

1.240 - 1.650

V

1.300 - 1.810

VI

1.390 - 1.980

VII

1.450 - 2.160

VIII

1.550 - 2.380

IX

1.700 - 2.640

X

1.850 - 3.080

XI

2.100 - 3.300

XII

2.450 - 3.520

XIII

2.650 - 3.800

XIV

2.750 - 4.070

XV

2.850 - 4.180

XVI

2.950 - 4.470

XVII

3.050 - 4.780

XVIII

3.150 - 5.090

XIX

3.250 - 5.390

XX

3.350 - 5.720

XXI

3.450 - 6.050

Tabela C. Tabela miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników, o których mowa w tabeli VI części I i X, tabeli XII części IX oraz tabeli XIII części IX załącznika nr 3 do rozporządzenia

Kategoria zaszeregowania

Kwota w złotych

1

2

I

1.000 - 1.600

II

1.020 - 1.700

III

1.050 - 1.800

IV

1.100 - 1.900

V

1.150 - 2.100

VI

1.200 - 2.300

VII

1.250 - 2.500

VIII

1.300 - 2.800

IX

1.350 - 3.100

X

1.400 - 3.400

XI

1.450 - 3.700

XII

1.500 - 4.000

XIII

1.550 - 4.300

XIV

1.600 - 4.600

XV

1.650 - 4.900

XVI

1.700 - 5.200

XVII

1.750 - 5.500

XVIII

1.800 - 5.800

XIX

1.900 - 6.100

XX

2.000 - 6.400

XXI

2.200 - 7.150

Tabela D. Tabela miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pozostałych pracowników urzędów i jednostek

Kategoria zaszeregowania

Kwota w złotych

1

2

I

840 - 1.330

II

850 - 1.340

III

860 - 1.370

IV

870 - 1.420

V

880 - 1.500

VI

890 - 1.600

VII

900 - 1.710

VIII

910 - 1.820

IX

930 - 1.930

X

950 - 2.040

XI

980 - 2.180

XII

1.010 - 2.320

XIII

1.050 - 2.480

XIV

1.090 - 2.700

XV

1.130 - 2.920

XVI

1.180 - 3.250

XVII

1.240 - 3.580

XVIII

1.300 - 3.910

XIX

1.360 - 4.240

XX

1.420 - 4.620

XXI

1.530 - 5.120