Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2.02.2010 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2024.04.18
 
zmieniony przez
§ 1 
Istniejące wersje czasowe zał. nr 5
2012.01.01
dodany przez
2012.12.12
zmieniony przez
2016.10.06
zmieniony przez
2019.07.13
zmieniony przez
2019.11.19
zmieniony przez
2022.06.01
zmieniony przez
2023.03.10 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2023 r. poz. 467
2023.05.16
zmieniony przez
2023.06.17
zmieniony przez
2024.04.18
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Załącznik nr 5

 
Tabele miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego, dodatku funkcyjnego oraz stanowisk, zaszeregowań i kwalifikacji pracowników służby więziennej

TABELA I.

Tabela miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników służby więziennej

Kategoria zaszeregowania

Kwota w złotych

1

2

I

2.160-4.320

II

2.210-4.360

III

2.260-4.380

IV

2.320-4.420

V

2.370-4.440

VI

2.430-4.460

VII

2.480-4.540

VIII

2.530-4.680

IX

2.600-4.720

X

2.810-4.850

XI

2.910-5.000

XII

3.020-5.150

XIII

3.140-5.340

XIV

3.380-5.520

XV

3.520-5.700

XVI

3.670-6.020

XVII

3.990-6.530

XVIII

4.200-7.120

XIX

4.430-7.820

XX

4.760-8.860

XXI

9.590-11.960

TABELA II.
Tabela stawek dodatku funkcyjnego pracowników Służby Więziennej

Stawka dodatku funkcyjnego

Kwota w złotych

1

2

1

do 360

2

do 510

3

do 660

4

do 820

5

do 970

6

do 1120

7

do 1280

8

do 1530

9

do 1790

10

do 2040

TABELA III.

Tabela stanowisk, zaszeregowań i kwalifikacji pracowników Służby Więziennej

Lp.

Stanowisko

Kategoria zaszeregowania

Stawka
dodatku
funkcyjnego

Wymagane kwalifikacje*)

wykształcenie

liczba lat pracy

1

2

3

4

5

6

I. Centralny Zarząd Służby Więziennej

A. STANOWISKA KIEROWNICZE

1

Dyrektor Generalny Służby Więziennej

XXI

do 10

wyższe

9

2

Dyrektor biura

XVIII-XX

do 9

wyższe

9

główny księgowy Służby Więziennej

według odrębnych przepisów

3

Główny księgowy Centralnego Zarządu Służby Więziennej

XVII-XIX

do 8

według odrębnych przepisów

4

Naczelny lekarz więziennictwa

XVII-XIX

do 8

według odrębnych przepisów

5

Zastępca dyrektora biura, naczelnik wydziału

XVII-XIX

do 8

wyższe

8

6

Kierownik zespołu

XVI-XVIII

do 7

wyższe

7

7

Naczelny kapelan

XVI-XVIII

do 7

według odrębnych przepisów

B. STANOWISKA SAMODZIELNE

1

Doradca Dyrektora Generalnego Służby Więziennej

XVIII-XX

-

wyższe

9

2

Radca prawny, audytor wewnętrzny

XVI-XVIII

do 7

według odrębnych przepisów

3

Główny specjalista ds. legislacji

XVI-XVIII

-

wyższe prawnicze

7

główny specjalista, główny rewident, rzecznik prasowy

wyższe

4

Specjalista ds. legislacji

XV-XVII

-

wyższe prawnicze

6

starszy rewident

wyższe

5

Rewident

XIV-XVI

-

wyższe

4

C. STANOWISKA ADMINISTRACYJNE

1

Starszy specjalista

XV-XVII

-

wyższe

6

2

Specjalista

XIV-XVI

-

wyższe

4

3

Starszy inspektor

XIII-XV

-

wyższe

3

4

Inspektor

XII-XIV

-

wyższe

-

informatyk

średnie

5

Instruktor

VII-XII

-

średnie

6

6

Starszy referent

IV-VIII

-

średnie

3

7

Referent

II-VI

-

średnie

-

II. Inspektorat Wewnętrzny Służby Więziennej

A. STANOWISKA KIEROWNICZE

1

Szef Inspektoratu Wewnętrznego Służby Więziennej

XX

do 10

wyższe

9

2

Zastępca Szefa Inspektoratu Wewnętrznego Służby Więziennej

XIX

do 9

wyższe

9

3

Dyrektor Biura Inspektoratu Wewnętrznego Służby Więziennej

XVIII

do 8

wyższe

9

4

Naczelnik wydziału Inspektoratu Wewnętrznego Służby Więziennej

XVII

do 8

wyższe

8

5

Kapelan

XVI

do 7

według odrębnych przepisów

B. STANOWISKA ADMINISTRACYJNE

1

Starszy specjalista

XV-XVII

-

wyższe

6

2

Specjalista

XIV-XVI

-

wyższe

4

3

Starszy inspektor

XII-XV

-

wyższe

3

4

Inspektor

XII-XIV

-

wyższe

-

5

Informatyk

-

średnie

6

Instruktor

VII-XII

-

średnie

6

7

Starszy referent

IV-VIII

-

średnie

3

8

Kierowca

III-V

-

według odrębnych przepisów

9

Referent

II-IV

-

średnie

-

III. Okręgowe Inspektoraty Służby Więziennej

A. STANOWISKA KIEROWNICZE

1

Główny księgowy

XV-XVIII

do 8

według odrębnych przepisów

naczelny lekarz

B. STANOWISKA SAMODZIELNE

1

Radca prawny, audytor wewnętrzny

XV-XVII

do 6

według odrębnych przepisów

2

Rzecznik prasowy

XV-XVII

-

wyższe

6

C. STANOWISKA ADMINISTRACYJNE

1

Starszy specjalista

XIV-XVI

-

wyższe

6

2

Specjalista, starszy rewident

XII-XIV

-

wyższe

4

3

Starszy inspektor

X-XII

-

wyższe

3

4

Inspektor, rewident

VIII-X

-

wyższe

-

informatyk

średnie

5

Instruktor

VI-IX

-

średnie

6

6

Starszy referent

IV-VIII

-

średnie

3

7

Referent

II-VI

-

średnie

-

IV. Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej, ośrodki szkolenia i ośrodki doskonalenia kadr Służby Więziennej

A. STANOWISKA KIEROWNICZE

1

Główny księgowy

XIV-XVII

do 8

według odrębnych przepisów

2

Kierownik: działu, zakładu

XIV-XVI

do 8

wyższe

5

3

Zastępca kierownika działu

XIV-XV

do 7

wyższe

5

B. STANOWISKA SAMODZIELNE

1

Radca prawny, audytor wewnętrzny

XIII-XVI

do 5

według odrębnych przepisów

C. STANOWISKA DYDAKTYCZNE

1

Starszy wykładowca

XIII-XVI

-

wyższe, uprawnienia pedagogiczne

6

2

Wykładowca

XI-XV

-

wyższe, uprawnienia pedagogiczne

3

3

Starszy psycholog

IX-XIII

-

wyższe psychologiczne

5

4

Psycholog

VII-XII

-

wyższe psychologiczne

-

D. STANOWISKA ADMINISTRACYJNE

1

Specjalista

IX-XIII

-

wyższe

5

2

Starszy inspektor

VIII-XII

-

wyższe

3

3

Inspektor

VI-VIII

-

wyższe

-

informatyk

średnie

-

instruktor

6

4

Starszy referent

IV-VIII

-

średnie

3

5

Referent

I-VI

-

średnie

-

E. STANOWISKA OCHRONNE

1

Specjalista

IX-XIII

-

wyższe

5

2

Starszy inspektor

VIII-XII

-

wyższe

3

3

Inspektor

VI-VIII

-

wyższe

-

instruktor

średnie

6

4

Starszy referent

IV-VIII

-

średnie

3

5

Referent

I-VI

-

średnie

-

V. Areszty śledcze i zakłady karne

A. STANOWISKA KIEROWNICZE

1

Główny księgowy

XIV-XVII

do 8

według odrębnych przepisów

2

Kierownik działu

XIV-XVI

do 8

wyższe

5

3

Zastępca kierownika działu

XIV-XV

do 7

wyższe

5

B. STANOWISKA SAMODZIELNE

1

Radca prawny, audytor wewnętrzny

XIII-XVI

do 5

według odrębnych przepisów

C. STANOWISKA ADMINISTRACYJNE

1

Specjalista

IX-XIII

-

wyższe

5

2

Starszy inspektor

VIII-XII

-

wyższe

3

3

Inspektor

VI-VIII

-

wyższe

-

informatyk

średnie

-

instruktor

6

4

Starszy referent

IV-VIII

-

średnie

3

5

Referent

I-VI

-

średnie

-

D. STANOWISKA PENITENCJARNE

1

Starszy psycholog

X-XIV

wyższe psychologiczne

6

starszy wychowawca

wyższe

starszy terapeuta

2

Psycholog

VIII-XII

-

wyższe psychologiczne

3

wychowawca

wyższe

terapeuta

kapelan

według odrębnych przepisów

3

Młodszy psycholog

VI-VIII

-

wyższe psychologiczne

młodszy wychowawca

wyższe

młodszy terapeuta

E. STANOWISKA OCHRONNE

1

Specjalista

IX-XIII

-

wyższe

5

2

Starszy inspektor

VIII-XII

-

wyższe

3

3

Inspektor

VI-VIII

-

wyższe

-

instruktor

średnie

6

4

Starszy referent

IV-VIII

-

średnie

3

5

Referent

I-VI

-

średnie

-

*) Wymagania kwalifikacyjne dla pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy określają odrębne przepisy.