Ustawa z dnia 25.03.2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2011.05.25
do 2011.10.08
tekst pierwotny
Dz. U. z 2011 r. nr 106, poz. 622
Istniejące wersje czasowe art. 105
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2011 r. nr 106, poz. 622
2011.10.09
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 105. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2011 r., z wyjątkiem:

    1) art. 36 pkt 3 i 4, które wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia*);

    2) art. 44 i art. 103, które wchodzą w życie z dniem 1 października 2011 r.;

    3) art. 20 pkt 1, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.

______________
*) Ustawa została ogłoszona w dniu 25.05.2011 r.