Ustawa z dnia 25.03.2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2011.05.25
do 2011.10.08
tekst pierwotny
Dz. U. z 2011 r. nr 106, poz. 622
Istniejące wersje czasowe art. 102
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2011 r. nr 106, poz. 622
2011.10.09
uchylony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 102. Aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, dokonywanej na podstawie art. 77 ustawy wymienionej w art. 20, wszczętej i niezakończonej do dnia 1 stycznia 2012 r. dokonuje się na podstawie przepisów dotychczasowych.