Ustawa z dnia 15.04.2011 r. o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2011.05.18
do 2012.12.31
tekst pierwotny
Dz. U. z 2011 r. nr 102, poz. 585
Istniejące wersje czasowe art. 8
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2011 r. nr 102, poz. 585
2013.01.01
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 8. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia*), z wyjątkiem:

    1) art. 2 pkt 1 lit. a i pkt 2, art. 3 pkt 1 lit. a i pkt 2, art. 4, art. 6 oraz art. 7, które wchodzą w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 1 stycznia 2011 r.;

    2) art. 2 pkt 1 lit. b i pkt 3 oraz art. 3 pkt 1 lit. b i pkt 3, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.

________________________
*)Ustawa została ogłoszona w dniu 18.05.2011 r.