Konwencja między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Portugalską w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, sporządzona w Lizbonie dnia 9.05.1995 r.

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 1998.04.16
do 2020.06.03
tekst pierwotny
Dz. U. z 1998 r. nr 48, poz. 304
Istniejące wersje czasowe art. 2
Tekst pierwotny
Dz. U. z 1998 r. nr 48, poz. 304
2020.06.04
sprostowanie błędu
 
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Artykuł 2

Podatki, których dotyczy konwencja

1. Niniejsza konwencja dotyczy, bez względu na sposób poboru, podatków od dochodu i majątku, które pobiera się na rzecz każdego Umawiającego się Państwa, jego jednostek terytorialnych lub administracyjnych albo władz lokalnych.

2. Za podatki od dochodu i od majątku uważa się wszystkie podatki, które pobiera się od całego dochodu albo od części dochodu, włączając podatki od zysku z przeniesienia tytułu własności majątku ruchomego lub nieruchomego, podatki od ogólnych kwot wynagrodzeń wypłacanych przez przedsiębiorstwa, jak również podatki od przyrostu majątku.

3. Do aktualnie istniejących podatków, których dotyczy konwencja, należą w szczególności:

  a) w Rzeczypospolitej Polskiej:

   (I) podatek dochodowy od osób fizycznych; i

   (II) podatek dochodowy od osób prawnych;

  (zwane dalej "podatkami polskimi");

  b) w Republice Portugalskiej:

   (I) podatek dochodowy od osób fizycznych (Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares-IRS);

   (II) podatek dochodowy od osób prawnych (Imposto sobre o Rendimento das Pessoas colectivas-IRC);

   (III) podatek lokalny od osób prawnych (Derrama);

  (zwane dalej "podatkami portugalskimi").

4. Niniejsza konwencja będzie miała także zastosowanie do wszystkich podatków takiego samego lub podobnego rodzaju, które po podpisaniu niniejszej konwencji będą wprowadzane obok istniejących podatków lub w ich miejsce. Właściwe władze Umawiających się Państw będą informowały się wzajemnie o zasadniczych zmianach, jakie zaszły w ich ustawodawstwach podatkowych.