Ustawa z dnia 16.12.2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o transporcie drogowym1)

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2010.12.27
do 2010.12.31
tekst pierwotny
Dz. U. z 2010 r. nr 247, poz. 1652
Istniejące wersje czasowe art. 5
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2010 r. nr 247, poz. 1652
2011.01.01
zmieniony przez
2013.01.01
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 5. W okresie od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy do dnia 31 grudnia 2012 r., nie stosuje się art. 8 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1, w przypadku wykorzystywania przez podatnika samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych, o których mowa w art. 3 ust. 1, na cele niezwiązane z prowadzeniem przedsiębiorstwa.