Ustawa z dnia 16.12.2010 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2010.12.30
do 2011.12.29
tekst pierwotny
Dz. U. z 2010 r. nr 257, poz. 1726
Istniejące wersje czasowe art. 30
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2010 r. nr 257, poz. 1726
2011.12.30
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 30. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r., z wyjątkiem:

    1) art. 21 i art. 22, które wchodzą w życie z dniem ogłoszenia*);

    2) art. 1 pkt 1, 6, 12-15 i 17, art. 2-5, art. 7, art. 8, art. 10-12, art. 14-17, art. 19, art. 20 oraz art. 23, które wchodzą w życie po upływie 4 miesięcy od dnia ogłoszenia*);

    3) art. 1 pkt 16, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.

_____________
*) Ustawa została ogłoszona w dniu 30.12.2010 r.