Ustawa z dnia 29.10.2010 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2012.01.01
 
zmieniony przez
art. 7 
Istniejące wersje czasowe art. 11
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2010 r. nr 225, poz. 1466
2012.01.01
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 11. Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia*), z wyjątkiem:

    1) (uchylony)

    2) art. 1 pkt 7 w zakresie dotyczącym art. 129g ust. 1-3 oraz art. 129h ust. 1-4;

    3) art. 3 w zakresie dotyczącym art. 20c

    - które wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2011 r.

________________________
*)Ustawa została ogłoszona w dniu 30.11.2010 r.