Dodatkowe opcje drukowania:
pokaż wersje przyszłe
 
Drukuj

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 1.09.2010 r.
w sprawie maksymalnych stawek opłat produktowych na rok 2011

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

 M. P. z 2010 r. nr 66, poz. 850

Na podstawie art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz. U. z 2007 r. nr 90, poz. 607 oraz z 2009 r. nr 79, poz. 666 i nr 215, poz. 1664), zwanej dalej "ustawą", ogłasza się, że maksymalne stawki opłat produktowych na rok 2011 wynoszą odpowiednio:

    1) dla opakowań wymienionych w załączniku nr 1 do ustawy - 4,35 zł za 1 kg;

    2) dla produktów wymienionych w poz. 1 w załączniku nr 3 do ustawy - 2,91 zł za 1 kg;

    3) dla produktów wymienionych w poz. 3 w załączniku nr 3 do ustawy - 2,91 zł za 1 kg dla opony nowej i używanej regenerowanej (bieżnikowanej) oraz 11,62 zł za 1 kg dla opony używanej nieregenerowanej (niebieżnikowanej).