Ustawa z dnia 5.12.2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2022.08.08
do 2023.07.05
tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2022 r. poz. 1657
Istniejące wersje czasowe art. 46b
2020.03.08
dodany przez
2020.04.01
zmieniony przez
2020.10.20 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2020 r. poz. 1845
2020.11.29
zmieniony przez
2021.11.17 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2021 r. poz. 2069
2022.08.08 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2022 r. poz. 1657
2023.07.06 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2023 r. poz. 1284
2024.06.24 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2024 r. poz. 924
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 46b. W rozporządzeniu, o którym mowa w art. 46a, można ustanowić:

  1) ograniczenia, obowiązki i nakazy, o których mowa w art. 46 ust. 4;

  2) czasowe ograniczenie określonych zakresów działalności przedsiębiorców;

  3) czasową reglamentację zaopatrzenia w określonego rodzaju artykuły;

  4) obowiązek poddania się badaniom lekarskim przez osoby chore i podejrzane o zachorowanie;

  4a) obowiązek stosowania określonych środków profilaktycznych i zabiegów;

  5) obowiązek poddania się kwarantannie;

  6) miejsce kwarantanny;

  7) (uchylony)

  8) czasowe ograniczenie korzystania z lokali lub terenów oraz obowiązek ich zabezpieczenia;

  9) nakaz ewakuacji w ustalonym czasie z określonych miejsc, terenów i obiektów;

  10) nakaz lub zakaz przebywania w określonych miejscach i obiektach oraz na określonych obszarach;

  11) zakaz opuszczania strefy zero przez osoby chore i podejrzane o zachorowanie;

  12) nakaz określonego sposobu przemieszczania się;

  13) nakaz zakrywania ust i nosa, w określonych okolicznościach, miejscach i obiektach oraz na określonych obszarach, wraz ze sposobem realizacji tego nakazu.