Ustawa z dnia 5.12.2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2008.12.30
do 2010.09.17
tekst pierwotny
Dz. U. z 2008 r. nr 234, poz. 1570
Istniejące wersje czasowe art. 11
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2008 r. nr 234, poz. 1570
2010.09.18
zmieniony przez
2012.09.03
zmieniony przez
2013.08.21 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2013 r. poz. 947
2016.11.18 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2016 r. poz. 1866
2018.01.18 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 151
2019.07.04 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 1239
2020.10.20 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2020 r. poz. 1845
2021.11.17 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2021 r. poz. 2069
2022.05.26
zmieniony przez
2022.08.08 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2022 r. poz. 1657
2023.07.06 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2023 r. poz. 1284
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 11. 1. Kierownicy zakładów opieki zdrowotnej oraz inne osoby udzielające świadczeń zdrowotnych są obowiązani do podejmowania działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych.

2. Działania, o których mowa w ust. 1, obejmują w szczególności:

  1) ocenę ryzyka wystąpienia zakażenia związanego z wykonywaniem świadczeń zdrowotnych;

  2) monitorowanie czynników alarmowych i zakażeń związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywanych świadczeń;

  3) opracowanie, wdrożenie i nadzór nad procedurami zapobiegającymi zakażeniom i chorobom zakaźnym związanym z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, w tym dekontaminacji:

   a) skóry i błon śluzowych lub innych tkanek,

   b) wyrobów medycznych oraz powierzchni pomieszczeń i urządzeń;

  4) stosowanie środków ochrony indywidualnej i zbiorowej w celu zapobieżenia przeniesieniu na inne osoby biologicznych czynników chorobotwórczych;

  5) wykonywanie badań laboratoryjnych oraz analizę lokalnej sytuacji epidemiologicznej w celu optymalizacji profilaktyki i terapii antybiotykowej;

  6) prowadzenie kontroli wewnętrznej w zakresie realizacji działań, o których mowa w ust. 1.