Dodatkowe opcje drukowania:
pokaż wersje przyszłe
 
Drukuj

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 3.08.2009 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2010 r.

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

 M. P. z 2009 r. nr 52, poz. 742

Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. nr 121, poz. 844, z późn. zm.) ogłasza się górne granice stawek kwotowych na rok 2010 określone w:

  1) art. 5 w ust. 1 w pkt 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, zwanej dalej "ustawą", w:

   a) lit. a - 0,77 zł,

   b) lit. b - 4,04 zł,

   c) lit. c - 0,39 zł;

  2) art. 5 w ust. 1 w pkt 2 ustawy w:

   a) lit. a - 0,65 zł,

   b) lit. b - 20,51 zł,

   c) lit. c - 9,57 zł,

   d) lit. d - 4,16 zł,

   e) lit. e - 6,88 zł;

  3) art. 10 w ust. 1 ustawy w:

   a) pkt 1 w:

    - lit. a - 729,28 zł,

    - lit. b - 1 216,64 zł,

    - lit. c - 1 459,96 zł,

   b) pkt 2 - 2 786,03 zł,

   c) pkt 3 - 1 703,27 zł,

   d) pkt 4 w:

    - lit. a - 2 153,41 zł,

    - lit. b - 2 786,03 zł,

   e) pkt 5 - 1 459,96 zł,

   f) pkt 6 w:

    - lit. a - 1 703,27 zł,

    - lit. b - 2 153,41 zł,

   g) pkt 7 w:

    - lit. a - 1 703,27 zł,

    - lit. b - 2 153,41 zł;

  4) art. 19 w pkt 1 ustawy w:

   a) lit. a - 681,54 zł,

   b) lit. b - 1,93 zł,

   c) lit. c - 2,76 zł,

   d) lit. d - 3,82 zł,

   e) lit. f - 107,85 zł.