Ustawa z dnia 11.05.2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej1)

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2024.03.22
 
tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2024 r. poz. 433
Istniejące wersje czasowe zał. nr 4a
Tekst ujednolicony przez redakcję na dzień:
2009.01.01
2010.01.01
zmieniony przez
2014.01.01
zmieniony przez
2014.10.17 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2014 r. poz. 1413
2016.01.01
zmieniony przez
2016.09.15 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2016 r. poz. 1478
2018.10.09 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 1932
2020.10.29 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2020 r. poz. 1903
2024.03.22 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2024 r. poz. 433
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Załącznik nr 4a

 
Poziom odzysku i recyklingu odpadów powstałych z produktów

Poz.

Odpady powstałe z

Poziom w %

rodzaj produktów

symbol PKWiU

odzysk

recykling

1

2

3

4

5

1

Oleje smarowe otrzymane z ropy naftowej, preparaty z ciężkich frakcji, gdzie indziej niesklasyfikowane,

19.20.29.0

50

35

z wyłączeniem:

z wyłączeniem:

   

Oleje smarowe do przeprowadzania przemian chemicznych innych niż proces specyficzny

19.20.29.0

   

Parafina ciekła

19.20.29.0

   

Mieszanki olejowe do obróbki metali, oleje zapobiegające przyleganiu do form, oleje antykorozyjne

19.20.29.0

   

Oleje smarowe pozostałe oraz pozostałe oleje, jeżeli są
przeznaczone do produkcji olejów smarowych
lub preparatów smarowych

19.20.29.0

   

2

Preparaty smarowe, dodatki, środki zapobiegające zamarzaniu,

20.59.4

50

35

 

z wyłączeniem:

z wyłączeniem:

   
 

Preparaty smarowe - wyłącznie smary plastyczne

ex 20.59.41.0

   
 

Środki przeciwstukowe, dodatki do olejów mineralnych i produkty podobne

20.59.42.0

   
 

Środki zapobiegające zamarzaniu i gotowe płyny przeciwoblodzeniowe

20.59.43.0

   

3

Opony pneumatyczne z gumy, nowe, w rodzaju stosowanych w samochodach osobowych

22.11.11.0

75

15

Opony pneumatyczne z gumy, nowe, w rodzaju stosowanych w motocyklach i rowerach

22.11.12.0

   

Opony pneumatyczne z gumy, nowe, w rodzaju
stosowanych w autobusach, samochodach ciężarowych
i samolotach

22.11.13.0

   

Opony pneumatyczne bieżnikowane z gumy

22.11.20.0

   

4

Opony pneumatyczne z gumy, nowe, w rodzaju
stosowanych w urządzeniach i maszynach rolniczych,
pozostałe nowe opony pneumatyczne z gumy

22.11.14.0

75

15

5

Opony pneumatyczne, używane

38.11.53.0

75

15