Ustawa z dnia 11.05.2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej1)

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2010.01.01
do 2013.12.31
zmieniony przez
art. 111 
Istniejące wersje czasowe zał. nr 4a
Tekst ujednolicony przez redakcję na dzień:
2009.01.01
2010.01.01
zmieniony przez
2014.01.01
zmieniony przez
2014.10.17 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2014 r. poz. 1413
2016.01.01
zmieniony przez
2016.09.15 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2016 r. poz. 1478
2018.10.09 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 1932
2020.10.29 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2020 r. poz. 1903
2024.03.22 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2024 r. poz. 433
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Załącznik nr 4a

 
Docelowy poziom odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych do dnia 31 grudnia 2014 r.

Poz.
Odpad powstały z:
Poziom
rodzaj produktów
symbol PKWiU
odzysku
recyklingu
1
2
3
4
5
1
opakowania razembez względu na symbol PKWiU
601)
nie mniej niż 55 i nie więcej niż 801)
2
opakowania z tworzyw sztucznychbez względu na symbol PKWiU
-
22,51),2)
3
opakowania z aluminiumbez względu na symbol PKWiU
-
501)
4
opakowania ze stali, w tym z blachy stalowejbez względu na symbol PKWiU
-
501)
5
opakowania z papieru i tekturybez względu na symbol PKWiU
-
601)
6
opakowania ze szkła gospodarczego, poza ampułkamibez względu na symbol PKWiU
-
601)
7
opakowania z drewnabez względu na symbol PKWiU
-
151)
8-13
(uchylone) 
 
 
14
oleje smarowe,
z wyłączeniem:
23.20.18-50, z wyłączeniem:
50
35
- oleje smarowe do przeprowadzania przemian chemicznych innych niż proces specyficzny23.20.18-50.10    
- oleje białe, parafina ciekła23.20.18-50.40
- mieszanki olejowe do obróbki metali, oleje zapobiegające przyleganiu do form, oleje antykorozyjne23.20.18-50.60
- oleje smarowe pozostałe oraz pozostałe oleje23.20.18-50.80
15
opony nowe pneumatyczne z gumy, w rodzaju stosowanych w samochodach osobowych25.11.11
75
15
  opony nowe pneumatyczne z gumy, w rodzaju stosowanych w autobusach i samochodach ciężarowych, o współczynniku obciążenia ≤ 12125.11.13-55.00    
opony nowe pneumatyczne z gumy, w rodzaju stosowanych w autobusach i samochodach ciężarowych, o współczynniku obciążenia > 12125.11.13-57.00
opony nowe pneumatyczne z gumy, w rodzaju stosowanych w pojazdach i maszynach rolniczych i leśnych25.11.14-04
opony nowe pneumatyczne z gumy, do pojazdów transportu bliskiego i maszyn w rodzaju stosowanych w budownictwie i przemyśle25.11.14-06.00
opony nowe pneumatyczne z gumy, z bieżnikiem daszkowym lub podobnym, pozostałe25.11.14-08.00
opony pozostałe, nowe, pneumatyczne z gumy, gdzie indziej niesklasyfikowane5.11.14-10.00
opony używane pneumatyczne z gumy25.11.20
opony bieżnikowane z gumy, w rodzaju stosowanych w samochodach osobowych25.12.10-30.00
opony bieżnikowane z gumy, w rodzaju stosowanych w autobusach i samochodach ciężarowych25.12.10-50.00
  opony bieżnikowane z gumy, pozostałe25.12.10-90.00    


1) Nie dotyczy opakowań mających bezpośredni kontakt z produktami leczniczymi określonymi w przepisach Prawa farmaceutycznego oraz opakowań po środkach niebezpiecznych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych.
2) Do poziomu recyklingu zalicza się wyłącznie recykling, w wyniku którego otrzymuje się produkt wykonany z tworzywa sztucznego.
3) Nie dotyczy ogniw cynkowo-węglowych i alkalicznych.