Ustawa z dnia 11.05.2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej1)

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2009.01.01
do 2009.12.31
tekst ujednolicony przez redakcję
Istniejące wersje czasowe zał. nr 4
Tekst ujednolicony przez redakcję na dzień:
2009.01.01
2010.01.01
zmieniony przez
2014.01.01
uchylony przez
2014.10.17 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2014 r. poz. 1413
2016.09.15 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2016 r. poz. 1478
2018.10.09 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 1932
2020.10.29 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2020 r. poz. 1903
2024.03.22 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2024 r. poz. 433
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Załącznik nr 4

 
Docelowe procentowe poziomy odzysku i recyklingu dla odpadów opakowaniowych i poużytkowych w stosunku do masy lub ilości wprowadzonych na rynek krajowy, w drodze sprzedaży lub importu, opakowań i produktów

Poz.
Odpad powstały z:
Poziom odzysku
Poziom recyklingu
rodzaj produktów
symbol PKWiU
1
2
3
4
5
1
opakowania razembez względu na symbol PKWiU501)251)2)
2
opakowania z tworzyw sztucznychbez względu na symbol PKWiU-251)
3
opakowania z aluminiumbez względu na symbol PKWiU-401)
4
opakowania ze stali, w tym z blachy stalowejbez względu na symbol PKWiU-201)
5
opakowania z papieru i tekturybez względu na symbol PKWiU-481)
6
opakowania ze szkła gospodarczego, poza ampułkami bez względu na symbol PKWiU - 381)
7
opakowania z materiałów naturalnych (drewna i tekstyliów)bez względu na symbol PKWiU-151)2)
8
akumulatory kwasowo-ołowiowe31.40.21
31.40.22
wszystkie zgłoszonewszystkie zebrane
9
akumulatory niklowo-kadmowe (wielkogabarytowe)31.40.236060
10
akumulatory niklowo-kadmowe (małogabarytowe)31.40.234040
11
akumulatory niklowo-żelazowe oraz inne akumulatory elektryczne (wielkogabarytowe)31.40.234040
12
akumulatory niklowo-żelazowe oraz inne akumulatory elektryczne (małogabarytowe)31.40.232020
13
ogniwa i baterie galwaniczne oraz ich części, z wyłączeniem:
części ogniw i baterii galwanicznych
31.40.1 z wyłączeniem
31.40.12
25 253)
14
oleje smarowe, z wyłączeniem:23.20.18-50
z wyłączeniem:
50354)
 
- oleje smarowe do przeprowadzania
   przemian chemicznych innych
   niż proces specyficzny
23.20.18-50.10  
 
- oleje białe, parafina ciekła23.20.18-50.40  
 
- mieszanki olejowe do obróbki
   metali, oleje zapobiegające
   przyleganiu do form, oleje
   antykorozyjne
23.20.18-50.60

 

 

 
- oleje smarowe pozostałe oraz
   pozostałe oleje
23.20.18-50.80  
 
- oleje odpadowe23.20.40  
15
(uchylona)   
16
opony nowe pneumatyczne z gumy, w rodzaju stosowanych w samochodach osobowych25.11.117515
 
opony nowe pneumatyczne z gumy, w rodzaju stosowanych w autobusach i samochodach ciężarowych, o współczynniku obciążenia <= 12125.11.13-55.00  
 
opony nowe pneumatyczne z gumy, w rodzaju stosowanych w autobusach i samochodach ciężarowych, o współczynniku obciążenia >12125.11.13-57.00  
 
opony nowe pneumatyczne z gumy, w rodzaju stosowanych w pojazdach i maszynach rolniczych i leśnych25.11.14-04  
 
opony nowe pneumatyczne z gumy, do pojazdów transportu bliskiego i maszyn w rodzaju stosowanych w budownictwie i przemyśle25.11.14-06.00  
 
opony nowe pneumatyczne z gumy, z bieżnikiem daszkowym lub podobnym, pozostałe25.11.14-08.00  
 
opony pozostałe, nowe, pneumatyczne z gumy, gdzie indziej niesklasyfikowane25-11.14-10.00  
 
opony używane pneumatyczne z gumy25.11.20  
 
opony bieżnikowane z gumy, w rodzaju stosowanych w samochodach osobowych25.12.10-30.00  
 
opony bieżnikowane z gumy, w rodzaju stosowanych w autobusach i samochodach ciężarowych25.12.10-50.00  
 
opony bieżnikowane z gumy, pozostałe25.12.10-90.00  
17
(uchylona)   


1) Nie dotyczy opakowań mających bezpośredni kontakt z produktami leczniczymi określonymi w przepisach Prawa farmaceutycznego oraz opakowań po środkach niebezpiecznych w rozumieniu przepisów ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych.
2) Nie dotyczy palet drewnianych.
3) Nie dotyczy ogniw cynkowo-węglowych i alkalicznych.
4) Dotyczy olejów przepracowanych poddanych regeneracji.