Ustawa z dnia 11.05.2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej1)

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2009.01.01
do 2013.12.31
tekst ujednolicony przez redakcję
Istniejące wersje czasowe zał. nr 3
Tekst ujednolicony przez redakcję na dzień:
2009.01.01
2014.01.01
uchylony przez
2014.10.17 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2014 r. poz. 1413
2016.09.15 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2016 r. poz. 1478
2018.10.09 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 1932
2020.10.29 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2020 r. poz. 1903
2024.03.22 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2024 r. poz. 433
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Załącznik nr 3

 
Rodzaje pozostałych produktów

Poz.
Symbol PKWiU
Rodzaj produktu
1
2
3
1
23.20.18-50oleje smarowe,
 
z wyłączeniem:z wyłączeniem:
 
23.20.18-50.10oleje smarowe do przeprowadzania przemian chemicznych innych niż proces specyficzny
 
23.20.18-50.40oleje białe, parafina ciekła
 
23.20.18-50.60mieszanki olejowe do obróbki metali, oleje zapobiegające przyleganiu do form, oleje antykorozyjne
 
23.20.18.50-80oleje smarowe pozostałe oraz pozostałe oleje
 
23.20.40oleje odpadowe
2
(uchylona) 
3
25.11.11opony nowe pneumatyczne z gumy, w rodzaju stosowanych w samochodach osobowych
 
25.11.13-55.00opony nowe pneumatyczne z gumy, w rodzaju stosowanych w autobusach i samochodach ciężarowych, o współczynniku obciążenia <= 121
 
25.11.13-57.00opony nowe pneumatyczne z gumy, w rodzaju stosowanych w autobusach i samochodach ciężarowych, o współczynniku obciążenia > 121
 
25.11.14-04opony nowe pneumatyczne z gumy, w rodzaju stosowanych w pojazdach i maszynach rolniczych i leśnych
 
25.11.14-06.00opony nowe pneumatyczne z gumy, do pojazdów transportu bliskiego i maszyn w rodzaju stosowanych w budownictwie i przemyśle
 
25.11.14-08.00opony nowe pneumatyczne z gumy, z bieżnikiem daszkowym lub podobnym, pozostałe
 
25.11.14-10.00opony pozostałe, nowe, pneumatyczne z gumy, gdzie indziej niesklasyfikowane
 
25.11.20opony używane pneumatyczne z gumy
 
25.12.10-30.00opony bieżnikowane z gumy, w rodzaju stosowanych w samochodach osobowych
 
25.12.10-50.00opony bieżnikowane z gumy, w rodzaju stosowanych w autobusach i samochodach ciężarowych
 
25.12.10-90.00opony bieżnikowane z gumy, pozostałe
4
(uchylona)