Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Kodeksy »  Ustawa z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy

Ustawa z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy1)

 
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z aktualnie wyświetlanym art. 183a obowiązującym od 18.01.2009 r. do 3.11.2014 r.
Zawarcie umowy o pracę w niepełnym wymiarze czasu pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 21 (375) z dnia 1.11.2014
Wynagrodzenie pracownika zatrudnionego na zastępstwo
Gazeta Podatkowa nr 57 (1098) z dnia 17.07.2014
Czasem warunki premiowania mogą się różnić
Gazeta Podatkowa nr 33 (1074) z dnia 24.04.2014
Ochrona zatrudnienia pracownika niepełnoetatowego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 17 (347) z dnia 1.09.2013
Pozbawienie pracownika pakietu medycznego a dyskryminacja w zatrudnieniu
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 16 (346) z dnia 10.08.2013
Wypowiedzenie umowy o pracę z powodu osiągnięcia wieku emerytalnego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 21 (812) z dnia 20.07.2013
Dobrowolne odejście z dopłatą od pracodawcy
Gazeta Podatkowa nr 28 (965) z dnia 8.04.2013
Przyszły pracownik nie musi odpowiadać na wszystkie pytania
Gazeta Podatkowa nr 25 (962) z dnia 28.03.2013
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z art. 183a w pozostałych wersjach czasowych
Zasady przeprowadzania rozmowy kwalifikacyjnej
Dodatek nr 23 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 24 z dnia 10.12.2023 - Zatrudnianie pracowników krok po kroku
Wybór kandydata a zarzut dyskryminacji
Dodatek nr 23 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 24 z dnia 10.12.2023 - Zatrudnianie pracowników krok po kroku
Proces rekrutacji
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 24 (594) z dnia 10.12.2023
Niedozwolone przesłanki wypowiedzenia umowy o pracę
Gazeta Podatkowa nr 91 (2070) z dnia 13.11.2023
Ruchomy czas pracy stosowany rotacyjnie
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 87 (2066) z dnia 30.10.2023 - Czas pracy - wybrane zagadnienia
Ruchomy czas pracy stosowany rotacyjnie
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (590) z dnia 10.10.2023
Dochodzenie wyższego wynagrodzenia na drodze sądowej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (590) z dnia 10.10.2023
Termin zapisania pracownika do PPK a zasada równego traktowania w zatrudnieniu
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 17 (587) z dnia 1.09.2023
Ustanowienie w zakładzie dodatkowych świąt i jego konsekwencje
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 16 (586) z dnia 10.08.2023
Obowiązek udostępnienia pracownikom tekstu zmienionego art. 18 3e K.p.
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 16 (586) z dnia 10.08.2023
Porozumienie indywidualne z pracownikiem i treść polecenia pracodawcy
Dodatek nr 8 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 8 z dnia 10.04.2023 - Elastyczne formy świadczenia pracy
Zasady nabycia
Dodatek nr 4 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 4 z dnia 10.02.2023 - Świadczenia pracownicze o charakterze rocznym
Ujawnienie przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas określony
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 2 (572) z dnia 10.01.2023
Zawarcie z absolwentem umowy o świadczenie praktyk w firmie
Gazeta Podatkowa nr 1 (1980) z dnia 2.01.2023
Ustalanie pory nocnej w zakładzie pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (566) z dnia 10.10.2022
Wstęp
Pomocnik Kadrowego do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 17 z dnia 1.09.2022
Różnicowanie wynagrodzenia ze względu na staż
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 14 (560) z dnia 10.07.2022
Zatrudnienie absolwenta na okres sezonu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 49 (1924) z dnia 20.06.2022 - Zatrudnianie pracowników tymczasowych i sezonowych
Pojęcie dyskryminacji w zatrudnieniu
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (554) z dnia 10.04.2022
Kryteria dyskryminacyjne
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (554) z dnia 10.04.2022
Kryteria wyboru pracownika do zwolnienia
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 4 (550) z dnia 10.02.2022
Miejsce wykonywania pracy nie może być powodem dyskryminacji
Gazeta Podatkowa nr 93 (1864) z dnia 22.11.2021
Dyskryminacja płacowa pracowników
Dodatek nr 21 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 22 z dnia 10.11.2021 - Wynagrodzenia pracowników i zleceniobiorców - wybrane aspekty
Wskazywanie przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę
Gazeta Podatkowa nr 69 (1840) z dnia 30.08.2021
Zawarcie pozornej umowy o pracę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 14 (536) z dnia 10.07.2021
Wysokość nagrody jubileuszowej po udokumentowaniu dodatkowego stażu
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 14 (536) z dnia 10.07.2021
Nagrody dla pracowników za zaszczepienie się przeciw COVID-19
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 14 (536) z dnia 10.07.2021
Zakaz dyskryminacji podczas naboru do pracy i po zatrudnieniu
Pomocnik Kadrowego do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 13 z dnia 1.07.2021
Zaszczepienie przeciw COVID-19 jako kryterium naboru nowych pracowników
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (534) z dnia 10.06.2021
Obniżanie dodatku funkcyjnego za okres choroby
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (534) z dnia 10.06.2021
Dobór pracowników do zwolnień z przyczyn ich niedotyczących
Dodatek nr 10 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 10 z dnia 10.05.2021 - Zwolnienia indywidualne i grupowe z przyczyn niedotyczących pracownika
ROZWIĄZYWANIE STOSUNKU PRACY Z PRZYCZYN NIEDOTYCZĄCYCH PRACOWNIKÓW PRZEZ PRACODAWCĘ NIEOBJĘTEGO USTAWĄ O ZWOLNIENIACH GRUPOWYCH
Dodatek nr 10 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 10 z dnia 10.05.2021 - Zwolnienia indywidualne i grupowe z przyczyn niedotyczących pracownika
Wliczenie dodatku wyrównawczego do podstawy ekwiwalentowej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 9 (531) z dnia 1.05.2021
Ustalanie prawa i wymiaru urlopu w pierwszym roku zatrudnienia
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 9 (531) z dnia 1.05.2021
Konsekwencje nieokreślenia limitu godzin
Dodatek nr 6 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 6 z dnia 10.03.2021 - Czas pracy w sytuacjach wątpliwych
Dopuszczalność zmiany systemu wynagradzania cudzoziemców
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 6 (528) z dnia 10.03.2021
Zasady nabycia
Dodatek nr 4 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 4 z dnia 10.02.2021 - Wypłata nagród rocznych
Różnicowanie zarobków nie zawsze jest dyskryminacją
Gazeta Podatkowa nr 8 (1779) z dnia 28.01.2021
Zasady przyznawania odprawy ekonomicznej przez "małego" pracodawcę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 23 (521) z dnia 1.12.2020
Wypłata dofinansowania za urlop wykorzystany przed wprowadzeniem regulaminu ZFŚS
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 16 (514) z dnia 10.08.2020
Wydatkowanie środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 15 (513) z dnia 1.08.2020
Wstęp
Pomocnik Kadrowego do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 13 z dnia 1.07.2020
Czy ubezpieczyć w ZUS osobę odbywającą praktykę absolwencką?
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 13 (511) z dnia 1.07.2020
Termin podwyższenia świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 13 (511) z dnia 1.07.2020
Odprawa dla niepełnoetatowca w równoległym zatrudnieniu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 52 (1718) z dnia 29.06.2020 - Przeprowadzanie zwolnień grupowych i indywidualnych pracowników
Wypowiedzenie umowy z powodu korzystania z uprawnień rodzicielskich
Gazeta Podatkowa nr 50 (1716) z dnia 22.06.2020
Reguły przyznawania świadczeń z Funduszu
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 11 (509) z dnia 1.06.2020
Warunki wprowadzania telepracy na wniosek pracownika
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 7 (505) z dnia 1.04.2020
Równe traktowanie i mobbing
Dodatek nr 2 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 2 z dnia 10.01.2020 - Kodeks pracy z komentarzem redakcji. Stan prawny na 1 stycznia 2020 r.
Od 1 sierpnia 2019 r. wyższe świadczenie urlopowe
Gazeta Podatkowa nr 103 (1665) z dnia 27.12.2019
Zasady przeprowadzania rozmowy kwalifikacyjnej
Dodatek nr 19 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 20 z dnia 10.10.2019 - Zatrudnianie pracowników krok po kroku
Wybór kandydata a zarzut dyskryminacji
Dodatek nr 19 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 20 z dnia 10.10.2019 - Zatrudnianie pracowników krok po kroku
Rozwiązanie umowy o pracę w związku z przejściem na emeryturę
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 29 (1036) z dnia 10.10.2019
Przesłanki wystąpienia o odszkodowanie za mobbing
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 27 (1034) z dnia 20.09.2019
Najważniejsze zmiany w przepisach
Gazeta Podatkowa nr 59 (1621) z dnia 25.07.2019
Zakaz dyskryminacji z jakiejkolwiek przyczyny
Gazeta Podatkowa nr 53 (1615) z dnia 4.07.2019
Od 7 września 2019 r. kolejne zmiany do Kodeksu pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 13 (487) z dnia 1.07.2019
Żądanie od kandydata do pracy zaświadczenia o niekaralności
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 10 (484) z dnia 10.05.2019
Udzielenie pracownikowi w nagrodę dnia wolnego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (482) z dnia 10.04.2019
Zróżnicowanie wysokości wynagrodzeń pracowników w zależności od stażu pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 6 (480) z dnia 10.03.2019
Zakres rozmowy kwalifikacyjnej
Pomocnik Kadrowego do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 5 z dnia 1.03.2019
"Uszczelnienie" ochrony przedemerytalnej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 5 (479) z dnia 1.03.2019
PPK - nowy sposób oszczędzania na emeryturę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 1 (475) z dnia 1.01.2019
Wynagrodzenie objęte zakazem dyskryminacji
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 24 (474) z dnia 10.12.2018
Przyznanie przez pracodawcę wybranym pracownikom dodatkowego urlopu wypoczynkowego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (470) z dnia 10.10.2018
Zatrudnienie osoby bezdomnej na podstawie umowy o pracę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 16 (466) z dnia 10.08.2018
Kiedy pensja może być nierówna?
Gazeta Podatkowa nr 57 (1514) z dnia 16.07.2018
Przyjęcie na praktykę absolwencką
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 6 (456) z dnia 10.03.2018
Prawo do odprawy niezależne od wymiaru etatu
Gazeta Podatkowa nr 18 (1475) z dnia 1.03.2018
Wypowiedzenie umowy o pracę po ukończeniu powszechnego wieku emerytalnego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 24 (450) z dnia 10.12.2017
Skutki orzeczenia o umiarkowanej niepełnosprawności w zatrudnieniu nauczyciela
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 23 (449) z dnia 1.12.2017
Wiek emerytalny nie usprawiedliwia zwolnienia
Gazeta Podatkowa nr 82 (1436) z dnia 12.10.2017
Dyskryminacja płacowa pracowników
Dodatek nr 17 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 18 z dnia 10.09.2017 - Wynagrodzenia pracowników i zleceniobiorców - wybrane aspekty
Zatrudnienie na podstawie umowy absolwenckiej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 60 (1414) z dnia 27.07.2017 - Wykonywanie pracy sezonowej
Zatrudnienie absolwenta do prac sezonowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 21 (956) z dnia 20.07.2017
Zakres dyskryminacji w stosunkach pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 10 (436) z dnia 10.05.2017
Kryteria uznawane za dyskryminujące w zatrudnieniu
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 10 (436) z dnia 10.05.2017
Kryteria doboru do zwolnień
Dodatek nr 21 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 22 z dnia 10.11.2016 - Rozwiązywanie umów o pracę
Kompensata pracy w godzinach nadliczbowych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (420) z dnia 10.09.2016
Czy ubezpieczyć w ZUS osobę odbywającą praktykę absolwencką?
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 17 (419) z dnia 1.09.2016
Wybór pracowników do zwolnień z przyczyn pracodawcy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 13 (415) z dnia 1.07.2016
Wpływ podwyżki wynagrodzeń na wysokość wypłacanych świadczeń z ubezpieczenia społecznego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 16 (915) z dnia 1.06.2016
Wynagrodzenie akordowe a dyskryminacja
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 7 (409) z dnia 1.04.2016
Kryterium dyskryminacyjne
Dodatek nr 17 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 18 z dnia 10.09.2015 - Wynagrodzenia - wybrane aspekty
Ochrona odszkodowania za naruszenie zakazu dyskryminacji
Dodatek nr 17 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 18 z dnia 10.09.2015 - Wynagrodzenia - wybrane aspekty
Zawarcie umowy o praktykę absolwencką po umowie cywilnoprawnej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 15 (393) z dnia 1.08.2015
Zakres uprawnień szczególnych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 13 (391) z dnia 1.07.2015
Konsekwencje nieokreślenia limitu godzin
Dodatek nr 8 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 8 z dnia 10.04.2015 - Czas pracy w sytuacjach wątpliwych
Usprawnienia umożliwiające zatrudnianie pracownika niepełnosprawnego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (386) z dnia 10.04.2015
Odszkodowania wynikające z naruszenia przepisów prawa pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 23 (377) z dnia 1.12.2014
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60