Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Kodeksy »  Ustawa z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy

Ustawa z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy1)

 
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z aktualnie wyświetlanym art. 81 obowiązującym od 4.11.2014 r. do 11.10.2016 r.
Wysokość wynagrodzenia przestojowego, odszkodowania i odprawy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (422) z dnia 10.10.2016
Wynagrodzenie za przestój w kosztach firmy
Gazeta Podatkowa nr 74 (1324) z dnia 15.09.2016
Bez wynagrodzenia przestojowego i minimalnej pensji
Gazeta Podatkowa nr 73 (1323) z dnia 12.09.2016
Kompensata pracy w godzinach nadliczbowych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (420) z dnia 10.09.2016
Warunki wprowadzenia wakacyjnego przestoju
Gazeta Podatkowa nr 48 (1298) z dnia 16.06.2016
Czas pracy w razie ustania zatrudnienia w trakcie okresu rozliczeniowego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 9 (411) z dnia 1.05.2016
Wprowadzenie czasu letniego a wysokość wynagrodzenia pracowników
Gazeta Podatkowa nr 24 (1274) z dnia 24.03.2016
Uprawnienia pracownika z tytułu przestoju
Dodatek nr 4 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 4 z dnia 10.02.2016 - Wynagrodzenia i inne świadczenia ze stosunku pracy
Zmiana minimalnej pensji wpływa na świadczenia
Gazeta Podatkowa nr 90 (1235) z dnia 9.11.2015
Wynagrodzenie przestojowe
Dodatek nr 20 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 21 z dnia 1.11.2015 - Kodeks Pracy - stan prawny na 1 listopada 2015 r. (uwzględniający zmiany w 2016 r.)
Zmiana godziny rozpoczynania pracy w trakcie okresu rozliczeniowego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (398) z dnia 10.10.2015
Wynagrodzenie, odszkodowania i odprawy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (398) z dnia 10.10.2015
Wstęp
Dodatek nr 17 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 18 z dnia 10.09.2015 - Wynagrodzenia - wybrane aspekty
Przeciwwskazania zdrowotne do pracy
Dodatek nr 17 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 18 z dnia 10.09.2015 - Wynagrodzenia - wybrane aspekty
Gotowość po przywróceniu do pracy
Dodatek nr 17 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 18 z dnia 10.09.2015 - Wynagrodzenia - wybrane aspekty
Wynagrodzenie za okres zwolnienia z wykonywania pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 13 (391) z dnia 1.07.2015
Dyżur medyczny a nominalny czas pracy
Dodatek nr 8 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 8 z dnia 10.04.2015 - Czas pracy w sytuacjach wątpliwych
Rozkład czasu pracy pracownika zatrudnionego na część etatu
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 11 (874) z dnia 10.04.2015
Zmiana czasu na letni bez wpływu na wysokość wynagrodzenia
Gazeta Podatkowa nr 25 (1170) z dnia 26.03.2015
Wynagrodzenie za marzec dla pracujących w noc wprowadzenia czasu letniego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 6 (384) z dnia 10.03.2015
Organizacja pracy pracownika zatrudnionego na część etatu
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 5 (383) z dnia 1.03.2015
Przeniesienie pracownika na czas przestoju do innej pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 4 (382) z dnia 10.02.2015
Wynagrodzenie w przypadku nieprzepracowania ani jednego dnia z przyczyn pracodawcy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 3 (381) z dnia 1.02.2015
Przestój bez pensji
Gazeta Podatkowa nr 8 (1153) z dnia 26.01.2015
Wynagrodzenie przestojowe
Dodatek nr 2 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 2 z dnia 10.01.2015 - Kodeks pracy. Stan prawny na 1 stycznia 2015 r.
Ustalanie wynagrodzenia w przypadku odwołania pracownika z urlopu
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 24 (378) z dnia 10.12.2014
Wymiar czasu pracy w skróconym okresie rozliczeniowym
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 97 (1138) z dnia 4.12.2014 - Czas pracy w 2015 roku
Wpływ wynagrodzenia minimalnego na warunki płacowe
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 93 (1134) z dnia 20.11.2014 - Konsekwencje zmiany płacy minimalnej
Odszkodowanie za mobbing i wynagrodzenie przestojowe
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 93 (1134) z dnia 20.11.2014 - Konsekwencje zmiany płacy minimalnej
Nieprawidłowy grafik nie obciąża pracownika
Gazeta Podatkowa nr 92 (1133) z dnia 17.11.2014
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z art. 81 w pozostałych wersjach czasowych
Wynagrodzenie za pracę w niedzielę i udzielony za nią dzień wolny
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 23 (593) z dnia 1.12.2023
Podwyżka wynagrodzenia minimalnego i stawki godzinowej w 2024 r.
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 90 (2069) z dnia 9.11.2023 - Konsekwencje zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2024 roku
Za przestój nie mniej niż płaca minimalna
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 90 (2069) z dnia 9.11.2023 - Konsekwencje zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2024 roku
Wynagrodzenie za okres nieświadczenia pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 19 (589) z dnia 1.10.2023
Przestój w pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 16 (586) z dnia 10.08.2023
Elastyczne systemy czasu pracy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 57 (2036) z dnia 17.07.2023 - Elastyczne i sezonowe formy świadczenia pracy
Przestój z powodu remontu w zakładzie
Gazeta Podatkowa nr 45 (2024) z dnia 5.06.2023
Niewykonywanie pracy a prawo do wynagrodzenia z powodu przestoju
Gazeta Podatkowa nr 41 (2020) z dnia 22.05.2023
Warunki dotyczące przerwy
Dodatek nr 8 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 8 z dnia 10.04.2023 - Elastyczne formy świadczenia pracy
Wynagrodzenie za pracę wykonywaną w noc wprowadzenia czasu letniego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 6 (576) z dnia 10.03.2023
Informacja do ZUS o przestoju w pracy
Gazeta Podatkowa nr 10 (1989) z dnia 2.02.2023
Wynagrodzenie przestojowe i wynagrodzenie za miesiąc, w którym nie zaplanowano pracy
Dodatek nr 3 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 3 z dnia 1.02.2023 - Kodeks pracy z komentarzem redakcji. Stan prawny na 1 lutego 2023 r.
Rekompensowanie pracy wykonywanej w wolną sobotę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 1 (571) z dnia 1.01.2023
Elastyczne systemy i rozkłady czasu pracy stosowane w pracowniczym zatrudnieniu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 96 (1971) z dnia 1.12.2022 - Czas pracy w 2023 roku
Obliczanie wynagrodzenia za niezawiniony przez pracownika przestój
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 88 (1963) z dnia 3.11.2022 - Ustalanie wysokości wynagrodzenia w razie zmiany warunków pracy
W 2023 r. dwukrotne podwyższenie minimalnego wynagrodzenia za pracę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 19 (565) z dnia 1.10.2022
Obowiązek przeniesienia pracownika do innej pracy
Dodatek nr 17 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 18 z dnia 10.09.2022 - Wypadki przy pracy i choroby zawodowe
Wynagrodzenie za czas oczekiwania na badania kontrolne
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (564) z dnia 10.09.2022
Wynagrodzenie za czas przestoju
Gazeta Podatkowa nr 71 (1946) z dnia 5.09.2022
Ruchomy czas pracy i inne elastyczne systemy czasu pracy
Gazeta Podatkowa nr 64 (1939) z dnia 11.08.2022
Rekompensowanie pracy wykonywanej w wolną dla pracownika sobotę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 16 (562) z dnia 10.08.2022
Wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 15 (561) z dnia 1.08.2022
Wynagrodzenie za czas przerwy w systemie przerywanym
Gazeta Podatkowa nr 34 (1909) z dnia 28.04.2022
Stosowanie przerywanego systemu czasu pracy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 33 (1908) z dnia 25.04.2022 - Praktyczne stosowanie elastycznych systemów czasu pracy
Rozliczenie czasu pracy w przypadku przerwy w dostawie prądu
Gazeta Podatkowa nr 32 (1907) z dnia 21.04.2022
Wymiar czasu pracy w skróconym okresie rozliczeniowym
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 5 (1120) z dnia 10.02.2022
Obliczanie wymiaru czasu pracy w skróconym okresie
Gazeta Podatkowa nr 12 (1887) z dnia 10.02.2022
Wybór systemu i rozkładu czasu pracy
Dodatek nr 23 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 24 z dnia 10.12.2021 - Wybrane zagadnienia związane z zatrudnianiem pracownika
Regulamin wynagradzania
Dodatek nr 23 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 24 z dnia 10.12.2021 - Wybrane zagadnienia związane z zatrudnianiem pracownika
Za czas przestoju nie mniej niż wynagrodzenie minimalne
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 97 (1868) z dnia 6.12.2021 - Skutki podwyższenia minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2022 roku
Ustalenie wynagrodzenia za przestój
Gazeta Podatkowa nr 94 (1865) z dnia 25.11.2021
Wynagrodzenie za czas niewykonywania pracy, gdy pracownik był gotów do jej podjęcia
Dodatek nr 21 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 22 z dnia 10.11.2021 - Wynagrodzenia pracowników i zleceniobiorców - wybrane aspekty
Wynagradzanie dodatkowej pracy osób zatrudnianych w niepełnym wymiarze czasu pracy
Dodatek nr 21 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 22 z dnia 10.11.2021 - Wynagrodzenia pracowników i zleceniobiorców - wybrane aspekty
Pracownica na macierzyńskim a wstrzymanie działalności
Gazeta Podatkowa nr 77 (1848) z dnia 27.09.2021
Ustalanie wymiaru czasu pracy w skróconym okresie rozliczeniowym
Gazeta Podatkowa nr 74 (1845) z dnia 16.09.2021
Rozliczenie czasu pracy w skróconym okresie rozliczeniowym
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 26 (1105) z dnia 10.09.2021
Rozliczenie dofinansowania pensji pracowniczych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 66 (1837) z dnia 19.08.2021 - Przychody i koszty podatkowe w czasie pandemii
Wpływ zmiany systemu płacowego na wynagrodzenie za nadgodziny, dyżur i przestój
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 14 (536) z dnia 10.07.2021
Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia przez pracodawcę
Dodatek nr 13 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 13 z dnia 1.07.2021 - Praktyczne orzecznictwo dotyczące zawierania i rozwiązywania umów o pracę
Zwolnienie pracownika z obowiązku świadczenia pracy
Dodatek nr 13 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 13 z dnia 1.07.2021 - Praktyczne orzecznictwo dotyczące zawierania i rozwiązywania umów o pracę
Nieobecności w pracy, za które pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 11 (533) z dnia 1.06.2021
Wprowadzenie przestoju w okresie epidemii
Gazeta Podatkowa nr 33 (1804) z dnia 26.04.2021
Wprowadzanie zmian do rozkładu czasu pracy, w tym z powodu lockdownu
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 7 (529) z dnia 1.04.2021
Zmniejszanie dodatku wyrównawczego za czas urlopu wypoczynkowego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 7 (529) z dnia 1.04.2021
Wynagrodzenie przy zmianie czasu z zimowego na letni
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 9 (1088) z dnia 20.03.2021
Zawieszenie działalności na czas pandemii
Gazeta Podatkowa nr 20 (1791) z dnia 11.03.2021
Dyżur medyczny a nominalny czas pracy
Dodatek nr 6 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 6 z dnia 10.03.2021 - Czas pracy w sytuacjach wątpliwych
Wynagrodzenie za pracę wykonywaną w nocy zmiany czasu na letni
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 6 (528) z dnia 10.03.2021
Zasady obliczania wynagrodzenia przestojowego
Gazeta Podatkowa nr 18 (1789) z dnia 4.03.2021
Czas przestoju wyłączony z okresu efektywnej pracy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 16 (1787) z dnia 25.02.2021 - Trzynasta pensja w sferze budżetowej i pozabudżetowej
Ewidencja czasu pracy nauczyciela objętego systemem zadaniowym
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 4 (526) z dnia 10.02.2021
Stosowanie przerywanego czasu pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 3 (525) z dnia 1.02.2021
Zasady zawieszania działalności gospodarczej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 102 (1768) z dnia 21.12.2020 - Zawieszenie i likwidacja działalności gospodarczej
Kiedy przedsiębiorca musi zwrócić dotację z tarczy?
Gazeta Podatkowa nr 100 (1766) z dnia 14.12.2020
Płaca minimalna także za okres przestoju
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 97 (1763) z dnia 3.12.2020 - Konsekwencje zmiany wynagrodzenia minimalnego w 2021 roku
Wsparcie dla przedsiębiorców dotkniętych skutkami pandemii
Gazeta Podatkowa nr 93 (1759) z dnia 19.11.2020
Różne okresy niewykonywania pracy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 88 (1754) z dnia 2.11.2020 - Wprowadzanie przestoju i innych przerw w wykonywaniu pracy
Wprowadzenie przestoju na warunkach określonych w Kodeksie pracy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 88 (1754) z dnia 2.11.2020 - Wprowadzanie przestoju i innych przerw w wykonywaniu pracy
Zasady otrzymania wsparcia od dyrektora wojewódzkiego urzędu pracy i jego rozliczenie
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (525) z dnia 1.11.2020
Wypłata pracownikom wynagrodzenia
Dodatek nr 16 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 20 z dnia 20.10.2020 - Podatek dochodowy w orzecznictwie sądowym
Co nowego we wsparciu w ramach tarczy antykryzysowej?
Gazeta Podatkowa nr 83 (1749) z dnia 15.10.2020
Nowe rozwiązania pomocowe dla niektórych branż - zmiany do specustawy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 17 (515) z dnia 1.09.2020
TARCZA Wsparcie z FGŚP po zakończeniu przestoju ekonomicznego
Gazeta Podatkowa nr 64 (1730) z dnia 10.08.2020
Zakończenie pracy przed upływem okresu rozliczeniowego
Gazeta Podatkowa nr 62 (1728) z dnia 3.08.2020
Wynagrodzenie przestojowe nauczyciela odliczane z wynagrodzenia rocznego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 15 (513) z dnia 1.08.2020
TARCZA Wsparcie z FGŚP a zwolnienie z opłacania składek ZUS
Gazeta Podatkowa nr 61 (1727) z dnia 30.07.2020
Niewypracowanie wymiaru czasu pracy a wynagrodzenie
Gazeta Podatkowa nr 59 (1725) z dnia 23.07.2020
COVID-19 Wynagrodzenie za czas przestoju
Gazeta Podatkowa nr 52 (1718) z dnia 29.06.2020
Wynagrodzenie za kilka dni przestoju kodeksowego a płaca minimalna
Gazeta Podatkowa nr 50 (1716) z dnia 22.06.2020
Ustalenie przekroczeń norm czasu pracy
Gazeta Podatkowa nr 48 (1714) z dnia 15.06.2020
Wynagrodzenie przestojowe pracowników niepedagogicznej szkoły samorządowej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 11 (509) z dnia 1.06.2020
Wpływ przestoju wywołanego koronawirusem na prawo nauczyciela do trzynastki
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 10 (508) z dnia 10.05.2020
Brak wznowienia działalności a powrót pracownicy z macierzyńskiego
Gazeta Podatkowa nr 32 (1698) z dnia 20.04.2020
COVID-19 Wynagrodzenie przestojowe a składniki zmienne
Gazeta Podatkowa nr 30 (1696) z dnia 14.04.2020
Wynagrodzenie za pracę przypadającą w noc wprowadzenia czasu letniego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (506) z dnia 10.04.2020
Warunki powstania prawa do wynagrodzenia przestojowego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (506) z dnia 10.04.2020
Zakres podmiotowy prawa do wynagrodzenia przestojowego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (506) z dnia 10.04.2020
Reguły ustalania wynagrodzenia przestojowego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (506) z dnia 10.04.2020
Powierzenie pracy zdalnej lub innej pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (506) z dnia 10.04.2020
Polecenie pracownikowi pracy zdalnej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 7 (505) z dnia 1.04.2020
Wprowadzenie przestoju w związku z koronawirusem
Gazeta Podatkowa nr 26 (1692) z dnia 30.03.2020
Wprowadzenie czasu letniego bez wpływu na wynagrodzenie
Gazeta Podatkowa nr 25 (1691) z dnia 26.03.2020
Rozliczenie kilkugodzinnej pracy w "wolną sobotę"
Gazeta Podatkowa nr 13 (1679) z dnia 13.02.2020
Ustalanie wymiaru czasu pracy w skróconym okresie rozliczeniowym
Gazeta Podatkowa nr 12 (1678) z dnia 10.02.2020
Wysokość wynagrodzenia przestojowego
Dodatek nr 2 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 2 z dnia 10.01.2020 - Kodeks pracy z komentarzem redakcji. Stan prawny na 1 stycznia 2020 r.
Pracownica na wychowawczym a zawieszenie działalności gospodarczej
Gazeta Podatkowa nr 96 (1658) z dnia 2.12.2019
Przestój z powodu przerwy w dopływie prądu
Gazeta Podatkowa nr 94 (1656) z dnia 25.11.2019
Niewykonywanie pracy z powodu przestoju
Dodatek nr 17 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 18 z dnia 10.09.2019 - Wynagradzanie pracowników
Przestój ekonomiczny tylko w niektórych przypadkach
Gazeta Podatkowa nr 72 (1634) z dnia 9.09.2019
Zmiana rodzaju pracy w drodze polecenia
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 56 (1618) z dnia 15.07.2019 - Zmiana warunków pracy bez wypowiedzenia
Skierowanie do innej pracy na czas przestoju
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 56 (1618) z dnia 15.07.2019 - Zmiana warunków pracy bez wypowiedzenia
Rekompensowanie pracy w sobotę lub niedzielę w zadaniowym systemie czasu pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 9 (483) z dnia 1.05.2019
Wynagrodzenie za niezaplanowaną przerwę w pracy
Gazeta Podatkowa nr 33 (1595) z dnia 25.04.2019
Przejście na czas letni a wysokość wynagrodzenia za pracę
Gazeta Podatkowa nr 24 (1586) z dnia 25.03.2019
Ustalanie wymiaru czasu pracy w skróconym okresie rozliczeniowym
Gazeta Podatkowa nr 22 (1584) z dnia 18.03.2019
Informacja o przestoju w pracy
Gazeta Podatkowa nr 19 (1581) z dnia 7.03.2019
Reguły ustalania wynagrodzenia
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 2 (476) z dnia 10.01.2019
Podwyższenie wynagrodzenia minimalnego w 2019 r.
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 103 (1560) z dnia 24.12.2018 - Skutki podwyższenia minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2019 roku
Obliczanie wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 22 (472) z dnia 10.11.2018
Wpływ wynagrodzenia minimalnego na inne świadczenia ze stosunku pracy
Pomocnik Kadrowego do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 21 z dnia 1.11.2018
Obowiązek przeniesienia pracownika do innej pracy
Dodatek nr 19 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 20 z dnia 10.10.2018 - BHP w firmie
Skutki zmiany od 1 stycznia 2019 r. minimalnego wynagrodzenia za pracę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (470) z dnia 10.10.2018
Zawiniony przestój
Gazeta Podatkowa nr 80 (1537) z dnia 4.10.2018
Wynagrodzenie za przerwę z powodu awarii
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 78 (1535) z dnia 27.09.2018 - Ustawowe i regulaminowe przerwy w pracy
Obowiązek wykonywania tzw. innych poleceń pracodawcy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (468) z dnia 10.09.2018
Pensja za zwolnienie od pracy nie zawsze jak za urlop
Gazeta Podatkowa nr 66 (1523) z dnia 16.08.2018
Zakres przedmiotowy regulaminu wynagradzania
Dodatek nr 14 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 14 z dnia 10.07.2018 - Układy zbiorowe i regulaminy stosowane w zakładach pracy
Zatrudnienie na etacie bez wynagrodzenia
Gazeta Podatkowa nr 35 (1492) z dnia 30.04.2018
Wynagrodzenie przestojowe w razie ewakuacji zakładu pracy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 12 (983) z dnia 20.04.2018
Wynagrodzenie za pracę przy przejściu na czas letni
Gazeta Podatkowa nr 24 (1481) z dnia 22.03.2018
Czym jest czas pracy?
Dodatek nr 6 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 6 z dnia 10.03.2018 - Czas pracy - wybrane aspekty
Wynagrodzenie za pracę wykonywaną w dniu wprowadzenia czasu letniego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 6 (456) z dnia 10.03.2018
Zgłoszenie przez pracownika gotowości do pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 6 (456) z dnia 10.03.2018
Odmowa ponownego zatrudnienia pracownika przywróconego do pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 6 (456) z dnia 10.03.2018
Wysokość wynagrodzenia przestojowego dla pracownika
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 12 (1469) z dnia 8.02.2018 - Ustalanie podstawy świadczeń pracowniczych
Wzrost świadczeń pochodnych związanych z wynagrodzeniem minimalnym
Dodatek nr 6 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 4 z dnia 1.02.2018 - Co nowego w przepisach w 2018 r.?
Podwyższenie minimalnego wynagrodzenia za pracę i świadczeń pochodnych w 2018 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 36 (971) z dnia 20.12.2017
Wpływ wzrostu płacy minimalnej na inne świadczenia
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 101 (1455) z dnia 18.12.2017 - Skutki podwyżki minimalnego wynagrodzenia w 2018 roku
Przerwy w opłacaniu składek w raportach ZUS
Gazeta Podatkowa nr 92 (1446) z dnia 16.11.2017
Wynagrodzenie za przestój w podstawie wymiaru świadczeń chorobowych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 22 (448) z dnia 10.11.2017
Raporty ZUS w razie przestoju w pracy
Gazeta Podatkowa nr 87 (1441) z dnia 30.10.2017
Skutki podwyższenia - od 1 stycznia 2018 r. - minimalnego wynagrodzenia za pracę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (446) z dnia 10.10.2017
Wynagrodzenie za czas niewykonywania pracy, gdy pracownik był gotów do jej podjęcia
Dodatek nr 17 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 18 z dnia 10.09.2017 - Wynagrodzenia pracowników i zleceniobiorców - wybrane aspekty
Wynagradzanie dodatkowej pracy osób zatrudnianych w niepełnym wymiarze czasu pracy
Dodatek nr 17 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 18 z dnia 10.09.2017 - Wynagrodzenia pracowników i zleceniobiorców - wybrane aspekty
Rekompensata za pracę w wolną sobotę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 14 (440) z dnia 10.07.2017
Przestój w okresie letniego spowolnienia
Gazeta Podatkowa nr 55 (1409) z dnia 10.07.2017
Wynagrodzenie za czas przerwy w pracy spowodowanej przyczynami technicznymi
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (438) z dnia 10.06.2017
Rozliczenie czasu pracy pracownika zatrudnionego na część etatu
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 10 (436) z dnia 10.05.2017
Ustalanie stawki wynagrodzenia przestojowego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (434) z dnia 10.04.2017
Wprowadzenie czasu letniego nie obniży wynagrodzenia
Gazeta Podatkowa nr 24 (1378) z dnia 23.03.2017
Wynagrodzenie za krótszą pracę wobec przejścia z czasu zimowego na letni
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 6 (432) z dnia 10.03.2017
Wysokość minimalnego wynagrodzenia i jego pochodnych w 2017 r.
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 103 (1353) z dnia 27.12.2016 - Skutki podwyższenia minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2017 roku
Obowiązek przeniesienia pracownika do innej pracy
Dodatek nr 23 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 24 z dnia 10.12.2016 - Wypadki związane z pracą i choroby zawodowe
Czas pracy w razie ustania zatrudnienia w trakcie okresu rozliczeniowego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 91 (1341) z dnia 14.11.2016 - Czas pracy w 2017 roku
Przyczyny wypowiedzenia
Dodatek nr 21 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 22 z dnia 10.11.2016 - Rozwiązywanie umów o pracę
Wynagrodzenie i inne świadczenia pieniężne
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 21 (375) z dnia 1.11.2014
Wynagrodzenie za okres niewykonywania pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 21 (375) z dnia 1.11.2014
Ustalenie czasu pracy w razie przestoju
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 84 (1125) z dnia 20.10.2014 - Rozstrzyganie wątpliwości związanych z czasem pracy - wybrane zagadnienia z dwutygodnika „Ubezpieczenia i Prawo Pracy"
Przyczyny wypowiedzenia
Dodatek nr 19 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 20 z dnia 10.10.2014 - Obowiązki pracodawcy związane ze zwalnianiem pracowników
Prawo do wynagrodzenia w razie zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 27 (854) z dnia 20.09.2014
Przestój w pracy spowodowany awarią systemu komputerowego
Gazeta Podatkowa nr 73 (1114) z dnia 11.09.2014
Specyfika stawki miesięcznej oraz metoda jej przeliczania w razie absencji w pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 10 (364) z dnia 10.05.2014
Wprowadzenie czasu letniego nie pozbawia wynagrodzenia
Gazeta Podatkowa nr 24 (1065) z dnia 24.03.2014
Przerywany czas pracy na nowych zasadach
Gazeta Podatkowa nr 24 (1065) z dnia 24.03.2014
Wynagrodzenie za marzec dla pracujących w noc wprowadzenia czasu letniego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 6 (360) z dnia 10.03.2014
Wynagrodzenie za pracę
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 17 (1058) z dnia 27.02.2014 - Wyliczanie wynagrodzeń w praktyce kadrowej
Pojęcie czasu pracy
Dodatek nr 4 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 4 z dnia 10.02.2014 - Czas pracy w 2014 r. - wybrane aspekty
Przestój antykryzysowy na czas finansowych trudności
Gazeta Podatkowa nr 11 (1052) z dnia 6.02.2014
Obliczanie wynagrodzenia w okresie zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 3 (357) z dnia 1.02.2014
Wynagrodzenie minimalne i jego pochodne
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 7 (1048) z dnia 23.01.2014 - O czym powinien wiedzieć pracodawca w 2014 roku?
Wynagrodzenie przestojowe
Dodatek nr 2 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 2 z dnia 10.01.2014 - Kodeks pracy. Stan prawny na 1 stycznia 2014 r.
Stosowanie przerywanego czasu pracy w praktyce
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 2 (356) z dnia 10.01.2014
Przestój a czas pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 1 (355) z dnia 1.01.2014
Okresy zaliczane do czasu pracy i nim niebędące
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 97 (1034) z dnia 5.12.2013 - Czas pracy w 2014 roku
Odszkodowanie za nierówne traktowanie i wynagrodzenie za przestój
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 95 (1032) z dnia 28.11.2013 - Wpływ zmiany minimalnego wynagrodzenia na wysokość świadczeń w 2014 r.
Wynagrodzenia pracowników za czas przestoju
Dodatek nr 16 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 20 z dnia 20.10.2013 - Koszty podatkowe w firmie - wybrane zagadnienia
W zakresie prawa pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (350) z dnia 10.10.2013
Wynagrodzenie przestojowe
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (350) z dnia 10.10.2013
Zwolnienie z obowiązku wykonywania pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 19 (349) z dnia 1.10.2013
Wzrost minimalnego wynagrodzenia i jego pochodnych w 2014 r.
Gazeta Podatkowa nr 78 (1015) z dnia 30.09.2013
Pracodawca musi respektować wyrok przywracający pracownika do pracy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 27 (818) z dnia 20.09.2013
Przestój
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 15 (345) z dnia 1.08.2013
Zapłata dla pracownika za czas przestoju
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 60 (997) z dnia 29.07.2013 - Wyliczanie wynagrodzenia za pracę
Niewypracowanie obowiązującego wymiaru czasu pracy
Gazeta Podatkowa nr 31 (968) z dnia 18.04.2013
Jak wynagradzać za przestój w pracy?
Gazeta Podatkowa nr 27 (964) z dnia 4.04.2013
Wynagrodzenie pracownika przy przejściu na czas letni
Gazeta Podatkowa nr 24 (961) z dnia 25.03.2013
Wynagrodzenie za czas przerwy w systemie przerywanym
Gazeta Podatkowa nr 20 (957) z dnia 11.03.2013
Wynagrodzenie za pracę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 6 (336) z dnia 10.03.2013
Wynagrodzenie i składki ZUS za przestój atmosferyczny pracowników
Gazeta Podatkowa nr 17 (954) z dnia 28.02.2013
Pojęcie przestoju
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 4 (334) z dnia 10.02.2013
Wynagrodzenie za czas przestoju
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 4 (334) z dnia 10.02.2013
Powierzenie innej pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 4 (334) z dnia 10.02.2013
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60