Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Kodeksy »  Ustawa z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy

Ustawa z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy1)

 
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z aktualnie wyświetlanym art. 361 obowiązującym od 4.11.2014 r. do 21.02.2016 r.
Zwolnienie na poszukiwanie pracy
Dodatek nr 4 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 4 z dnia 10.02.2016 - Wynagrodzenia i inne świadczenia ze stosunku pracy
Odszkodowanie za skrócony okres wypowiedzenia
Dodatek nr 4 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 4 z dnia 10.02.2016 - Wynagrodzenia i inne świadczenia ze stosunku pracy
Brak uprawnień do odszkodowania za skrócony okres wypowiedzenia
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 2 (404) z dnia 10.01.2016
Skrócenie wypowiedzenia
Gazeta Podatkowa nr 101 (1246) z dnia 17.12.2015
Odprawy, odszkodowania i rekompensaty wypłacane z tytułu utraty pracy
Dodatek nr 21 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 22 z dnia 10.11.2015 - Zwolnienie z oskładkowania i opodatkowania niektórych składników wynagrodzenia
Urlop w razie skrócenia okresu wypowiedzenia
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 19 (397) z dnia 1.10.2015
Rozwiązanie umowy ze skróceniem okresu wypowiedzenia
Gazeta Podatkowa nr 49 (1194) z dnia 18.06.2015
Likwidacja nie rozwiązuje umów o pracę
Gazeta Podatkowa nr 38 (1183) z dnia 11.05.2015
Pojęcie stażu urlopowego oraz okresy zaliczane
Dodatek nr 10 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 10 z dnia 10.05.2015 - Urlopy wypoczynkowe w 2015 roku
Zakres informacji w treści świadectwa pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 10 (388) z dnia 10.05.2015
Środki pieniężne otrzymane z FGŚP na wypłatę roszczeń pracowniczych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (392) z dnia 20.04.2015
Skrócenie wypowiedzenia na dwa sposoby
Gazeta Podatkowa nr 32 (1177) z dnia 20.04.2015
Błędy na świadectwie wymagają sprostowania
Gazeta Podatkowa nr 25 (1170) z dnia 26.03.2015
Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o pracę
Dodatek nr 4 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 4 z dnia 10.02.2015 - Dokumentacja kadrowa w firmie
Świadectwo pracy
Dodatek nr 4 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 4 z dnia 10.02.2015 - Dokumentacja kadrowa w firmie
Dni wolne na poszukiwanie pracy przed przejściem na świadczenie przedemerytalne
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 4 (382) z dnia 10.02.2015
Skrócenie okresu wypowiedzenia z inicjatywy pracownika
Gazeta Podatkowa nr 7 (1152) z dnia 22.01.2015
Dopuszczalność skrócenia okresu wypowiedzenia
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 2 (380) z dnia 10.01.2015
Zwolnienia od pracy na koszt pracodawcy
Gazeta Podatkowa nr 2 (1147) z dnia 5.01.2015
Odszkodowania związane z ustaniem stosunku pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 23 (377) z dnia 1.12.2014
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z art. 361 w pozostałych wersjach czasowych
Wynagrodzenie za dni wolne na poszukiwanie pracy
Gazeta Podatkowa nr 46 (2025) z dnia 7.06.2023
Staż urlopowy
Dodatek nr 10 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 10 z dnia 10.05.2023 - Urlopy wypoczynkowe w 2023 roku
Zasady wynagradzania w firmie zatrudniającej kierowców
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 7 (577) z dnia 1.04.2023
Zamieszczenie informacji o zastosowaniu skróconego okresu wypowiedzenia
Pomocnik Kadrowego do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 5 z dnia 1.03.2023
Obliczanie odszkodowania przy skróceniu okresu wypowiedzenia
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 14 (1993) z dnia 16.02.2023 - Ustalanie i wypłata świadczeń pracowniczych za okres dłuższy niż miesiąc
Okoliczności pozwalające na skrócenie okresu wypowiedzenia umowy o pracę
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 2 (1153) z dnia 10.01.2023
OKRES WYPOWIEDZENIA
Dodatek nr 23 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 24 z dnia 10.12.2022 - Jak prawidłowo wypowiadać umowy o pracę?
Odprawy i odszkodowania
Dodatek nr 23 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 24 z dnia 10.12.2022 - Jak prawidłowo wypowiadać umowy o pracę?
Okresy zaliczane do stażu pracy pracownika samorządowego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 22 (568) z dnia 10.11.2022
Skutki nieuprawnionego skrócenia okresu wypowiedzenia umowy o pracę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 22 (568) z dnia 10.11.2022
Upływ miesięcznego wypowiedzenia umowy o pracę
Gazeta Podatkowa nr 80 (1955) z dnia 6.10.2022
Skrócenie wypowiedzenia zmieniającego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 76 (1951) z dnia 22.09.2022 - Stosowanie wypowiedzenia zmieniającego w praktyce
Likwidacja działalności i zwolnienie pracownicy w ciąży
Gazeta Podatkowa nr 74 (1949) z dnia 15.09.2022
Ustalenie wynagrodzenia za płatne zwolnienia od pracy
Gazeta Podatkowa nr 71 (1946) z dnia 5.09.2022
Staż ogólny i okresy zaliczalne
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 61 (1936) z dnia 1.08.2022 - Ustalanie ogólnego i zakładowego stażu pracy
Wcześniejsze rozwiązanie umowy już po jej wypowiedzeniu
Gazeta Podatkowa nr 58 (1933) z dnia 21.07.2022
Prawne możliwości przyśpieszenia terminu rozwiązania umowy o pracę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 14 (560) z dnia 10.07.2022
Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracodawcę
Gazeta Podatkowa nr 54 (1929) z dnia 7.07.2022
Staż urlopowy
Dodatek nr 10 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 10 z dnia 10.05.2022 - Urlopy wypoczynkowe w 2022 r.
Uprawnienia pracownika i pracodawcy w związku z wypowiedzeniem umowy
Gazeta Podatkowa nr 36 (1911) z dnia 5.05.2022
Wynagrodzenia członków zarządu po ogłoszeniu upadłości
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 35 (1910) z dnia 2.05.2022 - Zatrudnienie menedżera w spółce handlowej
Skrócony okres wypowiedzenia na świadectwie pracy
Gazeta Podatkowa nr 24 (1899) z dnia 24.03.2022
Skrócenie wypowiedzenia i zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy
Gazeta Podatkowa nr 13 (1888) z dnia 14.02.2022
Wysokość odprawy pośmiertnej a okres zatrudnienia
Gazeta Podatkowa nr 13 (1888) z dnia 14.02.2022
Wykazanie skróconego okresu wypowiedzenia w informacji o warunkach zatrudnienia
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 3 (549) z dnia 1.02.2022
Zapis o skróconym okresie wypowiedzenia w treści umowy o pracę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 1 (547) z dnia 1.01.2022
Złożenie oświadczenia
Dodatek nr 23 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 24 z dnia 10.12.2021 - Wybrane zagadnienia związane z zatrudnianiem pracownika
Wypowiedzenie umowy
Dodatek nr 23 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 24 z dnia 10.12.2021 - Wybrane zagadnienia związane z zatrudnianiem pracownika
Wystawienie świadectwa pracy przed rozwiązaniem umowy o pracę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 23 (545) z dnia 1.12.2021
Kiedy niepracownicze okresy aktywności zwiększają staż urlopowy?
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 22 (544) z dnia 10.11.2021
Skrócenie wypowiedzenia wskazane w świadectwie pracy
Gazeta Podatkowa nr 90 (1861) z dnia 10.11.2021
Skrócenie okresu wypowiedzenia dokonanego przez pracownika
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 19 (541) z dnia 1.10.2021
Składki ZUS od odszkodowania za skrócony okres wypowiedzenia
Gazeta Podatkowa nr 73 (1844) z dnia 13.09.2021
Skrócenie okresu wypowiedzenia umowy bezterminowej
Gazeta Podatkowa nr 73 (1844) z dnia 13.09.2021
Wynagrodzenie za dni wolne na poszukiwanie pracy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 25 (1104) z dnia 1.09.2021
Dni wolne na poszukiwanie pracy dla niepełnoetatowca
Gazeta Podatkowa nr 68 (1839) z dnia 26.08.2021
Ustalenie okresu wypowiedzenia umowy o pracę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 16 (538) z dnia 10.08.2021
Decyzja o likwidacji firmy nie zastępuje wypowiedzenia
Gazeta Podatkowa nr 63 (1834) z dnia 9.08.2021
Wymiar urlopu wypoczynkowego po skróceniu okresu wypowiedzenia
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 15 (537) z dnia 1.08.2021
Wątpliwe skrócenie wypowiedzenia zmieniającego
Gazeta Podatkowa nr 53 (1824) z dnia 5.07.2021
Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia przez pracodawcę
Dodatek nr 13 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 13 z dnia 1.07.2021 - Praktyczne orzecznictwo dotyczące zawierania i rozwiązywania umów o pracę
Okres wypowiedzenia
Dodatek nr 13 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 13 z dnia 1.07.2021 - Praktyczne orzecznictwo dotyczące zawierania i rozwiązywania umów o pracę
Prawo do odszkodowania przy skróceniu okresu wypowiedzenia
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 49 (1820) z dnia 21.06.2021 - Obowiązki związane ze zwolnieniem pracownika
Okresy wypowiedzenia w zależności od rodzaju umowy
Gazeta Podatkowa nr 44 (1815) z dnia 2.06.2021
Nieobecności w pracy, za które pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 11 (533) z dnia 1.06.2021
Informacja o skróceniu wypowiedzenia w treści świadectwa pracy
Gazeta Podatkowa nr 42 (1813) z dnia 27.05.2021
Dni wolne na poszukiwanie pracy oraz odszkodowanie przy skróconym okresie wypowiedzenia
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 15 (1094) z dnia 20.05.2021
Konsekwencje zarządzenia likwidacji/przejęcia pracodawcy dla stosunków pracy
Dodatek nr 10 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 10 z dnia 10.05.2021 - Zwolnienia indywidualne i grupowe z przyczyn niedotyczących pracownika
Charakter i zakres świadectwa pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 10 (532) z dnia 10.05.2021
Konsekwencje likwidacji pracodawcy dla stosunków pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (530) z dnia 10.04.2021
Skrócenie okresu wypowiedzenia przez pracodawcę
Gazeta Podatkowa nr 17 (1788) z dnia 1.03.2021
Ustalanie stażu pracy dla potrzeb urlopowych
Gazeta Podatkowa nr 14 (1785) z dnia 18.02.2021
Odszkodowanie i odprawa w razie skrócenia okresu wypowiedzenia
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 3 (525) z dnia 1.02.2021
Skrócenie okresu wypowiedzenia przez pracodawcę oraz prawo do odszkodowania przy zwolnieniach grupowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 3 (1082) z dnia 20.01.2021
Wystawienie świadectwa pracy w związku z likwidacją zakładu pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 2 (524) z dnia 10.01.2021
Dni wolne na poszukiwanie pracy dla niepełnoetatowca oraz wynagrodzenie za okres tego zwolnienia
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 34 (1077) z dnia 1.12.2020
Skrócenie okresu wypowiedzenia umowy o pracę
Gazeta Podatkowa nr 88 (1754) z dnia 2.11.2020
Likwidacja stanowiska jako podstawa wypowiedzenia umowy o pracę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 21 (519) z dnia 1.11.2020
Tryb zaspokajania roszczeń pracownika przez niewypłacalnego pracodawcę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 21 (519) z dnia 1.11.2020
Należności z FGŚP dla członka zarządu
Gazeta Podatkowa nr 82 (1748) z dnia 12.10.2020
Świadczenia pieniężne przy skróceniu wypowiedzenia
Gazeta Podatkowa nr 80 (1746) z dnia 5.10.2020
Skrócenie okresu wypowiedzenia a odszkodowanie i odprawa
Gazeta Podatkowa nr 65 (1731) z dnia 13.08.2020
Dni wolne na poszukiwanie pracy oraz skrócenie okresu wypowiedzenia
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 16 (514) z dnia 10.08.2020
Likwidacja jednoosobowej działalności gospodarczej
Gazeta Podatkowa nr 64 (1730) z dnia 10.08.2020
Dopuszczalność skrócenia okresu wypowiedzenia
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 61 (1727) z dnia 30.07.2020 - Procedura zwalniania pracowników krok po kroku
Uprawnienia zwalnianego pracownika
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 61 (1727) z dnia 30.07.2020 - Procedura zwalniania pracowników krok po kroku
Uprawnienie do dni wolnych na poszukiwanie pracy
Gazeta Podatkowa nr 50 (1716) z dnia 22.06.2020
Odszkodowania i odprawy dla zwalnianych pracowników
Gazeta Podatkowa nr 44 (1710) z dnia 1.06.2020
Staż urlopowy
Dodatek nr 9 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 9 z dnia 1.05.2020 - Urlopy wypoczynkowe w 2020 r.
Rozwiązanie stosunku pracy za porozumieniem stron, czy wypowiedzeniem?
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 9 (507) z dnia 1.05.2020
Rozwiązanie umowy i zwolnienie ze świadczenia pracy
Gazeta Podatkowa nr 31 (1697) z dnia 16.04.2020
Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o pracę
Dodatek nr 8 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 8 z dnia 10.04.2020 - Dokumentacja kadrowa
Skutki wydłużenia okresu wypowiedzenia umowy o pracę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (506) z dnia 10.04.2020
Liczenie okresu wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 5 (503) z dnia 1.03.2020
Zwolnienie na poszukiwanie pracy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 17 (1683) z dnia 27.02.2020 - Uprawnienia i świadczenia pracownicze o charakterze stażowym
Wypowiedzenie umowy pracownicy w ciąży
Gazeta Podatkowa nr 16 (1682) z dnia 24.02.2020
Skrócenie okresu wypowiedzenia (ust. 5)
Pomocnik Kadrowego do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 23 z dnia 1.12.2019
Zwolnienie na poszukiwanie pracy
Dodatek nr 17 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 18 z dnia 10.09.2019 - Wynagradzanie pracowników
Odszkodowanie za skrócony okres wypowiedzenia
Dodatek nr 17 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 18 z dnia 10.09.2019 - Wynagradzanie pracowników
Likwidacja oddziału firmy a wypowiedzenie umów o pracę
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 72 (1634) z dnia 9.09.2019 - Prawidłowe wypowiedzenie umowy o pracę
Skrócenie okresu wypowiedzenia umowy o pracę
Gazeta Podatkowa nr 72 (1634) z dnia 9.09.2019
Umowa o pracę i kontrakt menedżerski po ogłoszeniu upadłości
Gazeta Podatkowa nr 67 (1629) z dnia 22.08.2019
Odszkodowanie za skrócenie okresu wypowiedzenia umowy o pracę
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (496) z dnia 20.08.2019
Uprawnienia pracownika w razie wypowiedzenia umowy
Gazeta Podatkowa nr 63 (1625) z dnia 8.08.2019
Zwolnienie na poszukiwanie pracy w razie wypowiedzenia zmieniającego
Gazeta Podatkowa nr 57 (1619) z dnia 18.07.2019
Staż urlopowy
Dodatek nr 10 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 10 z dnia 10.05.2019 - Urlopy wypoczynkowe w 2019 r.
Wypowiedzenie umowy w związku z likwidacją oddziału firmy
Gazeta Podatkowa nr 34 (1596) z dnia 29.04.2019
Odszkodowanie za skrócenie okresu wypowiedzenia
Gazeta Podatkowa nr 30 (1592) z dnia 15.04.2019
Upadłość lub likwidacja pracodawcy
Dodatek nr 8 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 8 z dnia 10.04.2019 - Zakończenie stosunku pracy - wybrane aspekty
Obliczanie odszkodowania za skrócenie 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 11 (1018) z dnia 10.04.2019
Likwidacja sklepu a rozwiązanie umów z pracownikami
Gazeta Podatkowa nr 25 (1587) z dnia 28.03.2019
Dni wolne na poszukiwanie pracy
Gazeta Podatkowa nr 25 (1587) z dnia 28.03.2019
Okresy zaliczalne ważne dla stażu pracy
Gazeta Podatkowa nr 9 (1571) z dnia 31.01.2019
Zwolnienie na poszukiwanie pracy
Gazeta Podatkowa nr 5 (1567) z dnia 17.01.2019
Dopuszczalność skrócenia wypowiedzenia zmieniającego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 97 (1554) z dnia 3.12.2018 - Zmiana warunków zatrudnienia w drodze wypowiedzenia
Restrukturyzacja a pracownicy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 91 (1548) z dnia 13.11.2018 - Postępowanie restrukturyzacyjne sposobem na trudną sytuację finansową spółki
Umowne skrócenie okresu wypowiedzenia
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 86 (1543) z dnia 25.10.2018 - Rozwiązywanie umów o pracę w praktyce kadrowej
Wolne na szukanie pracy
Gazeta Podatkowa nr 82 (1539) z dnia 11.10.2018
Skutki skrócenia okresu wypowiedzenia w drodze porozumienia się stron
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (470) z dnia 10.10.2018
Uproszczona likwidacja spółki jawnej a prawa pracowników
Gazeta Podatkowa nr 69 (1526) z dnia 27.08.2018
Umowne skrócenie okresu wypowiedzenia
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 16 (466) z dnia 10.08.2018
Rozwiązanie umowy o pracę ze skróconym okresem wypowiedzenia
Gazeta Podatkowa nr 57 (1514) z dnia 16.07.2018
Likwidacja pracodawcy nie rozwiązuje umowy
Gazeta Podatkowa nr 55 (1512) z dnia 9.07.2018
Skrócenie okresu wypowiedzenia przez pracownika
Gazeta Podatkowa nr 41 (1498) z dnia 21.05.2018
Staż urlopowy
Dodatek nr 10 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 10 z dnia 10.05.2018 - Urlopy wypoczynkowe w 2018 r.
Rozliczenie odszkodowań wypłacanych pracownikom
Przegląd Podatku Dochodowego nr 8 (464) z dnia 20.04.2018
Upadłość lub likwidacja pracodawcy kończy zatrudnienie
Gazeta Podatkowa nr 26 (1483) z dnia 29.03.2018
Skrócenie wypowiedzenia za porozumieniem bez wpływu na odprawę
Gazeta Podatkowa nr 26 (1483) z dnia 29.03.2018
Skrócenie okresu wypowiedzenia warunków pracy lub płacy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 4 (454) z dnia 10.02.2018
Likwidacja stanowiska pracy a okres wypowiedzenia i odprawa
Gazeta Podatkowa nr 95 (1449) z dnia 27.11.2017
Pisemna forma wypowiedzenia nadal aktualna
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 91 (1445) z dnia 13.11.2017 - Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem
Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o pracę
Dodatek nr 21 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 22 z dnia 10.11.2017 - Dokumentacja kadrowa w firmie
Przyczyny i warunki wypowiedzenia umowy o pracę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 22 (448) z dnia 10.11.2017
Treść świadectwa pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 21 (447) z dnia 1.11.2017
OKRES WYPOWIEDZENIA
Dodatek nr 19 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 20 z dnia 10.10.2017 - Jak prawidłowo wypowiadać umowy o pracę?
Odprawy i odszkodowania
Dodatek nr 19 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 20 z dnia 10.10.2017 - Jak prawidłowo wypowiadać umowy o pracę?
Odszkodowanie za skrócenie okresu wypowiedzenia
Gazeta Podatkowa nr 71 (1425) z dnia 4.09.2017
Skrócenie wypowiedzenia umowy o pracę
Gazeta Podatkowa nr 71 (1425) z dnia 4.09.2017
Zwolnienia z pracy z prawem do wynagrodzenia
Gazeta Podatkowa nr 63 (1417) z dnia 7.08.2017
Skrócenie okresu wypowiedzenia umowy o pracę
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 22 (957) z dnia 1.08.2017
Treść świadectwa pracy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 49 (1403) z dnia 19.06.2017 - Świadectwa pracy na nowych zasadach
Wcześniejszy termin rozwiązania umowy z pracownikiem
Gazeta Podatkowa nr 47 (1401) z dnia 12.06.2017
Zwolnienie ze świadczenia pracy a inne przepisy dotyczące okresu wypowiedzenia
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (438) z dnia 10.06.2017
Staż urlopowy
Dodatek nr 10 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 10 z dnia 10.05.2017 - Urlopy wypoczynkowe w 2017 r.
Termin wypowiedzenia umowy o pracę w razie likwidacji pracodawcy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 10 (436) z dnia 10.05.2017
Opodatkowanie odszkodowania z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia
Przegląd Podatku Dochodowego nr 9 (441) z dnia 1.05.2017
Odprawy, odszkodowania i rekompensaty wypłacane z tytułu utraty pracy
Dodatek nr 8 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 8 z dnia 10.04.2017 - Składniki wynagrodzenia zwolnione ze składek ZUS i podatku dochodowego
Skrócenie wypowiedzenia
Gazeta Podatkowa nr 27 (1381) z dnia 3.04.2017
Skrócenie okresu wypowiedzenia w związku z likwidacją pracodawcy
Gazeta Podatkowa nr 24 (1378) z dnia 23.03.2017
Nowy wzór świadectwa pracy
Gazeta Podatkowa nr 11 (1365) z dnia 6.02.2017
Wolne na poszukiwanie pracy przy porozumieniu stron
Gazeta Podatkowa nr 3 (1357) z dnia 9.01.2017
Wypowiedzenie umowy o pracę
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 96 (1346) z dnia 1.12.2016 - Wymogi formalne związane ze zwalnianiem pracowników
ZUS od kwoty wynagrodzenia wypłaconego w okresie wypowiedzenia
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 27 (926) z dnia 20.09.2016
Umowa o pracę członka zarządu spółki z o.o. w upadłości
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 72 (1322) z dnia 8.09.2016 - Zatrudnienie członka zarządu - umowa o pracę czy cywilnoprawna?
Wyłączenia z zakresu zwolnienia
Przegląd Podatku Dochodowego nr 17 (425) z dnia 1.09.2016
Porozumienie stron a dni wolne na poszukiwanie pracy
Gazeta Podatkowa nr 70 (1320) z dnia 1.09.2016
Likwidacja firmy nie kończy zatrudnienia
Gazeta Podatkowa nr 67 (1317) z dnia 22.08.2016
Skrócenie wypowiedzenia w razie likwidacji pracodawcy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 24 (923) z dnia 20.08.2016
Odszkodowanie z tytułu skróconego okresu wypowiedzenia
Gazeta Podatkowa nr 61 (1311) z dnia 1.08.2016
Uchylenie ochrony przed wypowiedzeniem zmieniającym
Gazeta Podatkowa nr 60 (1310) z dnia 28.07.2016
Skrócony okres wypowiedzenia na świadectwie pracy
Gazeta Podatkowa nr 56 (1306) z dnia 14.07.2016
Dni wolne na poszukiwanie pracy
Gazeta Podatkowa nr 47 (1297) z dnia 13.06.2016
Odszkodowanie za skrócenie okresu wypowiedzenia
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (414) z dnia 10.06.2016
Staż urlopowy
Dodatek nr 10 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 10 z dnia 10.05.2016 - Urlopy wypoczynkowe w 2016 r.
Wolne na wypowiedzeniu na szukanie pracy
Gazeta Podatkowa nr 36 (1286) z dnia 5.05.2016
Okresy zaliczane do stażu urlopowego
Gazeta Podatkowa nr 35 (1285) z dnia 2.05.2016
Dwa sposoby skrócenia wypowiedzenia
Gazeta Podatkowa nr 27 (1277) z dnia 4.04.2016
Wykorzystywanie zwolnienia na poszukiwanie pracy w okresie wypowiedzenia
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 7 (409) z dnia 1.04.2016
Redukcja etatów
Gazeta Podatkowa nr 22 (1272) z dnia 17.03.2016
Likwidacja pracodawcy a skrócenie okresu wypowiedzenia
Gazeta Podatkowa nr 89 (1130) z dnia 6.11.2014
Wypowiedzenie umowy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 85 (1126) z dnia 23.10.2014 - Zwalnianie pracowników zgodnie z przepisami
Ustalanie wynagrodzenia za dni wolne na poszukiwanie pracy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 26 (853) z dnia 10.09.2014
Rozwiązanie umowy z przyczyn niezawinionych przez pracownika
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 17 (371) z dnia 1.09.2014
Obliczanie odszkodowania za skrócony okres wypowiedzenia
Gazeta Podatkowa nr 57 (1098) z dnia 17.07.2014
Podatek i odszkodowania pracownicze
Gazeta Podatkowa nr 56 (1097) z dnia 14.07.2014
Krótki okres zatrudnienia a dni wolne na poszukiwanie pracy
Gazeta Podatkowa nr 56 (1097) z dnia 14.07.2014
Urlop w razie skrócenia wypowiedzenia
Gazeta Podatkowa nr 55 (1096) z dnia 10.07.2014
Krótsze wypowiedzenie wpływa na uprawnienia
Gazeta Podatkowa nr 53 (1094) z dnia 3.07.2014
Staż pracy dla celów urlopowych
Dodatek nr 10 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 10 z dnia 10.05.2014 - Urlopy wypoczynkowe w 2014 roku
Wypowiedzenie umowy w związku ze zwolnieniami grupowymi
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 35 (1076) z dnia 30.04.2014 - Prawa i obowiązki dużego pracodawcy
Skrócenie okresu wypowiedzenia w związku z likwidacją pracodawcy
Gazeta Podatkowa nr 29 (1070) z dnia 10.04.2014
Wypowiedzenie umowy o pracę można skrócić
Gazeta Podatkowa nr 23 (1064) z dnia 20.03.2014
Dopuszczalność skrócenia okresu wypowiedzenia
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 6 (360) z dnia 10.03.2014
Ochrona zatrudnienia pracownika przebywającego na urlopie rodzicielskim
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 5 (359) z dnia 1.03.2014
Skutki skrócenia okresu wypowiedzenia
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 4 (358) z dnia 10.02.2014
Dni wolne na poszukiwanie pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 4 (358) z dnia 10.02.2014
Zwolnienie na poszukiwanie pracy
Gazeta Podatkowa nr 6 (1047) z dnia 20.01.2014
Zwolnienie na poszukiwanie pracy
Gazeta Podatkowa nr 99 (1036) z dnia 12.12.2013
Treść świadectwa pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 24 (354) z dnia 10.12.2013
Przykładowo wypełniony wzór świadectwa pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 24 (354) z dnia 10.12.2013
Upadłość spółki a umowa o pracę z członkiem zarządu
Gazeta Podatkowa nr 97 (1034) z dnia 5.12.2013
Dopuszczalność skrócenia wypowiedzenia zmieniającego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 33 (824) z dnia 20.11.2013
Odprawy, odszkodowania i rekompensaty wypłacane z tytułu utraty pracy
Dodatek nr 21 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 22 z dnia 10.11.2013 - Składniki wynagrodzenia bez składek i podatku
Zaliczalność okresu, o który skrócono wypowiedzenie do nagrody jubileuszowej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 22 (352) z dnia 10.11.2013
Prawo do skrócenia okresu wypowiedzenia
Gazeta Podatkowa nr 89 (1026) z dnia 7.11.2013
Odszkodowanie za skrócenie wypowiedzenia przy zasiłku macierzyńskim
Gazeta Podatkowa nr 83 (1020) z dnia 17.10.2013
Jakie obowiązki wobec pracowników po likwidacji spółki jawnej?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 29 (820) z dnia 10.10.2013
Kiedy można wcześniej zakończyć wypowiedzenie?
Gazeta Podatkowa nr 80 (1017) z dnia 7.10.2013
Jakie prawa ma pracownik w razie likwidacji pracodawcy?
Gazeta Podatkowa nr 71 (1008) z dnia 5.09.2013
Podatek od pracowniczych odszkodowań
Gazeta Podatkowa nr 55 (992) z dnia 11.07.2013
Zmiana okresów wypowiedzenia w treści umowy o pracę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 14 (344) z dnia 10.07.2013
Wypłata odszkodowania za skrócenie okresu wypowiedzenia
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 14 (344) z dnia 10.07.2013
Uprawnienia urlopowe za okres niewykonywania pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 14 (344) z dnia 10.07.2013
Uprawnienia i świadczenia zależne od zakładowego stażu
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 11 (341) z dnia 1.06.2013
Okres wypowiedzenia
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 11 (341) z dnia 1.06.2013
Skrócenie okresu wypowiedzenia umowy o pracę
Gazeta Podatkowa nr 43 (980) z dnia 29.05.2013
Staż urlopowy
Dodatek nr 9 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 9 z dnia 1.05.2013 - Urlopy wypoczynkowe w 2013 roku
Dni wolne na poszukiwanie pracy
Gazeta Podatkowa nr 30 (967) z dnia 15.04.2013
Wcześniejsze rozwiązanie umowy o pracę
Gazeta Podatkowa nr 29 (966) z dnia 11.04.2013
Termin rozwiązania umowy w razie skrócenia okresu wypowiedzenia
Gazeta Podatkowa nr 24 (961) z dnia 25.03.2013
Obowiązki pracodawcy w zakresie rozwiązywania stosunku pracy
Gazeta Podatkowa nr 15 (952) z dnia 21.02.2013
Zastosowanie niewłaściwego okresu wypowiedzenia
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 4 (334) z dnia 10.02.2013
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60