Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Uwaga: Do 29 lutego - przekazanie do ZUS informacji o zarobkach emerytów i rencistów Uwaga: Do 28 lutego - przekazanie ubezpieczonym rocznych informacji o składkach przekazanych do ZUS za 2023 r. 29 lutego 2024 r. (czwartek) mija termin złożenia do urzędu skarbowego PIT-16A za 2023 r. 29 lutego 2024 r. (czwartek) mija termin przekazania podatnikowi i do urzędu skarbowego IFT-1R za 2023 r.
Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Kodeksy »  Ustawa z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy

Ustawa z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy1)

 
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z aktualnie wyświetlanym art. 45 obowiązującym od 26.04.2023 r. do 30.07.2023 r.
Forma przekazania dokumentu
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 15 (585) z dnia 1.08.2023
Podatkowe skutki wadliwego sposobu rozstania z pracownikiem
Gazeta Podatkowa nr 56 (2035) z dnia 13.07.2023
Obowiązek uzasadniania wypowiedzenia umowy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 13 (583) z dnia 1.07.2023
Reguły oceny zasadności wypowiedzenia umowy o pracę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 13 (583) z dnia 1.07.2023
Wypowiedzenie umowy pracownikowi tymczasowemu
Gazeta Podatkowa nr 40 (2019) z dnia 18.05.2023
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z art. 45 w pozostałych wersjach czasowych
Skutki naruszenia przepisów ochronnych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 22 (592) z dnia 10.11.2023
Kryteria oceny utraty zaufania jako przyczyny rozwiązania stosunku pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 6 (576) z dnia 10.03.2023
Ujawnienie przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas określony
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 2 (572) z dnia 10.01.2023
Pracownik przywrócony sądownie do pracy musi otrzymać to samo stanowisko
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 36 (1151) z dnia 20.12.2022
SKUTKI NARUSZENIA PRZEPISÓW O WYPOWIADANIU
Dodatek nr 23 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 24 z dnia 10.12.2022 - Jak prawidłowo wypowiadać umowy o pracę?
Zasadność wypowiedzenia
Dodatek nr 23 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 24 z dnia 10.12.2022 - Jak prawidłowo wypowiadać umowy o pracę?
Wadliwość wypowiedzenia
Dodatek nr 23 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 24 z dnia 10.12.2022 - Jak prawidłowo wypowiadać umowy o pracę?
Wypowiedzenie umowy przez pracownika niezdolnego do pracy z powodu choroby
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (564) z dnia 10.09.2022
Warunki formalne rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem
Gazeta Podatkowa nr 38 (1913) z dnia 12.05.2022
Prawa majątkowe po zmarłym pracowniku
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 10 (556) z dnia 10.05.2022
Dwie ścieżki ponownego zatrudnienia
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 10 (556) z dnia 10.05.2022
Charakter stosunku pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 10 (556) z dnia 10.05.2022
Reaktywacja stosunku pracy po przywróceniu do pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 10 (556) z dnia 10.05.2022
Zakres obowiązków pracodawcy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 10 (556) z dnia 10.05.2022
Obowiązki przy nawiązaniu lub reaktywacji stosunku pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 10 (556) z dnia 10.05.2022
Konsekwencje naruszenia zasady niedyskryminacji
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (554) z dnia 10.04.2022
Postać oświadczenia pracodawcy o rozwiązaniu umowy o pracę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 6 (552) z dnia 10.03.2022
Konfliktowy charakter pracownika jako przyczyna wypowiedzenia umowy o pracę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 5 (551) z dnia 1.03.2022
Skrócenie okresu wypowiedzenia dokonanego przez pracownika
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 19 (541) z dnia 1.10.2021
Wskazywanie przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę
Gazeta Podatkowa nr 69 (1840) z dnia 30.08.2021
Przyczyny wypowiadania umów o pracę
Dodatek nr 13 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 13 z dnia 1.07.2021 - Praktyczne orzecznictwo dotyczące zawierania i rozwiązywania umów o pracę
Wymagania co do przyczyn wypowiedzenia umowy
Dodatek nr 13 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 13 z dnia 1.07.2021 - Praktyczne orzecznictwo dotyczące zawierania i rozwiązywania umów o pracę
Przykładowe przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę
Dodatek nr 13 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 13 z dnia 1.07.2021 - Praktyczne orzecznictwo dotyczące zawierania i rozwiązywania umów o pracę
Ochrona przed wypowiedzeniem umowy o pracę
Dodatek nr 13 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 13 z dnia 1.07.2021 - Praktyczne orzecznictwo dotyczące zawierania i rozwiązywania umów o pracę
Wypowiadanie umów w okresie ciąży i urlopu macierzyńskiego
Dodatek nr 13 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 13 z dnia 1.07.2021 - Praktyczne orzecznictwo dotyczące zawierania i rozwiązywania umów o pracę
Doręczenie wypowiedzenia umowy o pracę pracownikowi nieobecnemu w pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 11 (533) z dnia 1.06.2021
Okoliczności i procedura zwolnień grupowych
Dodatek nr 10 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 10 z dnia 10.05.2021 - Zwolnienia indywidualne i grupowe z przyczyn niedotyczących pracownika
Ochrona przed zwolnieniami
Dodatek nr 10 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 10 z dnia 10.05.2021 - Zwolnienia indywidualne i grupowe z przyczyn niedotyczących pracownika
Zwolnienia indywidualne
Dodatek nr 10 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 10 z dnia 10.05.2021 - Zwolnienia indywidualne i grupowe z przyczyn niedotyczących pracownika
Świadczenie pracy podczas korzystania z urlopu ojcowskiego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 13 (1784) z dnia 15.02.2021 - Korzystanie przez pracowników z uprawnień rodzicielskich
Konsekwencje naruszenia ochrony stosunku pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 2 (524) z dnia 10.01.2021
Charakterystyka przyczyn wypowiedzenia umowy o pracę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 1 (523) z dnia 1.01.2021
Urlop wypoczynkowy po przywróceniu pracownika do pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 23 (521) z dnia 1.12.2020
Skutki naruszenia procedury dokonywania zwolnień
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (518) z dnia 10.10.2020
Łączenie urlopu ojcowskiego z pracą
Gazeta Podatkowa nr 81 (1747) z dnia 8.10.2020
Wypłata odszkodowania zasądzonego wyrokiem sądu pracy
Gazeta Podatkowa nr 76 (1742) z dnia 21.09.2020
Niewłaściwa reprezentacja wypowiadającego umowę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 17 (515) z dnia 1.09.2020
Skrócenie okresu wypowiedzenia a odszkodowanie i odprawa
Gazeta Podatkowa nr 65 (1731) z dnia 13.08.2020
Rozwiązanie umowy o pracę
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 61 (1727) z dnia 30.07.2020 - Procedura zwalniania pracowników krok po kroku
Brak przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie umowy o pracę
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 61 (1727) z dnia 30.07.2020 - Procedura zwalniania pracowników krok po kroku
Rozwiązanie umowy z powodu nieusprawiedliwionej absencji w pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 14 (512) z dnia 10.07.2020
Przesłanki wystąpienia odpowiedzialności za szkodę
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 41 (1707) z dnia 21.05.2020 - Odpowiedzialność odszkodowawcza pracownika i pracodawcy
Odszkodowania dla pracownika za naruszenie przepisów o rozwiązaniu umowy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 41 (1707) z dnia 21.05.2020 - Odpowiedzialność odszkodowawcza pracownika i pracodawcy
Konsultowanie ze związkami zawodowymi wypowiedzeń umów o pracę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 4 (502) z dnia 10.02.2020
Uprawnienia odwoławcze pracownika
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 1 (499) z dnia 1.01.2020
Wypowiedzenie umowy z powodu likwidacji stanowiska
Gazeta Podatkowa nr 97 (1659) z dnia 5.12.2019
Tryby rozwiązania umowy o pracę
Gazeta Podatkowa nr 96 (1658) z dnia 2.12.2019
Przywrócenie do pracy przed prawomocnym zakończeniem postępowania przed sądem
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 23 (497) z dnia 1.12.2019
Nieuzasadnione wypowiedzenie umowy o pracę
Dodatek nr 14 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 18 z dnia 20.09.2019 - Przychody wolne od podatku - wybrane zagadnienia
Kiedy pracownikowi przysługuje odszkodowanie?
Gazeta Podatkowa nr 75 (1637) z dnia 19.09.2019
Konsekwencje wadliwego wypowiedzenia umowy o pracę
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 72 (1634) z dnia 9.09.2019 - Prawidłowe wypowiedzenie umowy o pracę
Wypowiedzenie umowy bez podania przyczyny
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 72 (1634) z dnia 9.09.2019 - Prawidłowe wypowiedzenie umowy o pracę
Obowiązki w ZUS po przywróceniu pracownika do pracy
Gazeta Podatkowa nr 64 (1626) z dnia 12.08.2019
Rozwiązanie umowy o pracę w ramach zwolnień grupowych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 14 (488) z dnia 10.07.2019
Klauzula zasadności wypowiedzenia zmieniającego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (486) z dnia 10.06.2019
Konsekwencje naruszenia granic wypowiedzenia zmieniającego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (486) z dnia 10.06.2019
Przykładowe okoliczności ograniczające wypowiedzenie umowy o pracę
Dodatek nr 8 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 8 z dnia 10.04.2019 - Zakończenie stosunku pracy - wybrane aspekty
Uprawnienia pracownika w razie nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy przez pracodawcę
Dodatek nr 8 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 8 z dnia 10.04.2019 - Zakończenie stosunku pracy - wybrane aspekty
Jak prawidłowo wypowiedzieć umowę o pracę?
Gazeta Podatkowa nr 20 (1582) z dnia 11.03.2019
"Uszczelnienie" ochrony przedemerytalnej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 5 (479) z dnia 1.03.2019
Niepełna ochrona przedemerytalna członka zarządu
Gazeta Podatkowa nr 15 (1577) z dnia 21.02.2019
Wypowiedzenie umowy bez podania przyczyny
Gazeta Podatkowa nr 9 (1571) z dnia 31.01.2019
Nieobecność w pracy bez usprawiedliwienia podstawą rozwiązania umowy o pracę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 2 (476) z dnia 10.01.2019
Pracownicze odszkodowania w podatku dochodowym
Gazeta Podatkowa nr 89 (1546) z dnia 5.11.2018
Ochrona zatrudnienia pracownika po osiągnięciu obniżonego wieku emerytalnego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 86 (1543) z dnia 25.10.2018 - Rozwiązywanie umów o pracę w praktyce kadrowej
Rozwiązanie umowy o pracę z pracownicą będącą w ciąży
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 86 (1543) z dnia 25.10.2018 - Rozwiązywanie umów o pracę w praktyce kadrowej
Obowiązek przeniesienia pracownika do innej pracy
Dodatek nr 19 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 20 z dnia 10.10.2018 - BHP w firmie
Rozwiązanie umowy o pracę z pracownicą będącą w ciąży
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 17 (467) z dnia 1.09.2018
Przywrócenie pracownika do pracy a ZUS
Gazeta Podatkowa nr 63 (1520) z dnia 6.08.2018
Odszkodowanie w razie rozwiązania umowy o pracę z naruszeniem prawa
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 17 (988) z dnia 10.06.2018
Nietrzeźwość pracownika podstawą do wyciągnięcia konsekwencji dyscyplinarnych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 11 (461) z dnia 1.06.2018
Odszkodowanie wynikające z ugody sądowej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 43 (1500) z dnia 28.05.2018 - Składki ZUS od premii, nagród i odpraw
Rozliczenie odszkodowań wypłacanych pracownikom
Przegląd Podatku Dochodowego nr 8 (464) z dnia 20.04.2018
Oświadczenie woli w formie dokumentowej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 7 (457) z dnia 1.04.2018
Zasady ogólne, w tym charakter orzeczenia przywracającego do pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 6 (456) z dnia 10.03.2018
Pracownicy służby cywilnej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 5 (455) z dnia 1.03.2018
Uzyskanie emerytury nie uzasadnia wypowiedzenia
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 91 (1445) z dnia 13.11.2017 - Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem
Wypowiedzenie z przyczyn za słabych na dyscyplinarkę
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 91 (1445) z dnia 13.11.2017 - Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem
Konsekwencje naruszenia ochrony pracownika wychowującego małe dziecko
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 22 (448) z dnia 10.11.2017
Zwolnienie nauczyciela będącego działaczem związkowym
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (446) z dnia 10.10.2017
SKUTKI NARUSZENIA PRZEPISÓW O WYPOWIADANIU
Dodatek nr 19 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 20 z dnia 10.10.2017 - Jak prawidłowo wypowiadać umowy o pracę?
Zasadność wypowiedzenia
Dodatek nr 19 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 20 z dnia 10.10.2017 - Jak prawidłowo wypowiadać umowy o pracę?
Wadliwość wypowiedzenia
Dodatek nr 19 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 20 z dnia 10.10.2017 - Jak prawidłowo wypowiadać umowy o pracę?
Rozwiązanie umowy na czas nieokreślony za wypowiedzeniem
Gazeta Podatkowa nr 79 (1433) z dnia 2.10.2017
Odszkodowanie za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę, wypłacone na podstawie wyroku sądu
Dodatek nr 9 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12 z dnia 20.06.2017 - Klasyfikacja budżetowa - odpowiedzi na pytania Czytelników
Zawarcie porozumienia stron w trakcie biegnącego wypowiedzenia
Gazeta Podatkowa nr 33 (1387) z dnia 24.04.2017
Przyczyny wypowiedzenia
Dodatek nr 21 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 22 z dnia 10.11.2016 - Rozwiązywanie umów o pracę
Przedmiot wypowiedzenia zmieniającego
Dodatek nr 21 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 22 z dnia 10.11.2016 - Rozwiązywanie umów o pracę
Procedura zwolnień grupowych
Dodatek nr 21 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 22 z dnia 10.11.2016 - Rozwiązywanie umów o pracę
Ochrona przed zwolnieniami
Dodatek nr 21 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 22 z dnia 10.11.2016 - Rozwiązywanie umów o pracę
Ochrona przedemerytalna
Dodatek nr 21 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 22 z dnia 10.11.2016 - Rozwiązywanie umów o pracę
Świadczenia objęte zwolnieniem podatkowym
Przegląd Podatku Dochodowego nr 17 (425) z dnia 1.09.2016
Zwolnienie od podatku dla pracowniczych odszkodowań
Gazeta Podatkowa nr 43 (1293) z dnia 30.05.2016
Odszkodowanie za niesłuszne wypowiedzenie umowy o pracę dla byłego pracownika
Dodatek nr 14 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 15 z dnia 20.05.2016 - Zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych
Tryb rozwiązania umowy przy przejściu pracownika na emeryturę
Gazeta Podatkowa nr 37 (1287) z dnia 9.05.2016
Osiągnięcie wieku emerytalnego jako przesłanka wypowiedzenia umowy o pracę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (410) z dnia 10.04.2016
Odszkodowanie i odprawa przyznane na mocy ugody a prawo pracy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 8 (907) z dnia 10.03.2016
Nabycie prawa do emerytury a wypowiedzenie umowy o pracę
Gazeta Podatkowa nr 10 (1260) z dnia 4.02.2016
Wysokość odszkodowania za nieuzasadnione wypowiedzenie umowy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 87 (1232) z dnia 29.10.2015 - Wynagrodzenia i inne należności pracownicze
Wypowiedzenie warunków pracy i płacy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 17 (395) z dnia 1.09.2015
Wysokość odszkodowania za wadliwe wypowiedzenie umowy o pracę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 13 (391) z dnia 1.07.2015
Możliwe jest przywrócenie tylko niektórych warunków pracy
Gazeta Podatkowa nr 51 (1196) z dnia 25.06.2015
Opodatkowanie odszkodowania dla byłego pracownika
Gazeta Podatkowa nr 48 (1193) z dnia 15.06.2015
Zwolnienie pracownika bez podania przyczyny
Gazeta Podatkowa nr 27 (1172) z dnia 2.04.2015
Wygaśnięcie pełnomocnictwa w razie śmierci strony
Gazeta Podatkowa nr 102 (1143) z dnia 22.12.2014
Obowiązki pracodawcy po przywróceniu pracownika do pracy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 36 (863) z dnia 20.12.2014
Obowiązki pracodawcy przeprowadzającego zwolnienia grupowe
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 24 (378) z dnia 10.12.2014
Odszkodowania związane z ustaniem stosunku pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 23 (377) z dnia 1.12.2014
Wypowiedzenie umowy terminowej trudniej zaskarżyć
Gazeta Podatkowa nr 87 (1128) z dnia 30.10.2014
Ogólne wymogi rozwiązania stosunku pracy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 85 (1126) z dnia 23.10.2014 - Zwalnianie pracowników zgodnie z przepisami
Przyczyny wypowiedzenia
Dodatek nr 19 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 20 z dnia 10.10.2014 - Obowiązki pracodawcy związane ze zwalnianiem pracowników
Kogo może dotyczyć?
Dodatek nr 19 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 20 z dnia 10.10.2014 - Obowiązki pracodawcy związane ze zwalnianiem pracowników
Procedura zwolnień grupowych
Dodatek nr 19 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 20 z dnia 10.10.2014 - Obowiązki pracodawcy związane ze zwalnianiem pracowników
Ochrona przed zwolnieniami
Dodatek nr 19 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 20 z dnia 10.10.2014 - Obowiązki pracodawcy związane ze zwalnianiem pracowników
Ochrona przedemerytalna
Dodatek nr 19 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 20 z dnia 10.10.2014 - Obowiązki pracodawcy związane ze zwalnianiem pracowników
Brak obowiązku przywrócenia do pracy pracownicy w ciąży
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (374) z dnia 10.10.2014
ZUS od odszkodowania za niezgodną z prawem zmianę warunków pracy
Gazeta Podatkowa nr 70 (1111) z dnia 1.09.2014
Wydanie nowego świadectwa pracy w następstwie wykonania wyroku sądu pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 15 (369) z dnia 1.08.2014
Osiągnięcie wieku emerytalnego przez pracownika
Gazeta Podatkowa nr 57 (1098) z dnia 17.07.2014
Podatek i odszkodowania pracownicze
Gazeta Podatkowa nr 56 (1097) z dnia 14.07.2014
Odszkodowanie w razie wypowiedzenia umowy o pracę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 14 (368) z dnia 10.07.2014
Odwołanie z zarządu spółki jako przyczyna wypowiedzenia umowy o pracę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (366) z dnia 10.06.2014
Wypowiedzenie umowy o pracę pracownikowi przebywającemu na urlopie bezpłatnym
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 11 (365) z dnia 1.06.2014
Stosowanie przepisów o wypowiedzeniu całkowitym
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 20 (1061) z dnia 10.03.2014 - Wszystko o wypowiedzeniu zmieniającym
Wypłata byłemu pracownikowi odszkodowania i zaległej odprawy emerytalnej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 7 (834) z dnia 1.03.2014
Utrata zaufania do pracownika tylko na obiektywnej podstawie
Gazeta Podatkowa nr 9 (1050) z dnia 30.01.2014
Przyczyny uzasadniające wypowiedzenie umowy o pracę w orzecznictwie
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 1 (355) z dnia 1.01.2014
Obowiązki pracodawcy wynikające z faktu przywrócenia pracownika do pracy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 35 (826) z dnia 10.12.2013
Nieprzedłużenie umowy terminowej nie uchyla ochrony pracownicy w ciąży
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 34 (825) z dnia 1.12.2013
Formalności w ZUS związane z przywróceniem do pracy
Gazeta Podatkowa nr 92 (1029) z dnia 18.11.2013
Przyczyna tylko w związku czasowym z terminem wypowiedzenia
Gazeta Podatkowa nr 85 (1022) z dnia 24.10.2013
Wypłata odszkodowania byłemu pracownikowi
Dodatek nr 30 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 29 z dnia 10.10.2013 - Świadczenia pracownicze wyłączone ze składek ZUS w 2013 r.
Pracodawca musi respektować wyrok przywracający pracownika do pracy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 27 (818) z dnia 20.09.2013
Zasady wskazywania przyczyny wypowiedzenia
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 67 (1004) z dnia 22.08.2013 - Przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę w orzecznictwie i komentarzach
Wypowiedzenie pracownikom na stanowiskach kierowniczych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 67 (1004) z dnia 22.08.2013 - Przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę w orzecznictwie i komentarzach
Niewykonywanie obowiązków pracowniczych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 67 (1004) z dnia 22.08.2013 - Przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę w orzecznictwie i komentarzach
Działalność konkurencyjna
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 67 (1004) z dnia 22.08.2013 - Przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę w orzecznictwie i komentarzach
Likwidacja stanowiska
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 67 (1004) z dnia 22.08.2013 - Przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę w orzecznictwie i komentarzach
Osiągnięcie wieku emerytalnego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 67 (1004) z dnia 22.08.2013 - Przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę w orzecznictwie i komentarzach
Usprawiedliwione nieobecności
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 67 (1004) z dnia 22.08.2013 - Przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę w orzecznictwie i komentarzach
Nielojalność pracownika
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 67 (1004) z dnia 22.08.2013 - Przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę w orzecznictwie i komentarzach
Szerszy zakres ochrony a wypowiedzenie umowy o pracę
Gazeta Podatkowa nr 67 (1004) z dnia 22.08.2013
Podatek od pracowniczych odszkodowań
Gazeta Podatkowa nr 55 (992) z dnia 11.07.2013
Odszkodowanie za niesłuszne wypowiedzenie umowy o pracę i odprawa pieniężna a przychód u byłego pracownika
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 11 (802) z dnia 10.04.2013
Zastosowanie niewłaściwego okresu wypowiedzenia
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 4 (334) z dnia 10.02.2013
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60