Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Kodeksy »  Ustawa z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy

Ustawa z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy1)

 
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z aktualnie wyświetlanym art. 43 obowiązującym od 16.05.2018 r. do 4.06.2019 r.
Nowe warunki umowy dla pracownika w wieku przedemerytalnym
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 97 (1554) z dnia 3.12.2018 - Zmiana warunków zatrudnienia w drodze wypowiedzenia
Ochrona zatrudnienia pracownika po osiągnięciu obniżonego wieku emerytalnego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 86 (1543) z dnia 25.10.2018 - Rozwiązywanie umów o pracę w praktyce kadrowej
Wysokość wynagrodzenia w okresie wypowiedzenia
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (468) z dnia 10.09.2018
Ochrona zatrudnienia pracownika po osiągnięciu obniżonego wieku emerytalnego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 17 (467) z dnia 1.09.2018
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z art. 43 w pozostałych wersjach czasowych
Zwolnienie pracownika w wieku przedemerytalnym
Gazeta Podatkowa nr 97 (2076) z dnia 4.12.2023
Wypowiedzenie zmieniające dla pracownika w wieku przedemerytalnym
Gazeta Podatkowa nr 95 (2074) z dnia 27.11.2023
Ochrona przedemerytalna w razie zmiany warunków pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 22 (592) z dnia 10.11.2023
Zaproponowanie innego stanowiska pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 19 (589) z dnia 1.10.2023
Zmiana etatu i wynagrodzenia pracownikowi w wieku przedemerytalnym
Gazeta Podatkowa nr 44 (2023) z dnia 1.06.2023
Ochrona przedemerytalna pracownika i przesłanki jej uchylenia
Gazeta Podatkowa nr 95 (1970) z dnia 28.11.2022
Zasady ochrony przedemerytalnej pracownika i przesłanki jej uchylenia
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 33 (1148) z dnia 20.11.2022
Wycofanie wypowiedzenia zmieniającego złożonego niezgodnie z prawem
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 21 (567) z dnia 1.11.2022
Wypowiedzenie zmieniające w czasie ochrony przedemerytalnej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 76 (1951) z dnia 22.09.2022 - Stosowanie wypowiedzenia zmieniającego w praktyce
Obniżka premii dla szczególnie chronionych pracowników
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 76 (1951) z dnia 22.09.2022 - Stosowanie wypowiedzenia zmieniającego w praktyce
Postępowanie pracodawcy, gdy pracownik odmawia pracy w sobotę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 17 (563) z dnia 1.09.2022
Odrzucenie warunków płacowych przedstawionych w aneksie
Gazeta Podatkowa nr 57 (1932) z dnia 18.07.2022
Okres ochronny a uzyskanie prawa do renty rodzinnej
Gazeta Podatkowa nr 44 (1919) z dnia 2.06.2022
Obniżka premii dla pracowników ze szczególną ochroną zatrudnienia
Gazeta Podatkowa nr 34 (1909) z dnia 28.04.2022
Ochrona zatrudnienia pracownika w wieku przedemerytalnym
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (554) z dnia 10.04.2022
Ochrona przedemerytalna a zwolnienia grupowe
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 28 (1903) z dnia 7.04.2022 - Szczególna ochrona zatrudnienia pracowników
Zmiana warunków płacowych pracowników szczególnie chronionych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 28 (1903) z dnia 7.04.2022 - Szczególna ochrona zatrudnienia pracowników
Społeczna inspekcja pracy
Dodatek nr 6 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 6 z dnia 10.03.2022 - Ochrona zatrudnienia pracowników ze względu na warunki pracy
Uchylenie szczególnej ochrony pracownika przed zwolnieniem
Gazeta Podatkowa nr 20 (1895) z dnia 10.03.2022
Wypowiedzenie zmieniające dla pracownika w wieku przedemerytalnym
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 24 (546) z dnia 10.12.2021
Ochrona przedemerytalna a brak zdolności do pracy
Gazeta Podatkowa nr 92 (1863) z dnia 18.11.2021
Ogólne zasady wynagradzania
Dodatek nr 21 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 22 z dnia 10.11.2021 - Wynagrodzenia pracowników i zleceniobiorców - wybrane aspekty
Wypowiedzenie zmieniające i ochrona przed tym wypowiedzeniem
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 30 (1109) z dnia 20.10.2021
Procedury zmiany systemu wynagradzania
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 14 (536) z dnia 10.07.2021
Zmiana systemu wynagradzania dla objętych ochroną przed wypowiedzeniem
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (530) z dnia 10.04.2021
Zwolnienie pracownika z przyczyn ekonomicznych
Gazeta Podatkowa nr 21 (1792) z dnia 15.03.2021
Ochrona przedemerytalna w czasie zwolnień grupowych
Gazeta Podatkowa nr 104 (1770) z dnia 28.12.2020
Zasady obowiązywania ochrony przedemerytalnej
Gazeta Podatkowa nr 67 (1733) z dnia 20.08.2020
Obniżka wynagrodzenia w trakcie ochrony przedemerytalnej
Gazeta Podatkowa nr 60 (1726) z dnia 27.07.2020
TARCZA Objęcie przestojem i obniżka płac pracownika chronionego
Gazeta Podatkowa nr 41 (1707) z dnia 21.05.2020
Dopłata do wynagrodzeń pracowników w okresie przestoju/obniżonego wymiaru czasu pracy
Dodatek nr 16 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 14 z dnia 10.05.2020 - Tarcza antykryzysowa 1.0 i 2.0 - kompleksowe opracowanie
Zmiana warunków płacowych w okresie ochrony przedemerytalnej
Gazeta Podatkowa nr 96 (1658) z dnia 2.12.2019
Zmiana wymiaru etatu w okresie ochrony przedemerytalnej
Gazeta Podatkowa nr 79 (1641) z dnia 3.10.2019
Wypowiedzenie zmieniające w okresie ochrony przedemerytalnej
Gazeta Podatkowa nr 68 (1630) z dnia 26.08.2019
Kiedy pracownik samorządowy może wystąpić z roszczeniem o dodatek specjalny?
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 15 (489) z dnia 1.08.2019
Zwolnienie na poszukiwanie pracy w razie wypowiedzenia zmieniającego
Gazeta Podatkowa nr 57 (1619) z dnia 18.07.2019
Przedłużona ochrona przedemerytalna w okresie przejściowym
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 14 (985) z dnia 10.05.2018
Obniżka pensji dla pracownika w wieku przedemerytalnym
Gazeta Podatkowa nr 37 (1494) z dnia 7.05.2018
Zmiana warunków zatrudnienia pracownika korzystającego z ochrony przedemerytalnej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 30 (965) z dnia 20.10.2017
Ochrona przedemerytalna a zmiana etatu
Gazeta Podatkowa nr 83 (1437) z dnia 16.10.2017
Ogólne zasady stosowania ochrony przedemerytalnej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 74 (1428) z dnia 14.09.2017 - Warunki korzystania z ochrony przedemerytalnej
Wypowiedzenie zmieniające dla pracownika w wieku przedemerytalnym
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 74 (1428) z dnia 14.09.2017 - Warunki korzystania z ochrony przedemerytalnej
Ochrona przedemerytalna w razie likwidacji stanowiska pracy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 74 (1428) z dnia 14.09.2017 - Warunki korzystania z ochrony przedemerytalnej
Ogólne zasady wynagradzania
Dodatek nr 17 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 18 z dnia 10.09.2017 - Wynagrodzenia pracowników i zleceniobiorców - wybrane aspekty
Zasady ochrony przedemerytalnej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 16 (442) z dnia 10.08.2017
Społeczna inspekcja pracy
Dodatek nr 4 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 4 z dnia 10.02.2017 - Ochrona pracowników ze względu na warunki pracy
Ochrona przedemerytalna
Dodatek nr 21 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 22 z dnia 10.11.2016 - Rozwiązywanie umów o pracę
Zmiana warunków zatrudnienia pracownika będącego w wieku przedemerytalnym
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (420) z dnia 10.09.2016
Uchylenie ochrony przed wypowiedzeniem zmieniającym
Gazeta Podatkowa nr 60 (1310) z dnia 28.07.2016
Limit "33 i 3" w służbie cywilnej i samorządzie
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 57 (1307) z dnia 18.07.2016 - Terminowe umowy o pracę w praktyce
Zmiana warunków płacowych a ochrona przedemerytalna
Gazeta Podatkowa nr 46 (1296) z dnia 9.06.2016
Na kilka lat przed emeryturą większa trwałość etatu
Gazeta Podatkowa nr 25 (1275) z dnia 29.03.2016
Tryb dokonywania zmian warunków umowy o pracę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 6 (408) z dnia 10.03.2016
Ochrona przedemerytalna z pewnymi wyjątkami
Gazeta Podatkowa nr 79 (1224) z dnia 1.10.2015
Wypowiedzenie warunków pracy i płacy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 17 (395) z dnia 1.09.2015
Wypłacanie dodatków wyrównawczych pracownikom w wieku przedemerytalnym
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 16 (394) z dnia 10.08.2015
Ochrona zatrudnienia pracownika w wieku przedemerytalnym
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 14 (392) z dnia 10.07.2015
Wypowiedzenie warunków płacowych pracownikowi w wieku przedemerytalnym
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 3 (866) z dnia 20.01.2015
Gdy pracownik kwestionuje wysokość świadczenia
Gazeta Podatkowa nr 84 (1125) z dnia 20.10.2014
Przeciwwskazania lekarskie do pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 17 (371) z dnia 1.09.2014
Kiedy można rozwiązać umowę o pracę z pracownikiem w wieku przedemerytalnym?
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 16 (370) z dnia 10.08.2014
Dodatek wyrównawczy dla pracownika objętego ochroną po zmianie warunków pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 14 (368) z dnia 10.07.2014
Wypowiedzenie warunków płacowych pracownikowi w wieku przedemerytalnym
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 19 (846) z dnia 1.07.2014
Ochrona przedemerytalna pracownika w razie połączenia zakładów pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 11 (365) z dnia 1.06.2014
Pracownicy nie zostaną pozbawieni ochrony przedemerytalnej
Gazeta Podatkowa nr 26 (1067) z dnia 31.03.2014
Ochrona przedemerytalna a likwidacja stanowiska pracy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 8 (835) z dnia 10.03.2014
Ochrona pracownika w wieku przedemerytalnym
Gazeta Podatkowa nr 98 (1035) z dnia 9.12.2013
Rozwiązanie umowy o pracę z pracownikiem w wieku "przedemerytalnym"
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 23 (353) z dnia 1.12.2013
Zakaz wypowiadania umów o pracę pracownikom w wieku przedemerytalnym
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (348) z dnia 10.09.2013
Ochrona pracownika w wieku przedemerytalnym
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (348) z dnia 10.09.2013
Rozwiązanie umowy w okresie przedemerytalnym
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 9 (339) z dnia 1.05.2013
Prawo do dodatku wyrównawczego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 9 (339) z dnia 1.05.2013
Ochrona zatrudnienia społecznego inspektora pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 4 (334) z dnia 10.02.2013
Społeczna inspekcja pracy
Dodatek nr 4 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 4 z dnia 10.02.2013 - Ochrona pracowników ze względu na warunki pracy
Utrata zdolności do wykonywania pracy przez pracownika objętego ochroną przedemerytalną
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 4 (795) z dnia 1.02.2013
Nie każdemu pracownikowi można zmienić miejsce pracy
Gazeta Podatkowa nr 2 (939) z dnia 7.01.2013
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60