Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Kodeksy »  Ustawa z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy

Ustawa z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy1)

 
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z aktualnie wyświetlanym art. 31 obowiązującym od 16.05.2018 r. do 4.06.2019 r.
Status zespołu szkół w stosunkach pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (482) z dnia 10.04.2019
Upoważnienie dla osoby wykonującej czynności w zakresie prawa pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 5 (479) z dnia 1.03.2019
Zasady reprezentacji spółki z o.o.
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 87 (1544) z dnia 29.10.2018 - Zasady reprezentacji przedsiębiorców w obrocie gospodarczym i prawnym
Świadectwo pracy dla likwidatora spółdzielni
Gazeta Podatkowa nr 79 (1536) z dnia 1.10.2018
Warunki jakie musi spełnić umowa o zakazie konkurencji
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 13 (463) z dnia 1.07.2018
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z art. 31 w pozostałych wersjach czasowych
Właściwa reprezentacja pracodawcy
Dodatek nr 23 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 24 z dnia 10.12.2023 - Zatrudnianie pracowników krok po kroku
Zatrudnienie wspólników w spółce jawnej
Gazeta Podatkowa nr 80 (2059) z dnia 5.10.2023
Pracownicze zatrudnienie członka zarządu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 74 (2053) z dnia 14.09.2023 - Różne możliwości wynagradzania wspólnika, członka organu spółki handlowej
Wyznaczenie osoby do podpisywania dokumentów kadrowych
Gazeta Podatkowa nr 47 (2026) z dnia 12.06.2023
Osoba uprawniona do wypowiedzenia umowy o pracę w spółce
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 9 (579) z dnia 1.05.2023
Informacja o warunkach zatrudnienia
Dodatek nr 8 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 8 z dnia 10.04.2023 - Elastyczne formy świadczenia pracy
Zasady nabycia
Dodatek nr 4 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 4 z dnia 10.02.2023 - Świadczenia pracownicze o charakterze rocznym
Umowa o pracę z członkiem zarządu
Gazeta Podatkowa nr 90 (1965) z dnia 10.11.2022
Naruszenie praw pracownika
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 86 (1961) z dnia 27.10.2022 - Ryzyko kierowania spółką odpowiedzialność członków zarządu
Reprezentacja spółki z o.o. w sprawach z zakresu prawa pracy
Gazeta Podatkowa nr 82 (1957) z dnia 13.10.2022
Zmiana postaci dokumentacji i jej odwracalność
Dodatek nr 19 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 20 z dnia 10.10.2022 - Elektronizacja dokumentacji pracowniczej
Umowa o pracę z członkiem zarządu spółki z o.o.
Gazeta Podatkowa nr 23 (1898) z dnia 21.03.2022
KRS jako źródło informacji o kontrahencie
Gazeta Podatkowa nr 3 (1878) z dnia 10.01.2022
Premie i nagrody
Dodatek nr 21 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 22 z dnia 10.11.2021 - Wynagrodzenia pracowników i zleceniobiorców - wybrane aspekty
Wykorzystywanie urlopu, w tym zaległego, przez dyrektora instytucji kultury
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 21 (543) z dnia 1.11.2021
Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia przez pracodawcę
Dodatek nr 13 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 13 z dnia 1.07.2021 - Praktyczne orzecznictwo dotyczące zawierania i rozwiązywania umów o pracę
Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia - zasady ogólne
Dodatek nr 13 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 13 z dnia 1.07.2021 - Praktyczne orzecznictwo dotyczące zawierania i rozwiązywania umów o pracę
Przejście z papierowych na elektroniczne akta osobowe
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (530) z dnia 10.04.2021
Zasady nabycia
Dodatek nr 4 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 4 z dnia 10.02.2021 - Wypłata nagród rocznych
Skutki dla pracowników włączenia jednego oddziału do innego oddziału firmy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 4 (526) z dnia 10.02.2021
Wystawienie świadectwa pracy w związku z likwidacją zakładu pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 2 (524) z dnia 10.01.2021
Niewłaściwa reprezentacja wypowiadającego umowę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 17 (515) z dnia 1.09.2020
Zawiązanie umów ze spółką z ograniczoną odpowiedzialnością
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 54 (1720) z dnia 6.07.2020 - Zawieranie umów ze spółkami handlowymi i spółdzielniami
Gdy wspólnik ma być pracownikiem spółki z o.o.
Gazeta Podatkowa nr 48 (1714) z dnia 15.06.2020
Pracownicze zatrudnienie członków zarządu w spółce z o.o.
Gazeta Podatkowa nr 15 (1681) z dnia 20.02.2020
Podpisanie świadectwa pracy
Pomocnik Kadrowego do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 23 z dnia 1.12.2019
Określenie sposobu reprezentacji
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 89 (1651) z dnia 7.11.2019 - Ważne postanowienia umowy spółki z o.o.
Właściwa reprezentacja pracodawcy
Dodatek nr 19 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 20 z dnia 10.10.2019 - Zatrudnianie pracowników krok po kroku
Zawarcie kolejnej umowy o pracę z pracownikiem ZOZ
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 13 (487) z dnia 1.07.2019
Reprezentacja spółki jawnej będącej pracodawcą
Gazeta Podatkowa nr 7 (1464) z dnia 22.01.2018
Skutki przejścia wyłącznie pracowników
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 1 (451) z dnia 1.01.2018
Sposób reprezentacji spółki z o.o.
Gazeta Podatkowa nr 97 (1451) z dnia 4.12.2017
Warto sprawdzić sposób reprezentacji spółki w KRS
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 96 (1450) z dnia 30.11.2017 - Weryfikacja spółki przy zawieraniu transakcji
Kto ma zatwierdzić delegację dla dyrektora - prezesa zarządu?
Gazeta Podatkowa nr 83 (1437) z dnia 16.10.2017
Co daje sprawdzenie danych spółki w KRS?
Gazeta Podatkowa nr 81 (1435) z dnia 9.10.2017
Kto powinien podpisywać umowy w imieniu spółdzielni?
Gazeta Podatkowa nr 78 (1432) z dnia 28.09.2017
Przekształcenie a pracownicy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 73 (1427) z dnia 11.09.2017 - Problemy prawne związane z przekształceniem spółek
Premie i nagrody
Dodatek nr 17 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 18 z dnia 10.09.2017 - Wynagrodzenia pracowników i zleceniobiorców - wybrane aspekty
Wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy wobec dyrektora biblioteki publicznej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 11 (437) z dnia 1.06.2017
Umowa o pracę z dyrektorem domu pomocy społecznej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (420) z dnia 10.09.2016
Na podstawie której umowy zatrudnić członka zarządu w spółce?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 72 (1322) z dnia 8.09.2016 - Zatrudnienie członka zarządu - umowa o pracę czy cywilnoprawna?
Reprezentacja spółki w umowach z pracownikiem będącym członkiem jej zarządu
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 35 (898) z dnia 10.12.2015
Kto reprezentuje spółkę w czynnościach z jej byłym prezesem?
Gazeta Podatkowa nr 88 (1233) z dnia 2.11.2015
Skutki wypowiedzenia stosunku pracy dokonanego z naruszeniem prawa
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (390) z dnia 10.06.2015
Reprezentacja spółki handlowej w czynnościach z zakresu prawa pracy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 45 (1190) z dnia 3.06.2015 - Najważniejsze orzeczenia dotyczące spółek
Zatrudnianie pracowników w ramach telepracy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 21 (1166) z dnia 12.03.2015 - Elastyczna organizacja czasu pracy
Ubezpieczenia w ZUS wspólnika spółki z o.o.
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 2 (380) z dnia 10.01.2015
Rozstrzyganie wątpliwości dotyczących wydawania pracownikowi świadectwa pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 23 (377) z dnia 1.12.2014
Kierowanie pracownikami
Gazeta Podatkowa nr 79 (1120) z dnia 2.10.2014
Reprezentacja spółki z o.o. - pracodawcy
Gazeta Podatkowa nr 72 (1113) z dnia 8.09.2014
Umowa zlecenia na prowadzenie spraw kadrowych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 17 (371) z dnia 1.09.2014
Procedura udzielania kary porządkowej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 4 (358) z dnia 10.02.2014
Reprezentacja spółki z o.o. przy zawieraniu umowy o pracę ze wspólnikiem
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (350) z dnia 10.10.2013
Wykonywanie pracy w spółce powiązanej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 19 (349) z dnia 1.10.2013
Do podpisania dyscyplinarki potrzebne upoważnienie
Gazeta Podatkowa nr 69 (1006) z dnia 29.08.2013
Czy wspólnik spółki jawnej może być jej pełnomocnikiem?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 56 (993) z dnia 15.07.2013 - Poradnik dla wspólników spółek osobowych
Zawieranie umów o telepracę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 10 (340) z dnia 10.05.2013
Kto zawiera i rozwiązuje umowę z członkiem zarządu?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 31 (968) z dnia 18.04.2013 - Czy i jak zatrudnić wspólnika, członka organu w spółce?
Uchwała zarządu i umowa o pracę
Gazeta Podatkowa nr 22 (959) z dnia 18.03.2013
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60