Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Kodeksy »  Ustawa z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy

Ustawa z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy1)

 
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z aktualnie wyświetlanym art. 39 obowiązującym od 16.05.2018 r. do 4.06.2019 r.
Umowa na czas określony a ochrona przedemerytalna
Gazeta Podatkowa nr 31 (1593) z dnia 18.04.2019
Upadłość lub likwidacja pracodawcy
Dodatek nr 8 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 8 z dnia 10.04.2019 - Zakończenie stosunku pracy - wybrane aspekty
Uprawnienia pracownika w razie nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy przez pracodawcę
Dodatek nr 8 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 8 z dnia 10.04.2019 - Zakończenie stosunku pracy - wybrane aspekty
Brak ochrony pracowniczej przed rozwiązaniem umowy bez wypowiedzenia
Dodatek nr 8 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 8 z dnia 10.04.2019 - Zakończenie stosunku pracy - wybrane aspekty
ROZWIĄZANIE UMOWY O PRACĘ JAKO SKUTEK WYPOWIEDZENIA ZMIENIAJĄCEGO
Dodatek nr 8 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 8 z dnia 10.04.2019 - Zakończenie stosunku pracy - wybrane aspekty
Rozwiązanie umowy o pracę przez pracownika za wypowiedzeniem
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (482) z dnia 10.04.2019
"Uszczelnienie" ochrony przedemerytalnej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 5 (479) z dnia 1.03.2019
Niepełna ochrona przedemerytalna członka zarządu
Gazeta Podatkowa nr 15 (1577) z dnia 21.02.2019
Rozwiązanie umowy w okresie ochronnym
Gazeta Podatkowa nr 6 (1568) z dnia 21.01.2019
Ochrona przedemerytalna przy umowie terminowej
Gazeta Podatkowa nr 1 (1563) z dnia 3.01.2019
Nowe warunki umowy dla pracownika w wieku przedemerytalnym
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 97 (1554) z dnia 3.12.2018 - Zmiana warunków zatrudnienia w drodze wypowiedzenia
Zmiana warunków umowy wobec przejętego pracownika
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 97 (1554) z dnia 3.12.2018 - Zmiana warunków zatrudnienia w drodze wypowiedzenia
Wypowiedzenie umowy pracownikowi w wieku przedemerytalnym
Gazeta Podatkowa nr 88 (1545) z dnia 2.11.2018
Ochrona przedemerytalna pracownika zatrudnionego na czas określony
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 86 (1543) z dnia 25.10.2018 - Rozwiązywanie umów o pracę w praktyce kadrowej
Ochrona zatrudnienia pracownika po osiągnięciu obniżonego wieku emerytalnego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 86 (1543) z dnia 25.10.2018 - Rozwiązywanie umów o pracę w praktyce kadrowej
Ochrona zatrudnienia pracownika po osiągnięciu obniżonego wieku emerytalnego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 17 (467) z dnia 1.09.2018
Przejęcie pracownika razem z ochroną przedemerytalną
Gazeta Podatkowa nr 70 (1527) z dnia 30.08.2018
Ustanie zatrudnienia w związku z przejściem na emeryturę
Gazeta Podatkowa nr 55 (1512) z dnia 9.07.2018
Rozwiązanie umowy o pracę z pracownikiem będącym w okresie chronionym
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (462) z dnia 10.06.2018
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z art. 39 w pozostałych wersjach czasowych
Zwolnienie pracownika w wieku przedemerytalnym
Gazeta Podatkowa nr 97 (2076) z dnia 4.12.2023
Wypowiedzenie zmieniające dla pracownika w wieku przedemerytalnym
Gazeta Podatkowa nr 95 (2074) z dnia 27.11.2023
Ochrona pracownika w wieku przedemerytalnym
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 22 (592) z dnia 10.11.2023
Ustalanie okresu trwania ochrony przedemerytalnej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 22 (592) z dnia 10.11.2023
Ochrona przedemerytalna w razie zmiany warunków pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 22 (592) z dnia 10.11.2023
Wyłączenia ochrony przedemerytalnej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 22 (592) z dnia 10.11.2023
Składki ZUS od wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 19 (589) z dnia 1.10.2023
Zaproponowanie innego stanowiska pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 19 (589) z dnia 1.10.2023
Praca zdalna zamiast telepracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 19 (589) z dnia 1.10.2023
Zmiana etatu i wynagrodzenia pracownikowi w wieku przedemerytalnym
Gazeta Podatkowa nr 44 (2023) z dnia 1.06.2023
Odszkodowanie z tytułu rozwiązania stosunku pracy
Przegląd Podatku Dochodowego nr 10 (586) z dnia 20.05.2023
Umowa na czas określony a wiek emerytalny
Gazeta Podatkowa nr 39 (2018) z dnia 15.05.2023
Ochrona przedemerytalna pracownika, który spożywał alkohol w pracy
Gazeta Podatkowa nr 100 (1975) z dnia 15.12.2022
ZAKAZ WYPOWIADANIA ZE WZGLĘDU NA PRZEPISY OCHRONNE
Dodatek nr 23 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 24 z dnia 10.12.2022 - Jak prawidłowo wypowiadać umowy o pracę?
Rozwiązanie umowy z pracownikiem chronionym z powodu choroby
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 95 (1970) z dnia 28.11.2022 - Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia i jej wygaśnięcie
Ochrona przedemerytalna pracownika i przesłanki jej uchylenia
Gazeta Podatkowa nr 95 (1970) z dnia 28.11.2022
Zasady ochrony przedemerytalnej pracownika i przesłanki jej uchylenia
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 33 (1148) z dnia 20.11.2022
Wypowiedzenie przed rozpoczęciem okresu ochronnego
Gazeta Podatkowa nr 89 (1964) z dnia 7.11.2022
Wycofanie wypowiedzenia zmieniającego złożonego niezgodnie z prawem
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 21 (567) z dnia 1.11.2022
Wypowiedzenie zmieniające w czasie ochrony przedemerytalnej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 76 (1951) z dnia 22.09.2022 - Stosowanie wypowiedzenia zmieniającego w praktyce
Obniżka premii dla szczególnie chronionych pracowników
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 76 (1951) z dnia 22.09.2022 - Stosowanie wypowiedzenia zmieniającego w praktyce
Postępowanie pracodawcy, gdy pracownik odmawia pracy w sobotę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 17 (563) z dnia 1.09.2022
Tryb czasowej zmiany miejsca pracy, w tym opiekunów małoletnich dzieci i osób w wieku przedemerytalnym
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 21 (1136) z dnia 20.07.2022
Odrzucenie warunków płacowych przedstawionych w aneksie
Gazeta Podatkowa nr 57 (1932) z dnia 18.07.2022
Prawne możliwości przyśpieszenia terminu rozwiązania umowy o pracę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 14 (560) z dnia 10.07.2022
Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z powodu długotrwałej choroby
Gazeta Podatkowa nr 54 (1929) z dnia 7.07.2022
Warunki zatrudniania pracowników tymczasowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 18 (1133) z dnia 20.06.2022
Okres ochronny a uzyskanie prawa do renty rodzinnej
Gazeta Podatkowa nr 44 (1919) z dnia 2.06.2022
Obniżka premii dla pracowników ze szczególną ochroną zatrudnienia
Gazeta Podatkowa nr 34 (1909) z dnia 28.04.2022
Ochrona zatrudnienia pracownika w wieku przedemerytalnym
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (554) z dnia 10.04.2022
Ogólne zasady związane z ochroną pracownika przed zwolnieniem z pracy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 28 (1903) z dnia 7.04.2022 - Szczególna ochrona zatrudnienia pracowników
Ochrona przedemerytalna a zwolnienia grupowe
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 28 (1903) z dnia 7.04.2022 - Szczególna ochrona zatrudnienia pracowników
Zmiana warunków płacowych pracowników szczególnie chronionych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 28 (1903) z dnia 7.04.2022 - Szczególna ochrona zatrudnienia pracowników
Wypowiedzenie umowy przed okresem ochronnym
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 28 (1903) z dnia 7.04.2022 - Szczególna ochrona zatrudnienia pracowników
Zwolnienie chorego pracownika objętego ochroną przedemerytalną
Gazeta Podatkowa nr 21 (1896) z dnia 14.03.2022
Ochrona zatrudnienia w wieku przedemerytalnym
Dodatek nr 6 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 6 z dnia 10.03.2022 - Ochrona zatrudnienia pracowników ze względu na warunki pracy
Uchylenie szczególnej ochrony pracownika przed zwolnieniem
Gazeta Podatkowa nr 20 (1895) z dnia 10.03.2022
Objęcie pracownika ochroną przedemerytalną
Gazeta Podatkowa nr 3 (1878) z dnia 10.01.2022
Złożenie oświadczenia
Dodatek nr 23 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 24 z dnia 10.12.2021 - Wybrane zagadnienia związane z zatrudnianiem pracownika
Wypowiedzenie umowy
Dodatek nr 23 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 24 z dnia 10.12.2021 - Wybrane zagadnienia związane z zatrudnianiem pracownika
Wypowiedzenie zmieniające dla pracownika w wieku przedemerytalnym
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 24 (546) z dnia 10.12.2021
Ogólne zasady wynagradzania
Dodatek nr 21 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 22 z dnia 10.11.2021 - Wynagrodzenia pracowników i zleceniobiorców - wybrane aspekty
Ochrona przedemerytalna w czasie zatrudnienia na okres próbny
Gazeta Podatkowa nr 84 (1855) z dnia 21.10.2021
Rozwiązanie umowy w trybie art. 53 K.p. z pracownikiem w wieku przedemerytalnym
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (540) z dnia 10.09.2021
Wskazywanie przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę
Gazeta Podatkowa nr 69 (1840) z dnia 30.08.2021
Ochrona przed wypowiedzeniem umowy o pracę
Dodatek nr 13 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 13 z dnia 1.07.2021 - Praktyczne orzecznictwo dotyczące zawierania i rozwiązywania umów o pracę
Wypowiadanie umów pracownikom w wieku przedemerytalnym
Dodatek nr 13 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 13 z dnia 1.07.2021 - Praktyczne orzecznictwo dotyczące zawierania i rozwiązywania umów o pracę
Świadczenie rehabilitacyjne dla pracownicy w wieku przedemerytalnym
Gazeta Podatkowa nr 40 (1811) z dnia 20.05.2021
ROZWIĄZYWANIE STOSUNKU PRACY Z PRZYCZYN NIEDOTYCZĄCYCH PRACOWNIKÓW PRZEZ PRACODAWCĘ NIEOBJĘTEGO USTAWĄ O ZWOLNIENIACH GRUPOWYCH
Dodatek nr 10 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 10 z dnia 10.05.2021 - Zwolnienia indywidualne i grupowe z przyczyn niedotyczących pracownika
Osiągnięcie wieku emerytalnego a rozwiązanie umowy o pracę
Gazeta Podatkowa nr 37 (1808) z dnia 10.05.2021
Zmiana systemu wynagradzania dla objętych ochroną przed wypowiedzeniem
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (530) z dnia 10.04.2021
Ochrona przedemerytalna nauczyciela
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 2 (524) z dnia 10.01.2021
Ochrona przedemerytalna w czasie zwolnień grupowych
Gazeta Podatkowa nr 104 (1770) z dnia 28.12.2020
Wypowiedzenie umowy o pracę przed okresem ochronnym jest skuteczne
Gazeta Podatkowa nr 82 (1748) z dnia 12.10.2020
Pracownicy objęci i nieobjęci redukcją
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (518) z dnia 10.10.2020
Zmiany płacowe i redukcja etatów w administracji rządowej w związku z COVID-19
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 75 (1741) z dnia 17.09.2020 - Zmiana warunków płacowych i ustanie zatrudnienia w administracji
Wadliwość wypowiedzenia wynikająca z niezastosowania przepisów ochronnych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 17 (515) z dnia 1.09.2020
Skutki wadliwego wypowiedzenia umowy o pracę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 17 (515) z dnia 1.09.2020
Zasady obowiązywania ochrony przedemerytalnej
Gazeta Podatkowa nr 67 (1733) z dnia 20.08.2020
Zatrudnienie na czas określony osoby w wieku przedemerytalnym
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 16 (514) z dnia 10.08.2020
Obniżka wynagrodzenia w trakcie ochrony przedemerytalnej
Gazeta Podatkowa nr 60 (1726) z dnia 27.07.2020
Wiek emerytalny i ochrona przedemerytalna
Pomocnik Kadrowego do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 13 z dnia 1.07.2020
Wypowiedzenie umowy o pracę podczas korzystania z opieki nad dzieckiem
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (510) z dnia 10.06.2020
TARCZA Objęcie przestojem i obniżka płac pracownika chronionego
Gazeta Podatkowa nr 41 (1707) z dnia 21.05.2020
Obniżenie wynagrodzenia na podstawie specustawy a wypłata dodatku wyrównawczego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 15 (1058) z dnia 20.05.2020
Dopłata do wynagrodzeń pracowników w okresie przestoju/obniżonego wymiaru czasu pracy
Dodatek nr 16 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 14 z dnia 10.05.2020 - Tarcza antykryzysowa 1.0 i 2.0 - kompleksowe opracowanie
Ochrona zatrudnienia i wymóg płacy minimalnej przy obniżeniu wymiaru czasu pracy na podstawie specustawy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 13 (1056) z dnia 1.05.2020
Likwidacja spółki z pracownikami
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 26 (1692) z dnia 30.03.2020 - Spółka cywilna zakładanie, prowadzenie, likwidacja
Rozwiązanie umowy o pracę po osiągnięciu przez pracownika wieku emerytalnego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 6 (504) z dnia 10.03.2020
Podstawowe zasady wypowiadania umowy o pracę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 1 (499) z dnia 1.01.2020
Zmiana warunków płacowych w okresie ochrony przedemerytalnej
Gazeta Podatkowa nr 96 (1658) z dnia 2.12.2019
Ochrona przedemerytalna podczas umowy na czas określony i nieokreślony
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 22 (496) z dnia 10.11.2019
Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron z pracownikiem chronionym
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (494) z dnia 10.10.2019
Rozwiązanie umowy o pracę w związku z przejściem na emeryturę
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 29 (1036) z dnia 10.10.2019
Zmiana wymiaru etatu w okresie ochrony przedemerytalnej
Gazeta Podatkowa nr 79 (1641) z dnia 3.10.2019
Odwołanie z funkcji członka zarządu w okresie ochrony przedemerytalnej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 19 (493) z dnia 1.10.2019
Wypowiedzenie zmieniające w okresie ochrony przedemerytalnej
Gazeta Podatkowa nr 68 (1630) z dnia 26.08.2019
Długość okresu ochronnego pracowników w wieku przedemerytalnym
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 16 (490) z dnia 10.08.2019
Dyscyplinarka w okresie ochronnym
Gazeta Podatkowa nr 46 (1608) z dnia 10.06.2019
Przedłużona ochrona przedemerytalna w okresie przejściowym
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 14 (985) z dnia 10.05.2018
Zmiana miejsca wykonywania pracy, w tym pracownika w wieku przedemerytalnym
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 10 (460) z dnia 10.05.2018
Ochrona przedemerytalna pracownika zatrudnionego na czas określony
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 10 (460) z dnia 10.05.2018
Obniżka pensji dla pracownika w wieku przedemerytalnym
Gazeta Podatkowa nr 37 (1494) z dnia 7.05.2018
Ustalenie wynagrodzenia za okres pozostawania bez pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 6 (456) z dnia 10.03.2018
Wypowiedzenie umowy na czas określony pracownikowi objętemu ochroną przedemerytalną
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 7 (978) z dnia 1.03.2018
Nie będzie uchylenia ochrony przedemerytalnej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 3 (453) z dnia 1.02.2018
Rekompensata z tytułu planowanego rozwiązania umowy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 10 (1467) z dnia 1.02.2018 - Przychody pracownicze zwolnione ze składek ZUS
Rozwiązanie umowy przez pracownika a prawo do zasiłku
Gazeta Podatkowa nr 1 (1458) z dnia 2.01.2018
Wypowiedzenie umowy o pracę po ukończeniu powszechnego wieku emerytalnego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 24 (450) z dnia 10.12.2017
Rozwiązanie stosunku pracy z urzędnikiem służby cywilnej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 23 (449) z dnia 1.12.2017
Uzyskanie emerytury nie uzasadnia wypowiedzenia
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 91 (1445) z dnia 13.11.2017 - Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem
Szczególna ochrona pracowników przed wypowiedzeniem umowy o pracę
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 91 (1445) z dnia 13.11.2017 - Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem
Niższy wiek emerytalny czasami wydłuży ochronę
Gazeta Podatkowa nr 90 (1444) z dnia 9.11.2017
Ochrona przedemerytalna tylko przy wypowiedzeniu
Gazeta Podatkowa nr 85 (1439) z dnia 23.10.2017
Zmiana warunków zatrudnienia pracownika korzystającego z ochrony przedemerytalnej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 30 (965) z dnia 20.10.2017
Skrócony wiek emerytalny członka zarządu
Gazeta Podatkowa nr 84 (1438) z dnia 19.10.2017
Ochrona przedemerytalna a zmiana etatu
Gazeta Podatkowa nr 83 (1437) z dnia 16.10.2017
Odprawa emerytalna dla nauczyciela zwalnianego z przyczyn organizacyjnych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (446) z dnia 10.10.2017
ZAKAZ WYPOWIADANIA ZE WZGLĘDU NA PRZEPISY OCHRONNE
Dodatek nr 19 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 20 z dnia 10.10.2017 - Jak prawidłowo wypowiadać umowy o pracę?
Ogólne zasady stosowania ochrony przedemerytalnej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 74 (1428) z dnia 14.09.2017 - Warunki korzystania z ochrony przedemerytalnej
Wypowiedzenie zmieniające dla pracownika w wieku przedemerytalnym
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 74 (1428) z dnia 14.09.2017 - Warunki korzystania z ochrony przedemerytalnej
Zwolnienie pracownika w wieku emerytalnym
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 74 (1428) z dnia 14.09.2017 - Warunki korzystania z ochrony przedemerytalnej
Ochrona przedemerytalna w dodatkowym zatrudnieniu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 74 (1428) z dnia 14.09.2017 - Warunki korzystania z ochrony przedemerytalnej
Przejęcie pracowników a ochrona przedemerytalna
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 74 (1428) z dnia 14.09.2017 - Warunki korzystania z ochrony przedemerytalnej
Wypowiedzenie i zwolnienie natychmiastowe w okresie ochronnym
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 74 (1428) z dnia 14.09.2017 - Warunki korzystania z ochrony przedemerytalnej
Ochrona przedemerytalna w razie likwidacji stanowiska pracy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 74 (1428) z dnia 14.09.2017 - Warunki korzystania z ochrony przedemerytalnej
Emerytura pomostowa też daje ochronę
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 74 (1428) z dnia 14.09.2017 - Warunki korzystania z ochrony przedemerytalnej
Zwolnienie pracownika na świadczeniu przedemerytalnym
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 74 (1428) z dnia 14.09.2017 - Warunki korzystania z ochrony przedemerytalnej
Nowy wiek emerytalny nie skróci ochrony
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 74 (1428) z dnia 14.09.2017 - Warunki korzystania z ochrony przedemerytalnej
Zwolnienie rencisty w wieku przedemerytalnym
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 74 (1428) z dnia 14.09.2017 - Warunki korzystania z ochrony przedemerytalnej
Ogólne zasady wynagradzania
Dodatek nr 17 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 18 z dnia 10.09.2017 - Wynagrodzenia pracowników i zleceniobiorców - wybrane aspekty
Zasady ochrony przedemerytalnej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 16 (442) z dnia 10.08.2017
Czas trwania ochrony przedemerytalnej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 16 (442) z dnia 10.08.2017
Obowiązek stosowania układu zbiorowego pracy po przejęciu pracowników
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 14 (440) z dnia 10.07.2017
Dokonanie wypowiedzenia przed rozpoczęciem okresu ochronnego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 20 (955) z dnia 10.07.2017
Członek zarządu może domagać się przywrócenia do pracy
Gazeta Podatkowa nr 40 (1394) z dnia 18.05.2017
Kryteria uznawane za dyskryminujące w zatrudnieniu
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 10 (436) z dnia 10.05.2017
Data rozpoczęcia ochrony przedemerytalnej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 12 (947) z dnia 20.04.2017
Nowy wiek emerytalny a ochrona przed zwolnieniem
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 9 (944) z dnia 20.03.2017
Nowy wiek emerytalny nie skróci ochrony przed zwolnieniem
Gazeta Podatkowa nr 19 (1373) z dnia 6.03.2017
Ochrona zatrudnienia w wieku przedemerytalnym
Dodatek nr 4 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 4 z dnia 10.02.2017 - Ochrona pracowników ze względu na warunki pracy
Ochrona przedemerytalna
Dodatek nr 21 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 22 z dnia 10.11.2016 - Rozwiązywanie umów o pracę
Emerytury pomostowe
Dodatek nr 21 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 22 z dnia 10.11.2016 - Rozwiązywanie umów o pracę
Ochrona stosunku pracy pracownika uprawnionego do świadczenia przedemerytalnego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (422) z dnia 10.10.2016
Zmiana warunków zatrudnienia pracownika będącego w wieku przedemerytalnym
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (420) z dnia 10.09.2016
Uchylenie ochrony przed wypowiedzeniem zmieniającym
Gazeta Podatkowa nr 60 (1310) z dnia 28.07.2016
Wyłączenie ochrony przedemerytalnej pracownika-rencisty
Gazeta Podatkowa nr 58 (1308) z dnia 21.07.2016
Zmiana warunków płacowych a ochrona przedemerytalna
Gazeta Podatkowa nr 46 (1296) z dnia 9.06.2016
Ochrona stosunku pracy rencisty w wieku przedemerytalnym
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 11 (413) z dnia 1.06.2016
Formalności związane z zatrudnieniem emeryta
Gazeta Podatkowa nr 40 (1290) z dnia 19.05.2016
Tryb rozwiązania umowy przy przejściu pracownika na emeryturę
Gazeta Podatkowa nr 37 (1287) z dnia 9.05.2016
Osiągnięcie wieku emerytalnego jako przesłanka wypowiedzenia umowy o pracę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (410) z dnia 10.04.2016
Na kilka lat przed emeryturą większa trwałość etatu
Gazeta Podatkowa nr 25 (1275) z dnia 29.03.2016
Wyłączenie limitów umów na czas określony wobec pracownika objętego ochroną
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 6 (408) z dnia 10.03.2016
Ochrona przedemerytalna pracownika zatrudnionego na czas określony
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 4 (406) z dnia 10.02.2016
Nabycie prawa do emerytury a wypowiedzenie umowy o pracę
Gazeta Podatkowa nr 10 (1260) z dnia 4.02.2016
Wynagrodzenie należne za czas pozostawania bez pracy
Przegląd Podatku Dochodowego nr 21 (405) z dnia 1.11.2015
Rozwiązanie umowy z pracownikiem przechodzącym ze świadczenia przedemerytalnego na emeryturę
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 28 (891) z dnia 1.10.2015
Ochrona przedemerytalna z pewnymi wyjątkami
Gazeta Podatkowa nr 79 (1224) z dnia 1.10.2015
Wskazanie przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (396) z dnia 10.09.2015
Wypowiedzenie warunków pracy i płacy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 17 (395) z dnia 1.09.2015
Wypłacanie dodatków wyrównawczych pracownikom w wieku przedemerytalnym
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 16 (394) z dnia 10.08.2015
Ochrona przedemerytalna pracownika
Gazeta Podatkowa nr 57 (1202) z dnia 16.07.2015
Likwidacja spółki cywilnej zatrudniającej pracowników
Gazeta Podatkowa nr 56 (1201) z dnia 13.07.2015
Ochrona zatrudnienia pracownika w wieku przedemerytalnym
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 14 (392) z dnia 10.07.2015
Dopuszczalność zwolnienia pracownika pobierającego emeryturę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 14 (392) z dnia 10.07.2015
Ochrona przedemerytalna pracownika
Gazeta Podatkowa nr 53 (1198) z dnia 2.07.2015
Zwolnienie pracownika w wieku emerytalnym
Gazeta Podatkowa nr 33 (1178) z dnia 23.04.2015
Wskazanie przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 7 (385) z dnia 1.04.2015
Kiedy nie działa ochrona przed zwolnieniem z pracy?
Gazeta Podatkowa nr 10 (1155) z dnia 2.02.2015
Wypowiedzenie warunków płacowych pracownikowi w wieku przedemerytalnym
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 3 (866) z dnia 20.01.2015
Rozwiązanie umowy o pracę po odmowie przyznania renty
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 2 (865) z dnia 10.01.2015
Członek zarządu szczególnie chroniony
Gazeta Podatkowa nr 2 (1147) z dnia 5.01.2015
Ochrona stosunku pracy pracownika będącego w wieku przedemerytalnym
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 1 (379) z dnia 1.01.2015
Ochrona zatrudnionych podczas zwolnień grupowych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 24 (378) z dnia 10.12.2014
Ogólne wymogi rozwiązania stosunku pracy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 85 (1126) z dnia 23.10.2014 - Zwalnianie pracowników zgodnie z przepisami
Ochrona przedemerytalna
Dodatek nr 19 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 20 z dnia 10.10.2014 - Obowiązki pracodawcy związane ze zwalnianiem pracowników
Emerytury pomostowe
Dodatek nr 19 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 20 z dnia 10.10.2014 - Obowiązki pracodawcy związane ze zwalnianiem pracowników
Złożenie wypowiedzenia przed okresem ochronnym
Gazeta Podatkowa nr 77 (1118) z dnia 25.09.2014
"Dyscyplinarka" nie przekreśla prawa do emerytury
Gazeta Podatkowa nr 73 (1114) z dnia 11.09.2014
Ochrona przedemerytalna
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 17 (371) z dnia 1.09.2014
Rozwiązanie umowy z przyczyn niezawinionych przez pracownika
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 17 (371) z dnia 1.09.2014
Kiedy można rozwiązać umowę o pracę z pracownikiem w wieku przedemerytalnym?
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 16 (370) z dnia 10.08.2014
Zakaz konkurencji dla członka zarządu - pracownika
Gazeta Podatkowa nr 60 (1101) z dnia 28.07.2014
Kryteria ochrony przedemerytalnej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 14 (368) z dnia 10.07.2014
Dodatek wyrównawczy dla pracownika objętego ochroną po zmianie warunków pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 14 (368) z dnia 10.07.2014
Wypowiedzenie warunków płacowych pracownikowi w wieku przedemerytalnym
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 19 (846) z dnia 1.07.2014
Zakończenie umowy a ochrona zatrudnienia
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 46 (1087) z dnia 9.06.2014 - Pracownik na podstawie czasowej umowy o pracę
Ochrona przedemerytalna pracownika w razie połączenia zakładów pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 11 (365) z dnia 1.06.2014
Wypowiedzenie umowy o pracę pracownikowi przebywającemu na urlopie bezpłatnym
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 11 (365) z dnia 1.06.2014
Ochrona zatrudnienia w przypadku umowy na czas określony
Gazeta Podatkowa nr 39 (1080) z dnia 15.05.2014
Dyscyplinarne skutki niewykonywania poleceń służbowych
Gazeta Podatkowa nr 31 (1072) z dnia 17.04.2014
Pracownicy nie zostaną pozbawieni ochrony przedemerytalnej
Gazeta Podatkowa nr 26 (1067) z dnia 31.03.2014
Ochrona zatrudnienia pracownika w wieku przedemerytalnym
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 6 (360) z dnia 10.03.2014
Ochrona przedemerytalna a likwidacja stanowiska pracy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 8 (835) z dnia 10.03.2014
Ochrona zatrudnienia pracownika przebywającego na urlopie rodzicielskim
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 5 (359) z dnia 1.03.2014
Brak ochrony przed wypowiedzeniem umowy o pracę pracownika będącego emerytem
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 4 (358) z dnia 10.02.2014
Ochrona "przedemerytalna" w dodatkowym zatrudnieniu
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 1 (355) z dnia 1.01.2014
Ochrona pracownika w wieku przedemerytalnym
Gazeta Podatkowa nr 98 (1035) z dnia 9.12.2013
Rozwiązanie umowy o pracę z pracownikiem w wieku "przedemerytalnym"
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 23 (353) z dnia 1.12.2013
Emerytura pomostowa dla 60 latka
Gazeta Podatkowa nr 93 (1030) z dnia 21.11.2013
Ochrona przedemerytalna zatrudnionego na czas określony
Gazeta Podatkowa nr 86 (1023) z dnia 28.10.2013
Czy ochrona przedemerytalna obejmuje uprawnionych do "pomostówki"?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 29 (820) z dnia 10.10.2013
Zakaz wypowiadania umów o pracę pracownikom w wieku przedemerytalnym
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (348) z dnia 10.09.2013
Ochrona pracownika w wieku przedemerytalnym
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (348) z dnia 10.09.2013
Ograniczenie ochrony przedemerytalnej w dużym zakładzie pracy
Gazeta Podatkowa nr 71 (1008) z dnia 5.09.2013
Odmowa podpisania zakresu czynności przez pracownika
Gazeta Podatkowa nr 68 (1005) z dnia 26.08.2013
Szerszy zakres ochrony a wypowiedzenie umowy o pracę
Gazeta Podatkowa nr 67 (1004) z dnia 22.08.2013
Wypowiedzenie umowy pracownikowi-renciście w wieku przedemerytalnym
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 16 (346) z dnia 10.08.2013
Pracownik przed "pomostówką" chroniony przed wypowiedzeniem
Gazeta Podatkowa nr 59 (996) z dnia 25.07.2013
Ochrona przedemerytalna także przy "pomostówkach"
Gazeta Podatkowa nr 41 (978) z dnia 23.05.2013
Ochrona zatrudnienia pracownika uprawnionego do emerytury pomostowej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 10 (340) z dnia 10.05.2013
Rozwiązanie umowy w okresie przedemerytalnym
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 9 (339) z dnia 1.05.2013
Prawo do dodatku wyrównawczego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 9 (339) z dnia 1.05.2013
Ochrona przedemerytalna przy umowie okresowej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 9 (800) z dnia 20.03.2013
Zwolnienie pracownika w okresie szczególnej ochrony
Gazeta Podatkowa nr 22 (959) z dnia 18.03.2013
Wydłużenie ochrony przedemerytalnej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 20 (957) z dnia 11.03.2013 - Wybrane zagadnienia z dwutygodnika Ubezpieczenia i Prawo Pracy
Długość ochrony przedemerytalnej w zależności od rocznika
Gazeta Podatkowa nr 18 (955) z dnia 4.03.2013
Uprawnienia pracownika w razie niezgodnego z prawem rozwiązania umowy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 5 (335) z dnia 1.03.2013
Ochrona ze względu na wiek przedemerytalny
Dodatek nr 4 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 4 z dnia 10.02.2013 - Ochrona pracowników ze względu na warunki pracy
Wypowiedzenie umowy z powodu braku kwalifikacji do pracy w służbie bhp
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 3 (333) z dnia 1.02.2013
Utrata zdolności do wykonywania pracy przez pracownika objętego ochroną przedemerytalną
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 4 (795) z dnia 1.02.2013
Obniżenie wynagrodzenia w drodze aneksu a prawo do dodatku wyrównawczego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 2 (793) z dnia 10.01.2013
Wydłużenie ochrony przedemerytalnej
Gazeta Podatkowa nr 3 (940) z dnia 10.01.2013
Nie każdemu pracownikowi można zmienić miejsce pracy
Gazeta Podatkowa nr 2 (939) z dnia 7.01.2013
Wydłużenie ochrony przedemerytalnej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 1 (331) z dnia 1.01.2013
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60