Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Kodeksy »  Ustawa z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy

Ustawa z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy1)

 
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z aktualnie wyświetlanym art. 30 obowiązującym od 16.05.2018 r. do 4.06.2019 r.
Wypowiedzenie umowy na zastępstwo
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 10 (484) z dnia 10.05.2019
Rozwiązanie umowy o pracę w trybie porozumienia stron
Gazeta Podatkowa nr 35 (1597) z dnia 2.05.2019
Dokumentacja pracownicza
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 9 (483) z dnia 1.05.2019
Wypełnianie druku ZUS ZWUA
Gazeta Podatkowa nr 32 (1594) z dnia 23.04.2019
ZASADY SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI
Dodatek nr 8 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 8 z dnia 10.04.2019 - Zakończenie stosunku pracy - wybrane aspekty
Obowiązek uzasadnienia wypowiedzenia umowy na czas nieokreślony
Dodatek nr 8 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 8 z dnia 10.04.2019 - Zakończenie stosunku pracy - wybrane aspekty
Liczenie terminów wypowiedzenia
Dodatek nr 8 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 8 z dnia 10.04.2019 - Zakończenie stosunku pracy - wybrane aspekty
ROZWIĄZANIE UMOWY ZA POROZUMIENIEM STRON
Dodatek nr 8 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 8 z dnia 10.04.2019 - Zakończenie stosunku pracy - wybrane aspekty
Rozwiązanie umowy o pracę przez pracownika za wypowiedzeniem
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (482) z dnia 10.04.2019
Likwidacja sklepu a rozwiązanie umów z pracownikami
Gazeta Podatkowa nr 25 (1587) z dnia 28.03.2019
Jak prawidłowo wypowiedzieć umowę o pracę?
Gazeta Podatkowa nr 20 (1582) z dnia 11.03.2019
Ekwiwalent za urlop a tryb rozwiązania umowy
Gazeta Podatkowa nr 20 (1582) z dnia 11.03.2019
Data rozpoczęcia biegu wypowiedzenia umowy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 6 (480) z dnia 10.03.2019
Odwołanie z zarządu
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 5 (479) z dnia 1.03.2019
Zakończenie stosunku pracy członka zarządu spółki z o.o.
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 5 (479) z dnia 1.03.2019
Kod przyczyny wyrejestrowania pracownika z ubezpieczeń w ZUS
Gazeta Podatkowa nr 17 (1579) z dnia 28.02.2019
Upływ okresu wypowiedzenia wyznaczają przepisy
Gazeta Podatkowa nr 14 (1576) z dnia 18.02.2019
ZUS ZWUA z tytułu rozwiązania umowy o pracę z pracownikiem
Gazeta Podatkowa nr 13 (1575) z dnia 14.02.2019
Wypowiedzenie umowy bez podania przyczyny
Gazeta Podatkowa nr 9 (1571) z dnia 31.01.2019
Utrata zdolności do pracy na skutek wypadku lub choroby zawodowej
Gazeta Podatkowa nr 9 (1571) z dnia 31.01.2019
Sposób rozwiązania umowy o pracę z obywatelem Ukrainy, który porzucił pracę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 1 (475) z dnia 1.01.2019
Zasady wypełniania świadectwa pracy
Gazeta Podatkowa nr 101 (1558) z dnia 17.12.2018
Wypowiedzenie zmieniające
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 97 (1554) z dnia 3.12.2018 - Zmiana warunków zatrudnienia w drodze wypowiedzenia
Zapis o wypowiedzeniu zmieniającym w świadectwie pracy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 97 (1554) z dnia 3.12.2018 - Zmiana warunków zatrudnienia w drodze wypowiedzenia
Rozwiązanie umowy przez pracownika w czasie choroby
Gazeta Podatkowa nr 96 (1553) z dnia 29.11.2018
Dyscyplinarne rozwiązanie umowy o pracę z pracownikiem na zwolnieniu lekarskim
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 22 (472) z dnia 10.11.2018
Umowa na czas określony a urodzenie dziecka
Gazeta Podatkowa nr 90 (1547) z dnia 8.11.2018
Wypowiedzenie umowy pracownikowi w wieku przedemerytalnym
Gazeta Podatkowa nr 88 (1545) z dnia 2.11.2018
Odprawa ekonomiczna w razie rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 21 (471) z dnia 1.11.2018
Rozwiązanie umowy o pracę na zastępstwo
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 86 (1543) z dnia 25.10.2018 - Rozwiązywanie umów o pracę w praktyce kadrowej
Skutki skrócenia okresu wypowiedzenia w drodze porozumienia się stron
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (470) z dnia 10.10.2018
Kontynuowanie zatrudnienia z pracownikiem po ukończeniu nauki zawodu
Gazeta Podatkowa nr 75 (1532) z dnia 17.09.2018
Ustalenie okresu wypowiedzenia umowy o pracę liczonego w dniach roboczych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (468) z dnia 10.09.2018
Uproszczona likwidacja spółki jawnej a prawa pracowników
Gazeta Podatkowa nr 69 (1526) z dnia 27.08.2018
Gdy pracownik nagle odchodzi z pracy
Gazeta Podatkowa nr 62 (1519) z dnia 2.08.2018
Rozwiązanie umowy w dniu wolnym a sporządzenie świadectwa pracy
Gazeta Podatkowa nr 62 (1519) z dnia 2.08.2018
Rozwiązanie umowy przez pracownicę przebywającą na urlopie wychowawczym
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 58 (1515) z dnia 19.07.2018 - Pracownik na urlopie wychowawczym
Wypowiedzenie umowy o pracę zawartej z członkiem zarządu
Gazeta Podatkowa nr 58 (1515) z dnia 19.07.2018
Rozwiązanie umowy o pracę ze skróconym okresem wypowiedzenia
Gazeta Podatkowa nr 57 (1514) z dnia 16.07.2018
Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia w świadectwie pracy
Gazeta Podatkowa nr 56 (1513) z dnia 12.07.2018
Wynagrodzenie chorobowe pracownika po okresie przerwy spowodowanej pobieraniem renty
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 14 (464) z dnia 10.07.2018
Likwidacja pracodawcy nie rozwiązuje umowy
Gazeta Podatkowa nr 55 (1512) z dnia 9.07.2018
Ustanie zatrudnienia w związku z przejściem na emeryturę
Gazeta Podatkowa nr 55 (1512) z dnia 9.07.2018
Rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 11 (461) z dnia 1.06.2018
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z art. 30 w pozostałych wersjach czasowych
Zasady zawierania i rozwiązywania umowy na zastępstwo
Gazeta Podatkowa nr 56 (2139) z dnia 11.07.2024
Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas określony
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 14 (608) z dnia 10.07.2024
Czynności pracodawcy w razie pozytywnego wyniku badania trzeźwości pracownika
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 13 (607) z dnia 1.07.2024
Rozwiązanie umowy o pracę z powodu zakończenia działalności z pracownicą w ciąży na zwolnieniu lekarskim
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 19 (206) z dnia 1.07.2024
Informacja o rozwiązaniu umowy w świadectwie pracy
Gazeta Podatkowa nr 51 (2134) z dnia 24.06.2024
Sporządzenie druku ZUS ZWUA w razie rozwiązania umowy o pracę na czas określony
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 49 (2132) z dnia 17.06.2024 - Sporządzanie do ZUS dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych
Poród a umowa o pracę
Gazeta Podatkowa nr 42 (2125) z dnia 23.05.2024
Zwolnienie lekarskie a termin rozwiązania umowy na okres próbny
Gazeta Podatkowa nr 40 (2123) z dnia 16.05.2024
Informacja o rozwiązaniu umowy bez wypowiedzenia w świadectwie pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 10 (604) z dnia 10.05.2024
Wypowiedzenie pracownikowi umowy o pracę
Gazeta Podatkowa nr 37 (2120) z dnia 6.05.2024
Rozwiązanie umowy o pracę przedłużonej do dnia porodu
Gazeta Podatkowa nr 31 (2114) z dnia 15.04.2024
ZUS ZWUA w przypadku dyscyplinarki dla pracownika
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 28 (2111) z dnia 4.04.2024 - Ogólne zasady sporządzania i korygowania druków ubezpieczeniowych do ZUS
Kiedy pracownikowi przysługuje odprawa z tytułu zwolnienia indywidualnego?
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 7 (601) z dnia 1.04.2024
Wypowiedzenie umowy na okres próbny
Gazeta Podatkowa nr 26 (2109) z dnia 28.03.2024
Okres zatrudnienia i tryb ustania zatrudnienia
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 21 (2104) z dnia 11.03.2024 - Zasady sporządzania i korekty świadectwa pracy
Wypowiedzenie umowy na zastępstwo z podaniem przyczyny
Gazeta Podatkowa nr 19 (2102) z dnia 4.03.2024
Podstawa prawna przy rozwiązaniu umowy na czas określony
Gazeta Podatkowa nr 16 (2099) z dnia 22.02.2024
Decyzja organizacyjna o likwidacji stanowisk pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 4 (598) z dnia 10.02.2024
Określenie przyczyny wypowiedzenia przy likwidacji stanowiska pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 4 (598) z dnia 10.02.2024
Umowa na czas określony
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 3 (597) z dnia 1.02.2024
Rozwiązanie umowy o pracę na okres próbny za wypowiedzeniem
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 7 (2090) z dnia 22.01.2024 - Zatrudnianie na okres próbny i czas określony
Wypowiedzenie umowy o pracę pracownikowi tymczasowemu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 7 (2090) z dnia 22.01.2024 - Zatrudnianie na okres próbny i czas określony
Data wyrejestrowania pracownika z ZUS
Gazeta Podatkowa nr 100 (2079) z dnia 14.12.2023
Wpływ spóźnień i wcześniejszych wyjść pracownika na jego wynagrodzenie
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 24 (594) z dnia 10.12.2023
Forma rozwiązania stosunku pracy w drodze porozumienia stron
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 22 (592) z dnia 10.11.2023
Dorozumiane rozwiązanie poprzedniej umowy o pracę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 21 (591) z dnia 1.11.2023
Wypowiedzenie umowy o pracę na okres próbny
Gazeta Podatkowa nr 83 (2062) z dnia 16.10.2023
Zaproponowanie innego stanowiska pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 19 (589) z dnia 1.10.2023
Wyrejestrowanie z ZUS w razie dyscyplinarki pracownika
Gazeta Podatkowa nr 78 (2057) z dnia 28.09.2023
Sposób rozwiązania umowy o pracę pracownika powołanego na dyrektora SPZOZ
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (588) z dnia 10.09.2023
Złożenie wypowiedzenia umowy o pracę przez pracownika
Gazeta Podatkowa nr 71 (2050) z dnia 4.09.2023
Termin rozwiązania umowy o pracę zawartej na zastępstwo nieobecnego pracownika
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 17 (587) z dnia 1.09.2023
Niekiedy trzeba uzasadnić wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na okres próbny
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 17 (587) z dnia 1.09.2023
Prawo do emerytury w przypadku trwania zatrudnienia
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 16 (586) z dnia 10.08.2023
Forma przekazania dokumentu
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 15 (585) z dnia 1.08.2023
Rozliczenie się z pracownikiem, który porzucił pracę
Gazeta Podatkowa nr 61 (2040) z dnia 31.07.2023
Wskazanie przyczyny wypowiedzenia warunków pracy i płacy
Gazeta Podatkowa nr 57 (2036) z dnia 17.07.2023
Możliwość wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na okres próbny
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 14 (584) z dnia 10.07.2023
Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 13 (583) z dnia 1.07.2023
Obowiązek uzasadniania wypowiedzenia umowy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 13 (583) z dnia 1.07.2023
Zasady formalne wypowiedzenia umowy na czas określony
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 13 (583) z dnia 1.07.2023
Reguły oceny zasadności wypowiedzenia umowy o pracę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 13 (583) z dnia 1.07.2023
Podstawowe zasady rozwiązywania stosunku pracy przez pracodawcę
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 49 (2028) z dnia 19.06.2023 - Zwalnianie pracowników zgodnie z przepisami
Zasady rozwiązywania umowy o pracę za wypowiedzeniem
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 49 (2028) z dnia 19.06.2023 - Zwalnianie pracowników zgodnie z przepisami
Dyscyplinarka na świadectwie pracy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 49 (2028) z dnia 19.06.2023 - Zwalnianie pracowników zgodnie z przepisami
Nieprzedłużenie umowy o pracę zawartej na czas określony
Gazeta Podatkowa nr 46 (2025) z dnia 7.06.2023
Upływ wypowiedzenia umowy zawartej na okres próbny
Gazeta Podatkowa nr 45 (2024) z dnia 5.06.2023
Wypowiedzenie umowy pracownikowi tymczasowemu
Gazeta Podatkowa nr 40 (2019) z dnia 18.05.2023
Zmiany w zawieraniu i wypowiadaniu umów o pracę
Gazeta Podatkowa nr 39 (2018) z dnia 15.05.2023
Wyrejestrowanie z ZUS w razie dyscyplinarki pracownika
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 35 (2014) z dnia 2.05.2023 - Sporządzanie dokumentów ubezpieczeniowych do ZUS
Uzasadnienie wypowiedzenia umowy na czas nieokreślony
Gazeta Podatkowa nr 27 (2006) z dnia 3.04.2023
Skutki naruszenia wymogów formalnych przy wypowiedzeniu warunków pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 7 (577) z dnia 1.04.2023
Definicja utraty zaufania w kontekście rozwiązania stosunku pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 6 (576) z dnia 10.03.2023
Wspólne warunki utraty zaufania jako przyczyny rozwiązania umowy o pracę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 6 (576) z dnia 10.03.2023
Ustalenie upływu połowy okresu wypowiedzenia zmieniającego
Gazeta Podatkowa nr 19 (1998) z dnia 6.03.2023
Określenie trybu i podstawy prawnej rozwiązania lub podstawy prawnej wygaśnięcia stosunku pracy
Pomocnik Kadrowego do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 5 z dnia 1.03.2023
Szczególna ochrona zatrudnienia w razie wykreślenia firmy z rejestru
Gazeta Podatkowa nr 17 (1996) z dnia 27.02.2023
Rozwiązanie umowy i wysokość odprawy w związku z przejściem na emeryturę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 4 (574) z dnia 10.02.2023
Ustalenie wcześniejszego terminu rozwiązania umowy o pracę
Gazeta Podatkowa nr 12 (1991) z dnia 9.02.2023
Rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron
Gazeta Podatkowa nr 5 (1984) z dnia 16.01.2023
Ustalenie okresu wypowiedzenia umowy o pracę po ponownym zatrudnieniu pracownika
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 1 (571) z dnia 1.01.2023
Data wyrejestrowania z ZUS
Gazeta Podatkowa nr 100 (1975) z dnia 15.12.2022
Ochrona przedemerytalna pracownika, który spożywał alkohol w pracy
Gazeta Podatkowa nr 100 (1975) z dnia 15.12.2022
PRZYCZYNA WYPOWIEDZENIA
Dodatek nr 23 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 24 z dnia 10.12.2022 - Jak prawidłowo wypowiadać umowy o pracę?
Prawdziwość i konkretność przyczyny
Dodatek nr 23 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 24 z dnia 10.12.2022 - Jak prawidłowo wypowiadać umowy o pracę?
OKRES WYPOWIEDZENIA
Dodatek nr 23 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 24 z dnia 10.12.2022 - Jak prawidłowo wypowiadać umowy o pracę?
FORMA I TREŚĆ WYPOWIEDZENIA
Dodatek nr 23 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 24 z dnia 10.12.2022 - Jak prawidłowo wypowiadać umowy o pracę?
Zasadność wypowiedzenia
Dodatek nr 23 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 24 z dnia 10.12.2022 - Jak prawidłowo wypowiadać umowy o pracę?
Przesłanki rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia lub jej wygaśnięcia
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 95 (1970) z dnia 28.11.2022 - Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia i jej wygaśnięcie
Tryb i podstawa prawna ustania zatrudnienia w świadectwie pracy
Gazeta Podatkowa nr 91 (1966) z dnia 14.11.2022
Skutki nieuprawnionego skrócenia okresu wypowiedzenia umowy o pracę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 22 (568) z dnia 10.11.2022
Ustalenie połowy okresu wypowiedzenia
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (566) z dnia 10.10.2022
Upływ miesięcznego wypowiedzenia umowy o pracę
Gazeta Podatkowa nr 80 (1955) z dnia 6.10.2022
Ustalenie upływu połowy okresu wypowiedzenia zmieniającego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 76 (1951) z dnia 22.09.2022 - Stosowanie wypowiedzenia zmieniającego w praktyce
Zmiana warunków a podstawa prawna rozwiązania umowy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 76 (1951) z dnia 22.09.2022 - Stosowanie wypowiedzenia zmieniającego w praktyce
ZUS ZWUA w razie dyscyplinarki pracownika
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 74 (1949) z dnia 15.09.2022 - Sporządzanie dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych do ZUS
Oświadczenie o rezygnacji z pracy przesłane przez SMS
Gazeta Podatkowa nr 73 (1948) z dnia 12.09.2022
Rozwiązanie umowy o pracę przez pracodawcę za wypowiedzeniem
Gazeta Podatkowa nr 73 (1948) z dnia 12.09.2022
Wypowiedzenie umowy przez pracownika niezdolnego do pracy z powodu choroby
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (564) z dnia 10.09.2022
Skuteczność oświadczenia zmierzającego do rozwiązania umowy o pracę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (564) z dnia 10.09.2022
Obligatoryjne świadczenia dla pracownika, który podjął się podnoszenia kwalifikacji zawodowych
Pomocnik Kadrowego do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 17 z dnia 1.09.2022
Zwolnienie pracowników przy likwidacji jednoosobowej działalności
Gazeta Podatkowa nr 69 (1944) z dnia 29.08.2022
Okres wypowiedzenia przy równych 3 latach pracy
Gazeta Podatkowa nr 63 (1938) z dnia 8.08.2022
Data wyrejestrowania pracownika z ZUS
Gazeta Podatkowa nr 62 (1937) z dnia 4.08.2022
Upływ połowy okresu wypowiedzenia zmieniającego
Gazeta Podatkowa nr 59 (1934) z dnia 25.07.2022
Wcześniejsze rozwiązanie umowy już po jej wypowiedzeniu
Gazeta Podatkowa nr 58 (1933) z dnia 21.07.2022
Rozwiązanie umowy o pracę na okres próbny za wypowiedzeniem
Gazeta Podatkowa nr 55 (1930) z dnia 11.07.2022
Prawne możliwości przyśpieszenia terminu rozwiązania umowy o pracę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 14 (560) z dnia 10.07.2022
Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracodawcę
Gazeta Podatkowa nr 54 (1929) z dnia 7.07.2022
Rozwiązanie umowy z emerytem służb mundurowych po długotrwałej chorobie
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 13 (559) z dnia 1.07.2022
Skuteczność i bieg wypowiedzenia przesłanego e-mailem
Gazeta Podatkowa nr 51 (1926) z dnia 27.06.2022
Rozpoczęcie biegu okresu wypowiedzenia
Gazeta Podatkowa nr 40 (1915) z dnia 19.05.2022
Wyrejestrowanie pracownika z ubezpieczeń w ZUS
Gazeta Podatkowa nr 40 (1915) z dnia 19.05.2022
Świadectwo pracy nie zastąpi rozwiązania umowy
Gazeta Podatkowa nr 39 (1914) z dnia 16.05.2022
Prawidłowy kod w ZUS ZWUA w razie likwidacji stanowiska pracy
Gazeta Podatkowa nr 39 (1914) z dnia 16.05.2022
Ogólne zasady rozwiązywania umów o pracę bez wypowiedzenia
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 38 (1913) z dnia 12.05.2022 - Rozwiązanie umowy o pracę w trybie natychmiastowym
Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia w świadectwie pracy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 38 (1913) z dnia 12.05.2022 - Rozwiązanie umowy o pracę w trybie natychmiastowym
Prawo do wydłużenia okresu wypowiedzenia w trakcie jego trwania
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 9 (555) z dnia 1.05.2022
Ustalenie wymiaru urlopu wypoczynkowego po urlopie wychowawczym
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 9 (555) z dnia 1.05.2022
Dyscyplinarne rozwiązanie umowy o pracę przez pracownika
Gazeta Podatkowa nr 30 (1905) z dnia 14.04.2022
Równoczesne zakończenie urlopów związanych z rodzicielstwem i umowy o pracę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (554) z dnia 10.04.2022
Ustalenie okresu zakończenia stosunku pracy po wypowiedzeniu umowy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (554) z dnia 10.04.2022
Warunki ochrony w czasie korzystania z urlopów z tytułu rodzicielstwa
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 28 (1903) z dnia 7.04.2022 - Szczególna ochrona zatrudnienia pracowników
Tryb rozwiązania umowy przedłużonej do dnia porodu
Gazeta Podatkowa nr 26 (1901) z dnia 31.03.2022
Wyrejestrowanie pracownika z ubezpieczeń w ZUS
Dodatek nr 11 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 9 z dnia 20.03.2022 - Składki ZUS w 2022 r. - zasady naliczania, rozliczenie podatkowe i ujęcie bilansowe
Rozwiązanie się umowy o pracę w trakcie korzystania z urlopu macierzyńskiego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 6 (552) z dnia 10.03.2022
Postać oświadczenia pracodawcy o rozwiązaniu umowy o pracę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 6 (552) z dnia 10.03.2022
Uzasadnione przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę
Gazeta Podatkowa nr 17 (1892) z dnia 28.02.2022
Sposoby rozwiązywania umowy o pracę
Dodatek nr 4 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 4 z dnia 10.02.2022 - Zatrudnianie cudzoziemców
Kryteria wyboru pracownika do zwolnienia
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 4 (550) z dnia 10.02.2022
Wykazanie skróconego okresu wypowiedzenia w informacji o warunkach zatrudnienia
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 3 (549) z dnia 1.02.2022
Zapis o skróconym okresie wypowiedzenia w treści umowy o pracę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 1 (547) z dnia 1.01.2022
Podstawowe dokumenty ze stosunku pracy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 104 (1875) z dnia 30.12.2021 - Najważniejsze pracownicze dokumenty kadrowe
Świadectwo pracy na zakończenie zatrudnienia
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 104 (1875) z dnia 30.12.2021 - Najważniejsze pracownicze dokumenty kadrowe
Złożenie oświadczenia
Dodatek nr 23 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 24 z dnia 10.12.2021 - Wybrane zagadnienia związane z zatrudnianiem pracownika
Porozumienie stron
Dodatek nr 23 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 24 z dnia 10.12.2021 - Wybrane zagadnienia związane z zatrudnianiem pracownika
Wypowiedzenie umowy
Dodatek nr 23 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 24 z dnia 10.12.2021 - Wybrane zagadnienia związane z zatrudnianiem pracownika
Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia
Dodatek nr 23 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 24 z dnia 10.12.2021 - Wybrane zagadnienia związane z zatrudnianiem pracownika
Wypełnienie druku ZUS ZWUA w razie dyscyplinarki pracownika
Gazeta Podatkowa nr 97 (1868) z dnia 6.12.2021
Wypowiedzenie umowy na czas określony zawartej z naruszeniem limitów 3/33
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 23 (545) z dnia 1.12.2021
Wyrejestrowanie pracownika z ubezpieczeń w ZUS
Gazeta Podatkowa nr 90 (1861) z dnia 10.11.2021
Wskazanie strony rozwiązującej umowę w świadectwie pracy
Gazeta Podatkowa nr 86 (1857) z dnia 28.10.2021
Rozpoczęcie okresu wypowiedzenia
Gazeta Podatkowa nr 85 (1856) z dnia 25.10.2021
Kod przyczyny wyrejestrowania pracownika w ZUS ZWUA
Gazeta Podatkowa nr 74 (1845) z dnia 16.09.2021
Skrócenie okresu wypowiedzenia umowy bezterminowej
Gazeta Podatkowa nr 73 (1844) z dnia 13.09.2021
Rozwiązanie umowy o pracę na czas określony a kod w ZUS ZWUA
Gazeta Podatkowa nr 72 (1843) z dnia 9.09.2021
Kod wyrejestrowania na ZUS ZWUA w razie dyscyplinarki pracownika
Gazeta Podatkowa nr 71 (1842) z dnia 6.09.2021
Wypłata odprawy pracownikowi powołanemu do służby wojskowej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 17 (539) z dnia 1.09.2021
Wskazywanie przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę
Gazeta Podatkowa nr 69 (1840) z dnia 30.08.2021
Wypowiedzenie umowy o pracę e-mailem ważne, ale wadliwe
Gazeta Podatkowa nr 67 (1838) z dnia 23.08.2021
Rozpoczęcie biegu okresu wypowiedzenia
Gazeta Podatkowa nr 66 (1837) z dnia 19.08.2021
Ustalenie okresu wypowiedzenia umowy o pracę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 16 (538) z dnia 10.08.2021
Decyzja o likwidacji firmy nie zastępuje wypowiedzenia
Gazeta Podatkowa nr 63 (1834) z dnia 9.08.2021
Data wyrejestrowania pracownika z ubezpieczeń w ZUS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 22 (1101) z dnia 1.08.2021
Kod w ZUS ZWUA w razie rozwiązania umowy przez pracownika
Gazeta Podatkowa nr 60 (1831) z dnia 29.07.2021
Kod rozwiązania umowy o pracę w ZUS ZWUA
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 59 (1830) z dnia 26.07.2021 - Zgłaszanie do ubezpieczeń i wyrejestrowanie z ZUS
Zatrudnianie młodocianego po uzyskaniu kwalifikacji zawodowych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 55 (1826) z dnia 12.07.2021 - Zasady zatrudniania młodocianych
Rozwiązanie terminowej umowy o pracę z pracownikiem młodocianym
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 14 (536) z dnia 10.07.2021
Procedury zmiany systemu wynagradzania
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 14 (536) z dnia 10.07.2021
ROZWIĄZANIE UMOWY O PRACĘ
Dodatek nr 13 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 13 z dnia 1.07.2021 - Praktyczne orzecznictwo dotyczące zawierania i rozwiązywania umów o pracę
Porozumienie stron
Dodatek nr 13 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 13 z dnia 1.07.2021 - Praktyczne orzecznictwo dotyczące zawierania i rozwiązywania umów o pracę
Przyczyny wypowiadania umów o pracę
Dodatek nr 13 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 13 z dnia 1.07.2021 - Praktyczne orzecznictwo dotyczące zawierania i rozwiązywania umów o pracę
Wymagania co do przyczyn wypowiedzenia umowy
Dodatek nr 13 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 13 z dnia 1.07.2021 - Praktyczne orzecznictwo dotyczące zawierania i rozwiązywania umów o pracę
Przykładowe przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę
Dodatek nr 13 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 13 z dnia 1.07.2021 - Praktyczne orzecznictwo dotyczące zawierania i rozwiązywania umów o pracę
ROZWIĄZANIE UMOWY BEZ WYPOWIEDZENIA
Dodatek nr 13 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 13 z dnia 1.07.2021 - Praktyczne orzecznictwo dotyczące zawierania i rozwiązywania umów o pracę
Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia przez pracodawcę
Dodatek nr 13 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 13 z dnia 1.07.2021 - Praktyczne orzecznictwo dotyczące zawierania i rozwiązywania umów o pracę
Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia - zasady ogólne
Dodatek nr 13 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 13 z dnia 1.07.2021 - Praktyczne orzecznictwo dotyczące zawierania i rozwiązywania umów o pracę
WYMOGI FORMALNE DLA SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ ZMIERZAJĄCYCH DO ROZWIĄZANIA UMOWY
Dodatek nr 13 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 13 z dnia 1.07.2021 - Praktyczne orzecznictwo dotyczące zawierania i rozwiązywania umów o pracę
Zasady rozwiązywania umów o pracę
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 49 (1820) z dnia 21.06.2021 - Obowiązki związane ze zwolnieniem pracownika
Forma oświadczenia o rozwiązaniu umowy za wypowiedzeniem i bez wypowiedzenia
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 49 (1820) z dnia 21.06.2021 - Obowiązki związane ze zwolnieniem pracownika
Treść porozumienia stron w sprawie rozwiązania umowy o pracę
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 49 (1820) z dnia 21.06.2021 - Obowiązki związane ze zwolnieniem pracownika
Zasady wypełniania świadectwa pracy
Gazeta Podatkowa nr 45 (1816) z dnia 7.06.2021
Okresy wypowiedzenia w zależności od rodzaju umowy
Gazeta Podatkowa nr 44 (1815) z dnia 2.06.2021
Rażące naruszenie prawa przy rozwiązywaniu umów o pracę
Pomocnik Kadrowego do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 11 z dnia 1.06.2021
Doręczenie wypowiedzenia umowy o pracę pracownikowi nieobecnemu w pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 11 (533) z dnia 1.06.2021
Porozumienie tylko za zgodą stron
Gazeta Podatkowa nr 38 (1809) z dnia 13.05.2021
Dobór pracowników do zwolnień z przyczyn ich niedotyczących
Dodatek nr 10 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 10 z dnia 10.05.2021 - Zwolnienia indywidualne i grupowe z przyczyn niedotyczących pracownika
Informacja o rozwiązaniu umowy z przyczyn niedotyczących pracownika w treści świadectwa pracy wydanego przez "małego" pracodawcę
Dodatek nr 10 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 10 z dnia 10.05.2021 - Zwolnienia indywidualne i grupowe z przyczyn niedotyczących pracownika
Charakter i zakres świadectwa pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 10 (532) z dnia 10.05.2021
Likwidacja etatu w świadectwie pracy
Gazeta Podatkowa nr 34 (1805) z dnia 29.04.2021
Rozwiązanie umowy o pracę z często chorującym pracownikiem
Gazeta Podatkowa nr 30 (1801) z dnia 15.04.2021
Zakończenie umowy terminowej w czasie choroby
Gazeta Podatkowa nr 25 (1796) z dnia 29.03.2021
Kod przyczyny wyrejestrowania w ZUS ZWUA
Gazeta Podatkowa nr 23 (1794) z dnia 22.03.2021
Kod rozwiązania umowy o pracę w ZUS ZWUA
Gazeta Podatkowa nr 20 (1791) z dnia 11.03.2021
Obowiązki pracodawcy wobec pracownika przechodzącego na emeryturę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 5 (527) z dnia 1.03.2021
Skrócenie okresu wypowiedzenia przez pracodawcę
Gazeta Podatkowa nr 17 (1788) z dnia 1.03.2021
Skutki dla pracowników włączenia jednego oddziału do innego oddziału firmy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 4 (526) z dnia 10.02.2021
Okres wypowiedzenia umowy zawartej na czas określony
Gazeta Podatkowa nr 11 (1782) z dnia 8.02.2021
Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika a zapis w świadectwie pracy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 4 (1083) z dnia 1.02.2021
Przedłużenie umowy do dnia porodu a podstawa jej rozwiązania
Gazeta Podatkowa nr 9 (1780) z dnia 1.02.2021
Ustawowa treść wypowiedzenia umowy o pracę
Gazeta Podatkowa nr 3 (1774) z dnia 11.01.2021
Wystawienie świadectwa pracy w związku z likwidacją zakładu pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 2 (524) z dnia 10.01.2021
Charakterystyka przyczyn wypowiedzenia umowy o pracę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 1 (523) z dnia 1.01.2021
Wypowiedzenie bezterminowej umowy o pracę przez pracownika
Gazeta Podatkowa nr 102 (1768) z dnia 21.12.2020
Odszkodowanie albo odprawa w razie wypowiedzenia umowy na okres próbny
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 24 (522) z dnia 10.12.2020
Prawo do emerytury a kod przyczyny wyrejestrowania z ubezpieczeń
Gazeta Podatkowa nr 94 (1760) z dnia 23.11.2020
Konsekwencje braku informacji o ustaniu zatrudnienia w trakcie świadczenia rehabilitacyjnego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 93 (1759) z dnia 19.11.2020 - Ustanie tytułu ubezpieczeń społecznych a prawo do świadczeń
Udzielenie pracownikowi urlopu wypoczynkowego w okresie wypowiedzenia umowy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 22 (520) z dnia 10.11.2020
Obowiązek stosowania kryteriów doboru pracowników do zwolnienia
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 32 (1075) z dnia 10.11.2020
Likwidacja stanowiska jako podstawa wypowiedzenia umowy o pracę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 21 (519) z dnia 1.11.2020
Data wyrejestrowania pracownika z ubezpieczeń w ZUS ZWUA
Gazeta Podatkowa nr 84 (1750) z dnia 19.10.2020
ZUS ZWUA w razie rozwiązania umowy o pracę na czas określony
Gazeta Podatkowa nr 84 (1750) z dnia 19.10.2020
Przygotowanie i doręczenie wypowiedzeń zmieniających lub definitywnych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (518) z dnia 10.10.2020
Prawidłowe wypełnienie druku wyrejestrowania z ubezpieczeń w ZUS
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 79 (1745) z dnia 1.10.2020 - Jak prawidłowo sporządzać i korygować dokumenty do ZUS?
Rozwiązanie umowy o pracę na okres próbny w określonym terminie
Gazeta Podatkowa nr 79 (1745) z dnia 1.10.2020
Rozwiązanie umowy o pracę w trybie porozumienia stron
Gazeta Podatkowa nr 78 (1744) z dnia 28.09.2020
Brak zdolności do pracy nie uzasadnia natychmiastowego zwolnienia
Gazeta Podatkowa nr 76 (1742) z dnia 21.09.2020
Ogólne zasady nawiązania, zmiany i rozwiązania stosunku pracy w administracji
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 75 (1741) z dnia 17.09.2020 - Zmiana warunków płacowych i ustanie zatrudnienia w administracji
Zasady ogólne wypowiedzenia umowy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 17 (515) z dnia 1.09.2020
Brak pouczenia o możliwości odwołania się do sądu pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 17 (515) z dnia 1.09.2020
Rozpoczęcie biegu wypowiedzenia od złożenia oświadczenia
Gazeta Podatkowa nr 69 (1735) z dnia 27.08.2020
Czy pracownik może być ukarany za podjęcie działalności gospodarczej w trakcie zatrudnienia?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 24 (1067) z dnia 20.08.2020
Zatrudnienie na czas określony osoby w wieku przedemerytalnym
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 16 (514) z dnia 10.08.2020
Likwidacja jednoosobowej działalności gospodarczej
Gazeta Podatkowa nr 64 (1730) z dnia 10.08.2020
Rozwiązanie umowy o pracę
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 61 (1727) z dnia 30.07.2020 - Procedura zwalniania pracowników krok po kroku
Prawidłowe wypowiedzenie umowy o pracę
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 61 (1727) z dnia 30.07.2020 - Procedura zwalniania pracowników krok po kroku
Konieczność uzasadnienia wypowiedzenia umowy bezterminowej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 61 (1727) z dnia 30.07.2020 - Procedura zwalniania pracowników krok po kroku
Dopuszczalność skrócenia okresu wypowiedzenia
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 61 (1727) z dnia 30.07.2020 - Procedura zwalniania pracowników krok po kroku
Ustalenie upływu okresu wypowiedzenia
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 61 (1727) z dnia 30.07.2020 - Procedura zwalniania pracowników krok po kroku
Okres wypowiedzenia określony w dniach roboczych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 61 (1727) z dnia 30.07.2020 - Procedura zwalniania pracowników krok po kroku
Brak przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie umowy o pracę
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 61 (1727) z dnia 30.07.2020 - Procedura zwalniania pracowników krok po kroku
Przyczyna wypowiedzenia w świadectwie pracy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 61 (1727) z dnia 30.07.2020 - Procedura zwalniania pracowników krok po kroku
Konkretne przyczyny wypowiedzenia
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 61 (1727) z dnia 30.07.2020 - Procedura zwalniania pracowników krok po kroku
Dopuszczalna ustna forma wypowiedzenia umowy o pracę
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 61 (1727) z dnia 30.07.2020 - Procedura zwalniania pracowników krok po kroku
Przesłanki zwolnienia pracownika bez wypowiedzenia
Gazeta Podatkowa nr 60 (1726) z dnia 27.07.2020
Podstawa prawna w świadectwie pracy przy wypowiedzeniu zmieniającym
Gazeta Podatkowa nr 57 (1723) z dnia 16.07.2020
Zakres stosowania podpisów elektronicznych w sprawach kadrowych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 11 (509) z dnia 1.06.2020
Kod rozwiązania stosunku pracy w ZUS ZWUA
Gazeta Podatkowa nr 38 (1704) z dnia 11.05.2020
Odpowiedzialność porządkowa za naruszenie warunków pracy zdalnej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 10 (508) z dnia 10.05.2020
Ustalanie daty upływu połowy okresu wypowiedzenia warunków pracy i płacy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 9 (507) z dnia 1.05.2020
Rozwiązanie stosunku pracy za porozumieniem stron, czy wypowiedzeniem?
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 9 (507) z dnia 1.05.2020
Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o pracę
Dodatek nr 8 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 8 z dnia 10.04.2020 - Dokumentacja kadrowa
Skutki wydłużenia okresu wypowiedzenia umowy o pracę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (506) z dnia 10.04.2020
Przyczyny uzasadniające wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (506) z dnia 10.04.2020
Zwolnienie pracownika w trybie dyscyplinarnym
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (506) z dnia 10.04.2020
Rozwiązanie umowy na czas określony a wypełnienie ZUS ZWUA
Gazeta Podatkowa nr 28 (1694) z dnia 6.04.2020
Zasady ustalania okresów wypowiedzenia
Gazeta Podatkowa nr 27 (1693) z dnia 2.04.2020
Wydanie świadectwa pracy na wniosek pracownika
Gazeta Podatkowa nr 25 (1691) z dnia 26.03.2020
Druk ZUS ZWUA w razie rozwiązania umowy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 21 (1687) z dnia 12.03.2020 - Ubezpieczenia i składki w drukach ZUS
Sposoby rozwiązywania umowy o pracę
Dodatek nr 4 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 4 z dnia 10.02.2020 - Zatrudnianie cudzoziemców
Rozwiązanie umowy na czas określony a wypełnienie druku ZUS ZWUA
Gazeta Podatkowa nr 11 (1677) z dnia 6.02.2020
Podstawowe zasady wypowiadania umowy o pracę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 1 (499) z dnia 1.01.2020
Treść oświadczenia woli w sprawie wypowiedzenia umowy na czas nieokreślony
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 1 (499) z dnia 1.01.2020
Przyczyna wypowiedzenia
Gazeta Podatkowa nr 104 (1666) z dnia 30.12.2019
Tryby rozwiązania umowy o pracę
Gazeta Podatkowa nr 96 (1658) z dnia 2.12.2019
Tryb i podstawa prawna rozwiązania stosunku pracy lub jego wygaśnięcia (ust. 4)
Pomocnik Kadrowego do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 23 z dnia 1.12.2019
Przywrócenie do pracy przed prawomocnym zakończeniem postępowania przed sądem
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 23 (497) z dnia 1.12.2019
Wypowiedzenie cudzoziemcowi umowy o pracę zawartej na czas określony
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 23 (497) z dnia 1.12.2019
Zatrudnianie młodocianego po uzyskaniu kwalifikacji zawodowych
Gazeta Podatkowa nr 95 (1657) z dnia 28.11.2019
Czy włączenie dodatku stażowego do wynagrodzenia zasadniczego wymaga wypowiedzenia umów o pracę?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 32 (1039) z dnia 10.11.2019
Podstawa rozwiązania stosunku pracy w razie nagłego odejścia pracownika z pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 22 (496) z dnia 10.11.2019
Propozycja zawarcia porozumienia nie rozwiązuje umowy
Gazeta Podatkowa nr 89 (1651) z dnia 7.11.2019
Utrata prawa jazdy przez kierowcę a rozwiązanie umowy o pracę
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 30 (1037) z dnia 20.10.2019
Informacja o przyczynie rozwiązania umowy w treści świadectwa pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (494) z dnia 10.10.2019
Rozwiązanie umowy o pracę w związku z przejściem na emeryturę
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 29 (1036) z dnia 10.10.2019
Czy trzy upomnienia mogą stanowić podstawę do dyscyplinarnego zwolnienia?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 29 (1036) z dnia 10.10.2019
Wypełnienie druku ZUS ZWUA po wypowiedzeniu umowy przez pracownika
Gazeta Podatkowa nr 80 (1642) z dnia 7.10.2019
Zawarcie umowy na czas określony a urlop macierzyński
Gazeta Podatkowa nr 78 (1640) z dnia 30.09.2019
Data wyrejestrowania pracownika z ZUS
Gazeta Podatkowa nr 76 (1638) z dnia 23.09.2019
Uzasadnienie wypowiedzenia umowy zawartej na czas nieokreślony
Gazeta Podatkowa nr 76 (1638) z dnia 23.09.2019
Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 72 (1634) z dnia 9.09.2019 - Prawidłowe wypowiedzenie umowy o pracę
Upływ okresu wypowiedzenia wynika z przepisów
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 72 (1634) z dnia 9.09.2019 - Prawidłowe wypowiedzenie umowy o pracę
Wypowiedzenie umowy bez podania przyczyny
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 72 (1634) z dnia 9.09.2019 - Prawidłowe wypowiedzenie umowy o pracę
Rzeczywista przyczyna wypowiedzenia umowy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 72 (1634) z dnia 9.09.2019 - Prawidłowe wypowiedzenie umowy o pracę
Skrócenie okresu wypowiedzenia umowy o pracę
Gazeta Podatkowa nr 72 (1634) z dnia 9.09.2019
Liczenie wypowiedzenia obowiązującego w dniach roboczych
Gazeta Podatkowa nr 71 (1633) z dnia 5.09.2019
Przesunięcie biegu terminu wypowiedzenia umowy o pracę
Gazeta Podatkowa nr 68 (1630) z dnia 26.08.2019
Skutki rozwiązania umowy bez wypowiedzenia, bez zachowania wymaganej procedury
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 16 (490) z dnia 10.08.2019
Numer PESEL w dokumentach związanych z zatrudnieniem pracowniczym i cywilnoprawnym
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 15 (489) z dnia 1.08.2019
Rozwiązanie umowy o pracę w ramach zwolnień grupowych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 14 (488) z dnia 10.07.2019
Informacja o przyczynie wypowiedzenia w świadectwie pracy
Gazeta Podatkowa nr 52 (1614) z dnia 1.07.2019
Umowa z cudzoziemcem oczekującym na przedłużenie zezwolenia na pobyt i pracę w Polsce
Dodatek nr 18 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 16 z dnia 1.06.2018 - Zatrudnianie cudzoziemców w polskich firmach w praktyce - zezwolenia, oświadczenia, zawieranie umów, opodatkowanie dochodów, rozliczenia z ZUS, wzory druków
Przyczyna wypowiedzenia musi być konkretna
Gazeta Podatkowa nr 32 (1489) z dnia 19.04.2018
Czy okres pracy tymczasowej wlicza się do zakładowego stażu pracy?
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (458) z dnia 10.04.2018
Dokumentacja w formie elektronicznej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 7 (457) z dnia 1.04.2018
Upadłość lub likwidacja pracodawcy kończy zatrudnienie
Gazeta Podatkowa nr 26 (1483) z dnia 29.03.2018
Terminowa umowa o pracę z członkiem zarządu
Gazeta Podatkowa nr 23 (1480) z dnia 19.03.2018
Ochrona zatrudnienia w czasie urlopów rodzicielskich
Gazeta Podatkowa nr 22 (1479) z dnia 15.03.2018
Ważność wypowiedzenia w formie ustnej
Gazeta Podatkowa nr 19 (1476) z dnia 5.03.2018
Zwolnienie pracownika w trybie natychmiastowym
Gazeta Podatkowa nr 19 (1476) z dnia 5.03.2018
Pracownicy służby cywilnej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 5 (455) z dnia 1.03.2018
Nie można łączyć trybów rozwiązania umowy
Gazeta Podatkowa nr 13 (1470) z dnia 12.02.2018
Wypowiedzenie umowy ze skróconym terminem
Gazeta Podatkowa nr 7 (1464) z dnia 22.01.2018
Kontynuowanie zatrudnienia po ukończeniu przez ucznia kształcenia zawodowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 3 (974) z dnia 20.01.2018
Termin na wniesienie odwołania do sądu pracy
Gazeta Podatkowa nr 4 (1461) z dnia 11.01.2018
Zaprzestanie działalności a trwałość umów o pracę
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 103 (1457) z dnia 28.12.2017 - Likwidacja działalności gospodarczej
Wypowiedzenie umowy z powodu częstych chorób pracownika
Gazeta Podatkowa nr 98 (1452) z dnia 7.12.2017
Zatrudnienie wspólnika w jednoosobowej spółce z o.o.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 33 (968) z dnia 20.11.2017
Ogólne zasady wypowiadania umowy o pracę
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 91 (1445) z dnia 13.11.2017 - Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem
Ustne wypowiedzenie umowy o pracę
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 91 (1445) z dnia 13.11.2017 - Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem
Wprowadzenie dodatkowych zapisów do wypowiedzenia
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 91 (1445) z dnia 13.11.2017 - Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem
Wypowiedzenie z przyczyn za słabych na dyscyplinarkę
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 91 (1445) z dnia 13.11.2017 - Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem
Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o pracę
Dodatek nr 21 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 22 z dnia 10.11.2017 - Dokumentacja kadrowa w firmie
Wskazanie w oświadczeniu o wypowiedzeniu daty rozwiązania umowy o pracę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 22 (448) z dnia 10.11.2017
Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy oraz rozwiązanie umowy o pracę na zastępstwo
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 22 (448) z dnia 10.11.2017
Przyczyny i warunki wypowiedzenia umowy o pracę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 22 (448) z dnia 10.11.2017
Treść świadectwa pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 21 (447) z dnia 1.11.2017
Podstawa prawna zwolnienia na świadectwie pracy
Gazeta Podatkowa nr 86 (1440) z dnia 26.10.2017
PRZYCZYNA WYPOWIEDZENIA
Dodatek nr 19 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 20 z dnia 10.10.2017 - Jak prawidłowo wypowiadać umowy o pracę?
OKRES WYPOWIEDZENIA
Dodatek nr 19 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 20 z dnia 10.10.2017 - Jak prawidłowo wypowiadać umowy o pracę?
FORMA I TREŚĆ WYPOWIEDZENIA
Dodatek nr 19 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 20 z dnia 10.10.2017 - Jak prawidłowo wypowiadać umowy o pracę?
Zasadność wypowiedzenia
Dodatek nr 19 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 20 z dnia 10.10.2017 - Jak prawidłowo wypowiadać umowy o pracę?
Obowiązki i prawa pracodawcy wobec pracownika porzucającego pracę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (446) z dnia 10.10.2017
Rozwiązanie umowy na czas nieokreślony za wypowiedzeniem
Gazeta Podatkowa nr 79 (1433) z dnia 2.10.2017
Termin natychmiastowego rozwiązania umowy
Gazeta Podatkowa nr 75 (1429) z dnia 18.09.2017
Zwolnienie pracownika na świadczeniu przedemerytalnym
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 74 (1428) z dnia 14.09.2017 - Warunki korzystania z ochrony przedemerytalnej
Zatrudnianie pracownika po zakończeniu nauki zawodu
Gazeta Podatkowa nr 73 (1427) z dnia 11.09.2017
Długość wypowiedzenia na "przełomie" stażowym
Gazeta Podatkowa nr 72 (1426) z dnia 7.09.2017
Świadectwo pracy
Gazeta Podatkowa nr 71 (1425) z dnia 4.09.2017
Zawarcie umowy o pracę oraz określenie zakresu czynności
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 17 (443) z dnia 1.09.2017
Przyczyna wypowiedzenia umowy na czas nieokreślony
Gazeta Podatkowa nr 69 (1423) z dnia 28.08.2017
Upływ terminu wypowiedzenia umowy o pracę
Gazeta Podatkowa nr 67 (1421) z dnia 21.08.2017
Rozwiązanie umowy o pracę przez pracownicę przebywającą na urlopie wychowawczym
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 16 (442) z dnia 10.08.2017
Umowa z cudzoziemcem oczekującym na przedłużenie zezwolenia na pobyt i pracę w Polsce
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 64 (1418) z dnia 10.08.2017 - Warunki zatrudniania cudzoziemców
Zatrudnienie młodocianego po ukończeniu nauki zawodu
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 22 (957) z dnia 1.08.2017
Rozwiązanie umowy o pracę odwołanego prezesa zarządu
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 15 (441) z dnia 1.08.2017
Niezachowanie formy pisemnej wypowiedzenia
Gazeta Podatkowa nr 61 (1415) z dnia 31.07.2017
Skutki porzucenia pracy po ustnym powiadomieniu pracodawcy o wypowiedzeniu
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 14 (440) z dnia 10.07.2017
Dodatkowe zapisy w treści wypowiedzenia
Gazeta Podatkowa nr 53 (1407) z dnia 3.07.2017
Rozwiązanie umowy na czas określony
Gazeta Podatkowa nr 51 (1405) z dnia 26.06.2017
Treść świadectwa pracy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 49 (1403) z dnia 19.06.2017 - Świadectwa pracy na nowych zasadach
Długość wypowiedzenia umowy zawartej na okres próbny
Gazeta Podatkowa nr 49 (1403) z dnia 19.06.2017
Okres zwolnienia z wykonywania pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (438) z dnia 10.06.2017
Termin wypowiedzenia umowy o pracę w razie likwidacji pracodawcy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 10 (436) z dnia 10.05.2017
Podstawa rozwiązana umowy w świadectwie pracy
Gazeta Podatkowa nr 32 (1386) z dnia 20.04.2017
Konsekwencje porzucenia przez pracownika pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 7 (433) z dnia 1.04.2017
Zwolnienia w razie likwidacji szkoły albo zmian organizacyjnych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 7 (433) z dnia 1.04.2017
Gdy umowa o pracę została przedłużona do dnia porodu
Gazeta Podatkowa nr 25 (1379) z dnia 27.03.2017
Rozwiązanie umowy o pracę na zastępstwo
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 6 (432) z dnia 10.03.2017
Urlop wypoczynkowy w okresie wypowiedzenia
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 6 (432) z dnia 10.03.2017
Członkowie zarządów spółek z udziałem publicznym już bez umów o pracę
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 17 (1371) z dnia 27.02.2017 - Zatrudnianie wspólników i członków organów w spółkach handlowych
Termin odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę
Gazeta Podatkowa nr 16 (1370) z dnia 23.02.2017
Rozwiązanie umowy na zastępstwo pracownicy w ciąży
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 4 (430) z dnia 10.02.2017
Zakres i treść świadectwa pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 3 (429) z dnia 1.02.2017
Przykładowe wypełnienie wzoru świadectwa pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 3 (429) z dnia 1.02.2017
Jak ustalić termin upływu połowy okresu wypowiedzenia?
Gazeta Podatkowa nr 2 (1356) z dnia 5.01.2017
Gdy pracownik bezpośrednio po okresie choroby porzuci pracę
Gazeta Podatkowa nr 104 (1354) z dnia 29.12.2016
Skrócenie okresu wypowiedzenia umowy o pracę
Gazeta Podatkowa nr 97 (1347) z dnia 5.12.2016
Wypowiedzenie umowy o pracę
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 96 (1346) z dnia 1.12.2016 - Wymogi formalne związane ze zwalnianiem pracowników
Porozumienie stron o rozwiązaniu stosunku pracy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 96 (1346) z dnia 1.12.2016 - Wymogi formalne związane ze zwalnianiem pracowników
Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron z inicjatywy pracownika
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 96 (1346) z dnia 1.12.2016 - Wymogi formalne związane ze zwalnianiem pracowników
Warunki formalne wypowiedzenia zmieniającego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 96 (1346) z dnia 1.12.2016 - Wymogi formalne związane ze zwalnianiem pracowników
Rozpoczęcie biegu miesięcznego okresu wypowiedzenia
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 96 (1346) z dnia 1.12.2016 - Wymogi formalne związane ze zwalnianiem pracowników
Tryb rozwiązania umowy na świadectwie pracy
Gazeta Podatkowa nr 95 (1345) z dnia 28.11.2016
Wypowiedzenie umowy
Gazeta Podatkowa nr 92 (1342) z dnia 17.11.2016
Ustalanie okresów wypowiedzenia umowy o pracę
Gazeta Podatkowa nr 91 (1341) z dnia 14.11.2016
Przyczyny wypowiedzenia
Dodatek nr 21 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 22 z dnia 10.11.2016 - Rozwiązywanie umów o pracę
Przejście prezesów z umów o pracę na kontrakty
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 88 (1338) z dnia 3.11.2016 - Zasady wynagradzania członków organów spółek
Wystawianie świadectwa pracy w praktyce kadrowej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 21 (423) z dnia 1.11.2016
Skutki przekształcenia umowy na czas nieokreślony w umowę na czas określony
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (422) z dnia 10.10.2016
Prezesi spółek komunalnych tracą pracę na etacie
Gazeta Podatkowa nr 75 (1325) z dnia 19.09.2016
Zmiana warunków zatrudnienia pracownika będącego w wieku przedemerytalnym
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (420) z dnia 10.09.2016
Umowa o pracę dla członka zarządu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 72 (1322) z dnia 8.09.2016 - Zatrudnienie członka zarządu - umowa o pracę czy cywilnoprawna?
Porozumienie stron a dni wolne na poszukiwanie pracy
Gazeta Podatkowa nr 70 (1320) z dnia 1.09.2016
Likwidacja firmy nie kończy zatrudnienia
Gazeta Podatkowa nr 67 (1317) z dnia 22.08.2016
Skrócenie wypowiedzenia w razie likwidacji pracodawcy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 24 (923) z dnia 20.08.2016
Rozliczenie szkolenia zrealizowanego przed rozpoczęciem pracy
Gazeta Podatkowa nr 66 (1316) z dnia 18.08.2016
Umowa o pracę na czas określony z członkiem zarządu
Gazeta Podatkowa nr 63 (1313) z dnia 8.08.2016
Skrócony okres wypowiedzenia na świadectwie pracy
Gazeta Podatkowa nr 56 (1306) z dnia 14.07.2016
Kryterium doboru jako element przyczyny wypowiedzenia
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 13 (415) z dnia 1.07.2016
Przedłużenie umowy tylko do dnia porodu
Gazeta Podatkowa nr 50 (1300) z dnia 23.06.2016
Umowa dla członka zarządu: cywilnoprawna czy o pracę?
Gazeta Podatkowa nr 49 (1299) z dnia 20.06.2016
Prawidłowe sformułowanie przyczyny wypowiedzenia
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 17 (916) z dnia 10.06.2016
Termin wygaśnięcia stosunku pracy i treść świadectwa pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (414) z dnia 10.06.2016
Wymogi formalne przy zwalnianiu pracownika
Gazeta Podatkowa nr 46 (1296) z dnia 9.06.2016
Podstawa prawna rozwiązania umowy na czas zastępstwa
Gazeta Podatkowa nr 39 (1289) z dnia 16.05.2016
Data porodu a świadectwo pracy
Gazeta Podatkowa nr 38 (1288) z dnia 12.05.2016
Tryb rozwiązania umowy przy przejściu pracownika na emeryturę
Gazeta Podatkowa nr 37 (1287) z dnia 9.05.2016
Wyczerpanie okresu zasiłkowego a dalsza choroba pracownika
Gazeta Podatkowa nr 29 (1279) z dnia 11.04.2016
Wypowiedzenie umowy na okres próbny
Gazeta Podatkowa nr 26 (1276) z dnia 31.03.2016
Tryb dokonywania zmian warunków umowy o pracę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 6 (408) z dnia 10.03.2016
Wypowiedzenie umowy na okres próbny bez zmian
Gazeta Podatkowa nr 20 (1270) z dnia 10.03.2016
Jak prawidłowo wskazać przyczynę wypowiedzenia?
Gazeta Podatkowa nr 19 (1269) z dnia 7.03.2016
Tryb i podstawa prawna rozwiązania umowy o pracę
Gazeta Podatkowa nr 19 (1269) z dnia 7.03.2016
Rozwiązanie umowy za porozumieniem a zwolnienie lekarskie
Gazeta Podatkowa nr 16 (1266) z dnia 25.02.2016
Zwolnienie pracownika chronionego w związku z likwidacją działalności
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 5 (904) z dnia 10.02.2016
Krytyka przełożonego jako przyczyna rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 4 (406) z dnia 10.02.2016
Porozumienie stron w sprawie rozwiązania umowy o pracę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 2 (404) z dnia 10.01.2016
Upływ miesięcznego okresu wypowiedzenia
Gazeta Podatkowa nr 1 (1251) z dnia 4.01.2016
Upływ okresu wypowiedzenia
Gazeta Podatkowa nr 104 (1249) z dnia 28.12.2015
Na czym polega metoda jakościowa efektu zachęty?
Gazeta Podatkowa nr 102 (1247) z dnia 21.12.2015
Przedłużenie terminowej umowy o pracę w związku z ciążą pracownicy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 24 (402) z dnia 10.12.2015
Liczenie okresów wypowiedzenia w praktyce
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 23 (401) z dnia 1.12.2015
Aktualne umowy na czas wykonania określonej pracy pozostaną w mocy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 94 (1239) z dnia 23.11.2015 - Umowy terminowe i urlopy rodzicielskie w 2016 roku
Umowy na czas określony w 2016 r.
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 22 (400) z dnia 10.11.2015
Zmiany w umowach terminowych
Dodatek nr 20 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 21 z dnia 1.11.2015 - Kodeks Pracy - stan prawny na 1 listopada 2015 r. (uwzględniający zmiany w 2016 r.)
Początek i czas trwania okresów wypowiedzenia umów o pracę
Dodatek nr 20 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 21 z dnia 1.11.2015 - Kodeks Pracy - stan prawny na 1 listopada 2015 r. (uwzględniający zmiany w 2016 r.)
Zmiana adresu a doręczenie pracownikowi oświadczenia o dyscyplinarce
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 86 (1231) z dnia 26.10.2015 - Rozwiązywanie umów o pracę bez wypowiedzenia
Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracownika
Gazeta Podatkowa nr 84 (1229) z dnia 19.10.2015
Podstawa prawna rozwiązania umowy na zastępstwo
Gazeta Podatkowa nr 82 (1227) z dnia 12.10.2015
Rozpoczęcie biegu okresu wypowiedzenia - stanowisko MPiPS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 29 (892) z dnia 10.10.2015
Kiedy zaczyna się i kończy okres wypowiedzenia?
Gazeta Podatkowa nr 81 (1226) z dnia 8.10.2015
Początek i czas trwania okresów wypowiedzenia umów o pracę - stanowisko MPiPS
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 19 (397) z dnia 1.10.2015
Rozwiązanie umowy z pracownikiem przechodzącym ze świadczenia przedemerytalnego na emeryturę
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 28 (891) z dnia 1.10.2015
Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron
Gazeta Podatkowa nr 79 (1224) z dnia 1.10.2015
Zwolnienie młodocianego po zakończeniu nauki
Gazeta Podatkowa nr 78 (1223) z dnia 28.09.2015
Wskazanie przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (396) z dnia 10.09.2015
Skutki nieprzyjęcia proponowanych warunków umowy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 17 (395) z dnia 1.09.2015
Wydanie świadectwa pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 17 (395) z dnia 1.09.2015
Trwałość umów na czas wykonania określonej pracy po nowelizacji Kodeksu pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 16 (394) z dnia 10.08.2015
Umowa o pracę na czas pełnienia funkcji w zarządzie
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 64 (1209) z dnia 10.08.2015 - Zatrudnianie wspólników i członków organów w spółkach handlowych
Podstawa prawna porzucenia pracy na świadectwie
Gazeta Podatkowa nr 63 (1208) z dnia 6.08.2015
Wypowiedzenie umowy zawartej na czas określony
Gazeta Podatkowa nr 61 (1206) z dnia 30.07.2015
Dopuszczalność zwolnienia pracownika pobierającego emeryturę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 14 (392) z dnia 10.07.2015
Natychmiastowy tryb rozwiązania umowy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 14 (392) z dnia 10.07.2015
Treść świadectwa pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 14 (392) z dnia 10.07.2015
Wypowiedzenie umowy zawartej na okres próbny
Gazeta Podatkowa nr 55 (1200) z dnia 9.07.2015
Wymiar urlopu dla pracownika rozwiązującego umowę o pracę
Gazeta Podatkowa nr 53 (1198) z dnia 2.07.2015
Rozwiązanie umowy z przyczyn ekonomicznych dotyczących pracodawcy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 19 (882) z dnia 1.07.2015
O zakończeniu wypowiedzenia decydują przepisy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 51 (1196) z dnia 25.06.2015 - Nietypowe problemy kadrowe
Wypowiedzenie umowy e-mailem
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 51 (1196) z dnia 25.06.2015 - Nietypowe problemy kadrowe
Opodatkowanie odszkodowania dla byłego pracownika
Gazeta Podatkowa nr 48 (1193) z dnia 15.06.2015
Skutki wypowiedzenia stosunku pracy dokonanego z naruszeniem prawa
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (390) z dnia 10.06.2015
Cofnięcie zgody na rozwiązanie umowy za porozumieniem stron
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 11 (389) z dnia 1.06.2015
Informacja w świadectwie pracy o korzystaniu z urlopów i przyczynie rozwiązania umowy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 16 (879) z dnia 1.06.2015
Wygaśnięcie umowy wraz ze śmiercią pracownika
Gazeta Podatkowa nr 44 (1189) z dnia 1.06.2015
Porozumienie stron bez zbędnych formalności
Gazeta Podatkowa nr 44 (1189) z dnia 1.06.2015
Zwolnienie za porozumieniem w czasie absencji chorobowej
Gazeta Podatkowa nr 37 (1182) z dnia 7.05.2015
Przyczyna wypowiedzenia
Gazeta Podatkowa nr 36 (1181) z dnia 4.05.2015
Ustalenie terminu rozwiązania umowy przy wypowiedzeniu
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (386) z dnia 10.04.2015
Zwolnienie pracownika bez podania przyczyny
Gazeta Podatkowa nr 27 (1172) z dnia 2.04.2015
Skuteczność porozumienia stron w sprawie rozwiązania umowy o pracę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 7 (385) z dnia 1.04.2015
Wskazanie przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 7 (385) z dnia 1.04.2015
Świadectwo pracy
Gazeta Podatkowa nr 25 (1170) z dnia 26.03.2015
Świadectwo pracy
Gazeta Podatkowa nr 19 (1164) z dnia 5.03.2015
Treść świadectwa pracy w razie dyscyplinarki
Gazeta Podatkowa nr 19 (1164) z dnia 5.03.2015
Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o pracę
Dodatek nr 4 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 4 z dnia 10.02.2015 - Dokumentacja kadrowa w firmie
Odszkodowanie dla byłego pracownika kosztem pracodawcy
Gazeta Podatkowa nr 7 (1152) z dnia 22.01.2015
Rozwiązanie terminowej umowy o pracę z pracownicą w ciąży
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 1 (379) z dnia 1.01.2015
Rozwiązanie umowy o pracę na koniec roku
Gazeta Podatkowa nr 99 (1140) z dnia 11.12.2014
Rozwiązanie a wygaśnięcie umowy o pracę
Gazeta Podatkowa nr 99 (1140) z dnia 11.12.2014
Właściwość miejscowa sądu pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 24 (378) z dnia 10.12.2014
Wypowiedzenie nie musi zawierać kompletu informacji
Gazeta Podatkowa nr 96 (1137) z dnia 1.12.2014
Zaprzestanie działalności a trwałość umów o pracę
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 95 (1136) z dnia 27.11.2014 - Likwidacja działalności gospodarczej
Czy po przyznaniu pracownikowi renty należy rozwiązać z nim umowę o pracę?
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 22 (376) z dnia 10.11.2014
Przyczyna wypowiedzenia w treści świadectwa pracy a świadczenie przedemerytalne
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 22 (376) z dnia 10.11.2014
Tryb zmiany wysokości dodatku funkcyjnego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 89 (1130) z dnia 6.11.2014 - Dodatki do wynagrodzenia - przyznawanie i wypłacanie
Rozwiązanie umowy o pracę w związku z przejściem na emeryturę
Gazeta Podatkowa nr 88 (1129) z dnia 3.11.2014
Wypowiedzenie umowy terminowej trudniej zaskarżyć
Gazeta Podatkowa nr 87 (1128) z dnia 30.10.2014
Ogólne wymogi rozwiązania stosunku pracy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 85 (1126) z dnia 23.10.2014 - Zwalnianie pracowników zgodnie z przepisami
Ogólne zasady wypowiadania umów o pracę
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 85 (1126) z dnia 23.10.2014 - Zwalnianie pracowników zgodnie z przepisami
Niezachowanie formy pisemnej wypowiedzenia
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 85 (1126) z dnia 23.10.2014 - Zwalnianie pracowników zgodnie z przepisami
Wypowiedzenie umowy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 85 (1126) z dnia 23.10.2014 - Zwalnianie pracowników zgodnie z przepisami
Jak zatrudnić i zwolnić urzędnika?
Gazeta Podatkowa nr 84 (1125) z dnia 20.10.2014
Skutki natychmiastowego rozwiązania umowy z winy pracodawcy
Gazeta Podatkowa nr 83 (1124) z dnia 16.10.2014
Przyczyny wypowiedzenia
Dodatek nr 19 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 20 z dnia 10.10.2014 - Obowiązki pracodawcy związane ze zwalnianiem pracowników
Rozpoczęcie biegu okresu wypowiedzenia
Gazeta Podatkowa nr 75 (1116) z dnia 18.09.2014
Świadczenie kompensacyjne a rozwiązanie stosunku pracy
Gazeta Podatkowa nr 75 (1116) z dnia 18.09.2014
Wypowiedzenie umowy o pracę pracownikowi, na którego nałożono karę porządkową
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (372) z dnia 10.09.2014
Ochrona przedemerytalna
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 17 (371) z dnia 1.09.2014
Rozwiązywanie umowy na zastępstwo
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 17 (371) z dnia 1.09.2014
Jak zwolnić pracownika zatrudnionego na okres próbny?
Gazeta Podatkowa nr 67 (1108) z dnia 21.08.2014
Gdy pracownik nie odbiera wypowiedzenia
Gazeta Podatkowa nr 64 (1105) z dnia 11.08.2014
Odprawa emerytalna dla likwidatora spółki
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 16 (370) z dnia 10.08.2014
Okres wypowiedzenia terminowych umów o pracę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 14 (368) z dnia 10.07.2014
Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 14 (368) z dnia 10.07.2014
Umowa o pracę na czas pełnienia funkcji w zarządzie
Gazeta Podatkowa nr 54 (1095) z dnia 7.07.2014
Wdrożenie nowych zasad ustalania wysokości dodatku funkcyjnego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 13 (367) z dnia 1.07.2014
Sporządzanie świadectwa pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (366) z dnia 10.06.2014
Wypowiedzenie umowy o pracę pracownikowi przebywającemu na urlopie bezpłatnym
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 11 (365) z dnia 1.06.2014
Termin sobotni tylko dla wypowiedzenia
Gazeta Podatkowa nr 43 (1084) z dnia 29.05.2014
Charakterystyka umów na czas określony oraz zmiana rodzaju umowy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 10 (364) z dnia 10.05.2014
Informacja o odprawie emerytalnej w świadectwie pracy
Gazeta Podatkowa nr 31 (1072) z dnia 17.04.2014
Umowa o pracę dla osoby z zarządu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 29 (1070) z dnia 10.04.2014 - Zatrudnienie cywilnoprawne czy pracownicze dla członków zarządu?
Ustalenie daty początkowej okresu wypowiedzenia
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 7 (361) z dnia 1.04.2014
Likwidacja etatu nie zawsze z prawem do odprawy
Gazeta Podatkowa nr 23 (1064) z dnia 20.03.2014
Rozwiązanie umowy przez pracownika na urlopie wychowawczym
Gazeta Podatkowa nr 22 (1063) z dnia 17.03.2014
Stosowanie przepisów o wypowiedzeniu całkowitym
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 20 (1061) z dnia 10.03.2014 - Wszystko o wypowiedzeniu zmieniającym
Czy ustne wypowiedzenie zmieniające jest ważne?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 20 (1061) z dnia 10.03.2014 - Wszystko o wypowiedzeniu zmieniającym
Czasem trzeba podać kryteria doboru pracowników do zwolnienia
Gazeta Podatkowa nr 17 (1058) z dnia 27.02.2014
Podstawa dyscyplinarki w treści świadectwa pracy
Gazeta Podatkowa nr 13 (1054) z dnia 13.02.2014
Przyczyna rozwiązania umowy o pracę a świadczenie przedemerytalne
Gazeta Podatkowa nr 13 (1054) z dnia 13.02.2014
Brak ochrony przed wypowiedzeniem umowy o pracę pracownika będącego emerytem
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 4 (358) z dnia 10.02.2014
Właściwość sądu pracy w przypadku wypowiedzenia umowy
Gazeta Podatkowa nr 9 (1050) z dnia 30.01.2014
Utrata zaufania do pracownika tylko na obiektywnej podstawie
Gazeta Podatkowa nr 9 (1050) z dnia 30.01.2014
Umowa na zastępstwo
Gazeta Podatkowa nr 5 (1046) z dnia 16.01.2014
Przekształcenie rodzaju łączącej strony umowy o pracę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 2 (356) z dnia 10.01.2014
Data rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym
Gazeta Podatkowa nr 3 (1044) z dnia 9.01.2014
Zatrudnienie pracownicze członka zarządu
Gazeta Podatkowa nr 1 (1042) z dnia 2.01.2014
Forma oświadczenia woli pracodawcy o wypowiedzeniu
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 1 (355) z dnia 1.01.2014
Przyczyny uzasadniające wypowiedzenie umowy o pracę w orzecznictwie
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 1 (355) z dnia 1.01.2014
Przekazanie oświadczenia woli o wypowiedzeniu
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 1 (355) z dnia 1.01.2014
Termin dostarczenia oświadczenia a rozpoczęcie biegu wypowiedzenia
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 1 (355) z dnia 1.01.2014
Przyczyna wypowiedzenia i wystawienie świadectwa pracy
Gazeta Podatkowa nr 103 (1040) z dnia 27.12.2013
Treść świadectwa pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 24 (354) z dnia 10.12.2013
Przykładowo wypełniony wzór świadectwa pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 24 (354) z dnia 10.12.2013
Termin zawarcia umowy o pracę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 23 (353) z dnia 1.12.2013
Rozwiązanie umowy o pracę z pracownikiem w wieku "przedemerytalnym"
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 23 (353) z dnia 1.12.2013
Wygaśnięcie umowy
Gazeta Podatkowa nr 94 (1031) z dnia 25.11.2013
Wydanie świadectwa pracy nie zastępuje pisma rozwiązującego umowę o pracę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 22 (352) z dnia 10.11.2013
Rozwiązanie umowy o pracę z członkiem zarządu spółdzielni
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 31 (822) z dnia 1.11.2013
Przyczyna tylko w związku czasowym z terminem wypowiedzenia
Gazeta Podatkowa nr 85 (1022) z dnia 24.10.2013
Świadectwo pracy nie zastępuje oświadczenia pracodawcy
Gazeta Podatkowa nr 84 (1021) z dnia 21.10.2013
Konsekwencje ustnego wypowiedzenia umowy o pracę
Gazeta Podatkowa nr 82 (1019) z dnia 14.10.2013
Zaprzestanie działalności a trwałość umów o pracę
Gazeta Podatkowa nr 82 (1019) z dnia 14.10.2013
Przedłużenie czasu trwania umowy o pracę do dnia porodu
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (350) z dnia 10.10.2013
Dopuszczalność wypowiedzenia umowy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 19 (349) z dnia 1.10.2013
Skutki wadliwego wypowiedzenia umowy na czas określony
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 19 (349) z dnia 1.10.2013
Umowę bez klauzuli też można wypowiedzieć
Gazeta Podatkowa nr 75 (1012) z dnia 19.09.2013
Podstawa prawna rozwiązania umowy
Gazeta Podatkowa nr 74 (1011) z dnia 16.09.2013
Jakie prawa ma pracownik w razie likwidacji pracodawcy?
Gazeta Podatkowa nr 71 (1008) z dnia 5.09.2013
Zasady wskazywania przyczyny wypowiedzenia
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 67 (1004) z dnia 22.08.2013 - Przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę w orzecznictwie i komentarzach
Niewykonywanie obowiązków pracowniczych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 67 (1004) z dnia 22.08.2013 - Przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę w orzecznictwie i komentarzach
Zmiany organizacyjne
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 67 (1004) z dnia 22.08.2013 - Przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę w orzecznictwie i komentarzach
Zatrudnienie członka zarządu na podstawie umowy o pracę
Gazeta Podatkowa nr 65 (1002) z dnia 14.08.2013
Wypowiedzenie umowy pracownikowi-renciście w wieku przedemerytalnym
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 16 (346) z dnia 10.08.2013
Ochrona stosunku pracy ze względu na funkcje rodzicielskie pracownika
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 16 (346) z dnia 10.08.2013
Wypowiedzenie umowy
Gazeta Podatkowa nr 63 (1000) z dnia 8.08.2013
Umowa o pracę z członkiem zarządu
Gazeta Podatkowa nr 63 (1000) z dnia 8.08.2013
Niedopuszczalność wypowiedzenia umowy o pracę, mimo przeciwwskazań lekarskich
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 15 (345) z dnia 1.08.2013
Długość wypowiedzenia umowy zawartej na próbę
Gazeta Podatkowa nr 60 (997) z dnia 29.07.2013
Nieprzedłużenie umowy zawartej na czas określony
Gazeta Podatkowa nr 59 (996) z dnia 25.07.2013
Wypowiedzenie umowy o pracę z powodu osiągnięcia wieku emerytalnego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 21 (812) z dnia 20.07.2013
Rozwiązywanie umów o pracę w praktyce
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 13 (343) z dnia 1.07.2013
Podstawa prawna rozwiązania umowy w świadectwie pracy
Gazeta Podatkowa nr 50 (987) z dnia 24.06.2013
Rozwiązanie umowy
Gazeta Podatkowa nr 48 (985) z dnia 17.06.2013
Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego członka rodziny
Gazeta Podatkowa nr 47 (984) z dnia 13.06.2013
Informacje w świadectwie pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (342) z dnia 10.06.2013
Podstawa prawna w oświadczeniu pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 11 (341) z dnia 1.06.2013
Uprawnienia i świadczenia zależne od zakładowego stażu
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 11 (341) z dnia 1.06.2013
Okres wypowiedzenia
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 11 (341) z dnia 1.06.2013
Rozwiązanie umowy na czas określony
Gazeta Podatkowa nr 42 (979) z dnia 27.05.2013
Czy wypowiedzenie zmieniające dokonane w formie ustnej wywołuje skutki prawne?
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 10 (340) z dnia 10.05.2013
Pytania Czytelników
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 10 (340) z dnia 10.05.2013
Przejście na rentę z tytułu niezdolności do pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 10 (340) z dnia 10.05.2013
Wymogi formalne i bieg wypowiedzenia umowy o pracę
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 14 (805) z dnia 10.05.2013
Przedłużenie umowy do dnia porodu w świadectwie pracy
Gazeta Podatkowa nr 37 (974) z dnia 9.05.2013
Gdy pracownik nie zgadza się na wypowiedzenie zmieniające
Gazeta Podatkowa nr 36 (973) z dnia 6.05.2013
Skutki aneksowania umów o pracę zawartych na czas określony
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 9 (339) z dnia 1.05.2013
Wybór rodzaju umowy dla wykonania określonego zadania
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 9 (339) z dnia 1.05.2013
Wypowiedzenie dla nauczyciela koniecznie przed wakacjami
Gazeta Podatkowa nr 32 (969) z dnia 22.04.2013
Porozumienie stron w sprawie rozwiązania umowy o pracę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (338) z dnia 10.04.2013
Czynności jakie należy podjąć rozwiązując umowę o pracę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (338) z dnia 10.04.2013
Sporządzenie i dostarczenie świadectwa pracy oraz wypłata świadczeń
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (338) z dnia 10.04.2013
Zakres informacji w treści świadectwa pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 7 (337) z dnia 1.04.2013
Podstawa rozwiązania umowy w świadectwie pracy
Gazeta Podatkowa nr 25 (962) z dnia 28.03.2013
Czy umowa o pracę może zostać rozwiązana w niedzielę?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 20 (957) z dnia 11.03.2013 - Wybrane zagadnienia z dwutygodnika Ubezpieczenia i Prawo Pracy
Prawo do urlopu w przypadku długiej choroby
Gazeta Podatkowa nr 18 (955) z dnia 4.03.2013
Porozumienie o wykorzystaniu urlopu wypoczynkowego u innego pracodawcy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 5 (335) z dnia 1.03.2013
Obowiązki pracodawcy w zakresie rozwiązywania stosunku pracy
Gazeta Podatkowa nr 15 (952) z dnia 21.02.2013
Cofnięcie oświadczenia woli o rozwiązaniu umowy o pracę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 4 (334) z dnia 10.02.2013
Forma wypowiedzenia umowy o telepracę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 3 (333) z dnia 1.02.2013
Dokonanie wypowiedzenia przez osobę nieupoważnioną oraz w formie e-maila
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 3 (794) z dnia 20.01.2013
Wypowiedzenie umowy zawartej na czas wykonania określonej pracy
Gazeta Podatkowa nr 4 (941) z dnia 14.01.2013
Świadectwo pracy a przyczyna rozwiązania umowy
Gazeta Podatkowa nr 4 (941) z dnia 14.01.2013
Czy umowa o pracę może zostać rozwiązana w niedzielę?
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 2 (332) z dnia 10.01.2013
Rozwiązanie umowy terminowej a zwrot kosztów kształcenia
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 1 (331) z dnia 1.01.2013
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60