Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Kodeksy »  Ustawa z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy

Ustawa z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy1)

 
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z aktualnie wyświetlanym art. 221 obowiązującym od 16.05.2018 r. do 31.12.2018 r.
Prowadzenie dokumentacji pracowniczej od 2019 r.
Gazeta Podatkowa nr 104 (1561) z dnia 27.12.2018
Zaświadczenie o niekaralności pracownika a RODO
Gazeta Podatkowa nr 102 (1559) z dnia 20.12.2018
Klauzula informacyjna w procesie rekrutacyjnym
Gazeta Podatkowa nr 98 (1555) z dnia 6.12.2018
Kserokopia prawa jazdy w aktach osobowych
Gazeta Podatkowa nr 97 (1554) z dnia 3.12.2018
Wypełnianie kwestionariusza osobowego przez pracownika
Gazeta Podatkowa nr 95 (1552) z dnia 26.11.2018
Przechowywanie aktów urodzenia w dokumentacji pracowniczej
Gazeta Podatkowa nr 82 (1539) z dnia 11.10.2018
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych pracownika
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (470) z dnia 10.10.2018
Umowa zlecenia a obowiązki wynikające z RODO
Gazeta Podatkowa nr 81 (1538) z dnia 8.10.2018
Przechowywanie w aktach osobowych danych, do pobierania których nie ma już podstawy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 28 (999) z dnia 1.10.2018
Kiedy pracodawca może zapytać o karalność?
Gazeta Podatkowa nr 79 (1536) z dnia 1.10.2018
Korekta kwestionariuszy osobowych ze względu na zakres zawartych w nich danych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (468) z dnia 10.09.2018
Przechowywanie "nadmiarowych" dokumentów w aktach osobowych
Gazeta Podatkowa nr 71 (1528) z dnia 3.09.2018
Prywatny numer telefonu pracownika w aktach pracowniczych w świetle RODO
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 17 (467) z dnia 1.09.2018
Zaświadczenie o niekaralności dla kandydata na stanowisko kasjera
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 25 (996) z dnia 1.09.2018
Testy psychometryczne pracowników w świetle RODO
Gazeta Podatkowa nr 69 (1526) z dnia 27.08.2018
Zatrudnienie osoby bezdomnej na podstawie umowy o pracę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 16 (466) z dnia 10.08.2018
Dane osobowe pracowników
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 57 (1514) z dnia 16.07.2018 - Ochrona danych osobowych pracownika
Przyczyna absencji w pracy na liście obecności
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (462) z dnia 10.06.2018
Żądanie pracodawcy podania przez pracownika adresu zameldowania
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 11 (461) z dnia 1.06.2018
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z art. 221 w pozostałych wersjach czasowych
Zakres informacji pobieranych od osoby rekrutowanej
Dodatek nr 23 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 24 z dnia 10.12.2023 - Zatrudnianie pracowników krok po kroku
Zgoda na przetwarzanie innych danych
Dodatek nr 23 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 24 z dnia 10.12.2023 - Zatrudnianie pracowników krok po kroku
Zawartość części A akt osobowych
Dodatek nr 23 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 24 z dnia 10.12.2023 - Zatrudnianie pracowników krok po kroku
Proces rekrutacji
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 24 (594) z dnia 10.12.2023
Czynności przed nawiązaniem stosunku pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 24 (594) z dnia 10.12.2023
Przekazanie niezbędnych informacji o administratorze
Dodatek nr 23 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 24 z dnia 10.12.2023 - Zatrudnianie pracowników krok po kroku
Dokumenty związane ze stosunkiem pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 23 (593) z dnia 1.12.2023
Dokumentacja związana ze zmianą rodzaju umowy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 23 (593) z dnia 1.12.2023
Obowiązki pracodawcy w przypadku zatrudnienia cudzoziemca
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 22 (592) z dnia 10.11.2023
Przesłanki przetwarzania danych osobowych przez pracodawcę
Dodatek nr 19 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 20 z dnia 10.10.2023 - Stosowanie RODO w kadrach i płacach
Dane gromadzone od kandydata do pracy
Dodatek nr 19 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 20 z dnia 10.10.2023 - Stosowanie RODO w kadrach i płacach
Przetwarzanie danych osobowych na innych podstawach prawnych niż Kodeks pracy
Dodatek nr 19 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 20 z dnia 10.10.2023 - Stosowanie RODO w kadrach i płacach
PROWADZENIE AKT OSOBOWYCH
Dodatek nr 19 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 20 z dnia 10.10.2023 - Stosowanie RODO w kadrach i płacach
Klauzule informacyjne przy zawieraniu umów zlecenia
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 81 (2060) z dnia 9.10.2023 - Wszystko o klauzulach informacyjnych w firmach i instytucjach
Zapisy dotyczące monitoringu wizyjnego w regulaminie pracy i informowanie o nim
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 17 (587) z dnia 1.09.2023
Umowa zlecenia a dostęp do bazy danych pracodawcy
Gazeta Podatkowa nr 64 (2043) z dnia 10.08.2023
RODO w relacjach pracownik - pracodawca
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 58 (2037) z dnia 20.07.2023 - Ochrona danych osobowych pracowników po zmianach
PESEL pracownika w umowie o pracę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 4 (574) z dnia 10.02.2023
Kontrakt z wystawiającym referencje
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 92 (1967) z dnia 17.11.2022 - Podstawy prawne przetwarzania danych w firmach i instytucjach
Dane osobowe zleceniobiorcy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 92 (1967) z dnia 17.11.2022 - Podstawy prawne przetwarzania danych w firmach i instytucjach
Przetwarzanie danych osobowych związanych z etapem rekrutacji
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 84 (1959) z dnia 20.10.2022 - Wybrane stanowiska resortu pracy i PIP w 2022 roku
Dane nadmiarowe w aktach osobowych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 72 (1947) z dnia 8.09.2022 - Zasady i okresy przechowywania dokumentacji kadrowej
Zatrzymanie CV w dokumentacji jednostki
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 70 (1945) z dnia 1.09.2022 - Jak zaktualizować dokumentację rodo w firmie i instytucji?
Wypełnianie kwestionariuszy osobowych przy przyjmowaniu do pracy
Gazeta Podatkowa nr 68 (1943) z dnia 25.08.2022
Urząd skarbowy właściwy do złożenia przez płatnika informacji PIT-11
Dodatek nr 13 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 16 z dnia 20.08.2022 - Obowiązki płatnika związane z poborem podatku
Zatrzymanie CV na potrzeby przyszłych rekrutacji
Gazeta Podatkowa nr 57 (1932) z dnia 18.07.2022
Dokumentowanie nawiązania zatrudnienia
Gazeta Podatkowa nr 56 (1931) z dnia 14.07.2022
Ograniczenia podmiotowe
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 14 (560) z dnia 10.07.2022
Wypłata wynagrodzenia do rąk własnych pracownika
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (558) z dnia 10.06.2022
Granice dyspozycyjności pracownika
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 11 (557) z dnia 1.06.2022
Zakres obowiązków pracodawcy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 10 (556) z dnia 10.05.2022
Obowiązki przy nawiązaniu lub reaktywacji stosunku pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 10 (556) z dnia 10.05.2022
Wypełnianie kwestionariusza osobowego przez pracownika
Gazeta Podatkowa nr 37 (1912) z dnia 9.05.2022
Przechowywanie dokumentów związanych z zatrudnieniem w aktach osobowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 10 (114) z dnia 1.04.2022
Przetwarzanie danych osobowych pracowników
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 6 (552) z dnia 10.03.2022
Podstawowe wymogi formalne związane z zatrudnieniem pracownika
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 13 (1888) z dnia 14.02.2022 - Zatrudnianie pracowników krok po kroku
Dopuszczalny zakres danych osobowych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 13 (1888) z dnia 14.02.2022 - Zatrudnianie pracowników krok po kroku
Zakres danych osobowych
Dodatek nr 4 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 4 z dnia 10.02.2022 - Zatrudnianie cudzoziemców
Weryfikacja obowiązkowych szczepień medyków
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 4 (550) z dnia 10.02.2022
Właściwość organu podatkowego do złożenia PIT-11
Gazeta Podatkowa nr 11 (1886) z dnia 7.02.2022
Właściwość organu podatkowego do złożenia PIT-11
Przegląd Podatku Dochodowego nr 3 (555) z dnia 1.02.2022
Kompletowanie akt osobowych w przypadku ponownego zatrudnienia pracownika
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 3 (549) z dnia 1.02.2022
RODO a zatrudnianie pracowników na początku roku
Gazeta Podatkowa nr 9 (1884) z dnia 31.01.2022
Podstawowe dokumenty ze stosunku pracy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 104 (1875) z dnia 30.12.2021 - Najważniejsze pracownicze dokumenty kadrowe
Dane pracownika w kwestionariuszu osobowym
Gazeta Podatkowa nr 99 (1870) z dnia 13.12.2021
Rodzaj danych jakie może przetwarzać pracodawca
Dodatek nr 23 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 24 z dnia 10.12.2021 - Wybrane zagadnienia związane z zatrudnianiem pracownika
Adres zameldowania pracownika w formularzu ZUS ZUA według PUODO
Gazeta Podatkowa nr 86 (1857) z dnia 28.10.2021
Dane pracownika w zajęciu komorniczym
Gazeta Podatkowa nr 86 (1857) z dnia 28.10.2021
Zmiana kodu tytułu ubezpieczenia pracownika, któremu przyznano rentę rodzinną
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 19 (541) z dnia 1.10.2021
Granice przetwarzania danych szczególnej kategorii w stosunku pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 19 (541) z dnia 1.10.2021
Pozyskanie danych o zadłużeniu pracownika
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 19 (541) z dnia 1.10.2021
Weryfikacja uprawnień pracowników do kierowania pojazdami
Gazeta Podatkowa nr 78 (1849) z dnia 30.09.2021
Przetwarzanie danych osobowych podczas telekonferencji według UODO
Gazeta Podatkowa nr 74 (1845) z dnia 16.09.2021
Wniosek o zmianę numeru rachunku bankowego pracownika
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 14 (536) z dnia 10.07.2021
Przechowywanie prywatnego adresu e-mail byłego pracownika
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 13 (535) z dnia 1.07.2021
Usuwanie danych nadmiarowych z akt osobowych
Gazeta Podatkowa nr 51 (1822) z dnia 28.06.2021
Zaszczepienie przeciw COVID-19 jako kryterium naboru nowych pracowników
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (534) z dnia 10.06.2021
Adres zamieszkania przyszłego pracownika według UODO
Gazeta Podatkowa nr 41 (1812) z dnia 24.05.2021
Przechowywanie niektórych dokumentów związanych ze stosunkiem pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 10 (532) z dnia 10.05.2021
Kodeksowe zasady przetwarzania danych pracowników
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 33 (1804) z dnia 26.04.2021 - Ochrona danych osobowych w zakładach pracy
Przechowywanie zaświadczeń z danymi dzieci pracowników
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 33 (1804) z dnia 26.04.2021 - Ochrona danych osobowych w zakładach pracy
Zatrudnianie cudzoziemców w świetle RODO
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 33 (1804) z dnia 26.04.2021 - Ochrona danych osobowych w zakładach pracy
Klauzula informacyjna w umowie zlecenia
Gazeta Podatkowa nr 33 (1804) z dnia 26.04.2021
Przechowywanie orzeczenia o niepełnosprawności w aktach osobowych
Gazeta Podatkowa nr 31 (1802) z dnia 19.04.2021
Przechowywanie kserokopii książeczki wojskowej w aktach osobowych
Gazeta Podatkowa nr 27 (1798) z dnia 6.04.2021
Brak zgody na przetwarzanie danych w procesie rekrutacyjnym
Gazeta Podatkowa nr 23 (1794) z dnia 22.03.2021
Dane osobowe pracownika w zgłoszeniu do ubezpieczeń ZUS ZUA
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 3 (525) z dnia 1.02.2021
PESEL i adres zamieszkania w skierowaniu na badania
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 105 (1771) z dnia 31.12.2020 - Wybrane problemy prawa pracy w wyjaśnieniach resortowych
Potwierdzanie stażu urlopowego na podstawie wglądu w dokumenty
Gazeta Podatkowa nr 91 (1757) z dnia 12.11.2020
Okres, miejsce i sposób przechowywania wniosków pracowniczych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 22 (520) z dnia 10.11.2020
Przechowywanie danych nadmiarowych w dokumentacji pracowniczej
Gazeta Podatkowa nr 88 (1754) z dnia 2.11.2020
Przechowywanie nadmiarowych danych w aktach osobowych - odpowiedź UODO na pytanie naszego Wydawnictwa
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 30 (1073) z dnia 20.10.2020
UODO wyjaśnia Dane nadmiarowe mogą zostać w aktach osobowych
Gazeta Podatkowa nr 83 (1749) z dnia 15.10.2020
Komunikaty i wyjaśnienia
Gazeta Podatkowa nr 77 (1743) z dnia 24.09.2020
Certyfikaty dotyczące kwalifikacji zawodowych w aktach osobowych
Gazeta Podatkowa nr 75 (1741) z dnia 17.09.2020
"ABC rekrutacji" w wytycznych Prezesa UODO
Gazeta Podatkowa nr 75 (1741) z dnia 17.09.2020
Obowiązki informacyjne administratora
Dodatek nr 17 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 18 z dnia 10.09.2020 - Obowiązki pracodawcy wynikające z RODO
Ograniczenie danych pobieranych od kandydata na pracownika
Dodatek nr 17 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 18 z dnia 10.09.2020 - Obowiązki pracodawcy wynikające z RODO
Zakres innych danych osobowych kandydata
Dodatek nr 17 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 18 z dnia 10.09.2020 - Obowiązki pracodawcy wynikające z RODO
Adres zamieszkania oraz numer PESEL w skierowaniu na badania wstępne
Dodatek nr 17 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 18 z dnia 10.09.2020 - Obowiązki pracodawcy wynikające z RODO
Prywatny numer telefonu oraz adres e-mail pracownika w aktach pracowniczych
Dodatek nr 17 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 18 z dnia 10.09.2020 - Obowiązki pracodawcy wynikające z RODO
Grupowe ubezpieczenie pracowników w świetle ochrony danych osobowych
Dodatek nr 17 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 18 z dnia 10.09.2020 - Obowiązki pracodawcy wynikające z RODO
Przechowywanie zgód pozyskanych w związku z RODO oraz upoważnień do przetwarzania danych
Dodatek nr 17 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 18 z dnia 10.09.2020 - Obowiązki pracodawcy wynikające z RODO
Przechowywanie w aktach osobowych dokumentów o zdrowiu pracownika
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (516) z dnia 10.09.2020
Wpływ braku świadectw pracy od poprzednich pracodawców na uprawnienia urlopowe
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (516) z dnia 10.09.2020
Dokumenty dotyczące kwalifikacji zawodowych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 73 (1739) z dnia 10.09.2020 - Dokumentacja kadrowa w firmie
Przechowywanie dokumentów uzyskanych podczas rekrutacji
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 73 (1739) z dnia 10.09.2020 - Dokumentacja kadrowa w firmie
Zakres informacji podawanych przez pracownika
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 73 (1739) z dnia 10.09.2020 - Dokumentacja kadrowa w firmie
Zaświadczenia o kontynuowaniu nauki przez dziecko pracownika
Gazeta Podatkowa nr 70 (1736) z dnia 31.08.2020
Pozyskiwanie danych osobowych na etapie rekrutacji i zatrudnienia
Gazeta Podatkowa nr 68 (1734) z dnia 24.08.2020
Przechowywanie dokumentów związanych z zatrudnieniem
Gazeta Podatkowa nr 59 (1725) z dnia 23.07.2020
Dokumentowanie okresów zaliczalnych do stażu urlopowego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (510) z dnia 10.06.2020
Zakres informacji w kwestionariuszu osobowym dla pracownika
Gazeta Podatkowa nr 46 (1712) z dnia 8.06.2020
Zakres stosowania podpisów elektronicznych w sprawach kadrowych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 11 (509) z dnia 1.06.2020
Dostarczenie pracownikowi świadectwa pracy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 37 (1703) z dnia 7.05.2020 - Zasady wystawiania świadectwa pracy
Dopuszczalność wypłat wynagrodzeń na karty przedpłacone
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 9 (507) z dnia 1.05.2020
Zakres informacji udzielanych przez kandydata do pracy
Dodatek nr 8 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 8 z dnia 10.04.2020 - Dokumentacja kadrowa
Skierowanie na wstępne badania profilaktyczne
Dodatek nr 8 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 8 z dnia 10.04.2020 - Dokumentacja kadrowa
Grupowe ubezpieczenie pracowników w świetle ochrony danych osobowych (RODO)
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 7 (505) z dnia 1.04.2020
Informacje jakich pracodawca może żądać od pracownika
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 7 (505) z dnia 1.04.2020
Zarządzanie danymi osób zatrudnionych
Dodatek nr 6 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 6 z dnia 10.03.2020 - Wdrożenie PPK w firmie
Zakres danych osobowych
Dodatek nr 4 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 4 z dnia 10.02.2020 - Zatrudnianie cudzoziemców
Adres zamieszkania oraz numer PESEL w skierowaniu na badania wstępne
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 4 (502) z dnia 10.02.2020
Gromadzenie dokumentów dotyczących kwalifikacji zawodowych
Gazeta Podatkowa nr 12 (1678) z dnia 10.02.2020
Dostosowanie przepisów kodeksowych do wymogów RODO
Dodatek nr 2 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 2 z dnia 10.01.2020 - Kodeks pracy z komentarzem redakcji. Stan prawny na 1 stycznia 2020 r.
Czy posiadanie konta bankowego może być warunkiem zatrudnienia?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 2 (1045) z dnia 10.01.2020
Przekazanie pracownikowi świadectwa pracy
Gazeta Podatkowa nr 1 (1667) z dnia 2.01.2020
Zatajenie faktu ukarania w poprzedniej firmie a możliwość zastosowania dyscyplinarki
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 1 (1044) z dnia 1.01.2020
Zgoda pracownika na identyfikator ze zdjęciem
Gazeta Podatkowa nr 99 (1661) z dnia 12.12.2019
Kwoty potrąceń z wynagrodzenia pracownika w zaświadczeniu o zarobkach
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 21 (495) z dnia 1.11.2019
Zamieszczanie danych osobowych w skierowaniu na badania wstępne
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 31 (1038) z dnia 1.11.2019
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i jej cofnięcie
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 87 (1649) z dnia 31.10.2019 - Prawa osób, których dane przetwarza firma i instytucja
Przetwarzanie danych kandydata do pracy
Gazeta Podatkowa nr 85 (1647) z dnia 24.10.2019
Przekazanie niezbędnych informacji o administratorze
Dodatek nr 19 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 20 z dnia 10.10.2019 - Zatrudnianie pracowników krok po kroku
Zakres informacji pobieranych od osoby rekrutowanej
Dodatek nr 19 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 20 z dnia 10.10.2019 - Zatrudnianie pracowników krok po kroku
Zgoda na przetwarzanie innych danych
Dodatek nr 19 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 20 z dnia 10.10.2019 - Zatrudnianie pracowników krok po kroku
Zawartość części A akt osobowych
Dodatek nr 19 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 20 z dnia 10.10.2019 - Zatrudnianie pracowników krok po kroku
Konsekwencje zatajenia ciąży przy podpisywaniu umowy na czas określony
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 26 (1033) z dnia 10.09.2019
Dokumenty włączane do części A akt osobowych pracownika
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 17 (491) z dnia 1.09.2019
Udokumentowanie okresu nauki dla celów ustalenia wymiaru urlopu wypoczynkowego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 17 (491) z dnia 1.09.2019
"Nadmiarowe" dane w aktach osobowych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 69 (1631) z dnia 29.08.2019 - Przechowywanie dokumentacji pracowniczej w aktach osobowych
Świadectwa szkolne i pracy od poprzednich pracodawców w aktach osobowych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 16 (490) z dnia 10.08.2019
Przechowywanie dokumentacji związanej z RODO w aktach osobowych pracownika
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 15 (489) z dnia 1.08.2019
Numer PESEL w dokumentach związanych z zatrudnieniem pracowniczym i cywilnoprawnym
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 15 (489) z dnia 1.08.2019
Wymogi formalne związane z nawiązaniem stosunku pracy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 60 (1622) z dnia 29.07.2019 - Obowiązki związane z zatrudnieniem pracownika
Podjęcie zatrudnienia w okresie pobierania zasiłku macierzyńskiego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 13 (487) z dnia 1.07.2019
Zakres danych w kwestionariuszu osobowym dla pracownika
Gazeta Podatkowa nr 50 (1612) z dnia 24.06.2019
Przetwarzanie numeru dowodu osobistego zatrudnionego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (486) z dnia 10.06.2019
Stosowanie odcisków palców w ewidencji czasu pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (486) z dnia 10.06.2019
Ksero prawa jazdy w aktach osobowych tylko wyjątkowo
Gazeta Podatkowa nr 46 (1608) z dnia 10.06.2019
Zmiana zakresu danych osobowych pozyskiwanych od kandydatów na pracowników i od pracowników
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 14 (1021) z dnia 10.05.2019
Żądanie od kandydata do pracy zaświadczenia o niekaralności
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 10 (484) z dnia 10.05.2019
Zmiana zasad pozyskiwania danych osobowych przez pracodawcę
Gazeta Podatkowa nr 37 (1599) z dnia 9.05.2019
Nowe dokumenty w aktach osobowych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 31 (1593) z dnia 18.04.2019 - Prowadzenie dokumentacji pracowniczej w wersji papierowej i elektronicznej
Dokumenty legalizujące pracę cudzoziemca w aktach osobowych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (482) z dnia 10.04.2019
Dokumentowanie danych dotyczących zatrudnienia i wykształcenia
Gazeta Podatkowa nr 25 (1587) z dnia 28.03.2019
Forma i termin wypłaty wynagrodzenia za dany miesiąc
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 9 (1016) z dnia 20.03.2019
Informacja o formie wypłaty wynagrodzenia za pracę
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 8 (1015) z dnia 10.03.2019
Ministerstwo Cyfryzacji o RODO w rekrutacji
Gazeta Podatkowa nr 18 (1580) z dnia 4.03.2019
Zakres oraz podstawa prawna pozyskiwania danych od kandydatów do pracy
Pomocnik Kadrowego do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 5 z dnia 1.03.2019
Dokumentowanie dostarczonych danych
Pomocnik Kadrowego do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 5 z dnia 1.03.2019
Nowe rozporządzenie w sprawie dokumentacji pracowniczej
Dodatek nr 5 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 4 z dnia 1.02.2019 - Co nowego w przepisach w 2019 r.?
Wypłata wynagrodzenia na rachunek bankowy
Dodatek nr 5 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 4 z dnia 1.02.2019 - Co nowego w przepisach w 2019 r.?
Udostępnienie danych osobowych pracownika czy ich powierzenie innej firmie?
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 3 (477) z dnia 1.02.2019
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i jej cofnięcie
Gazeta Podatkowa nr 6 (1568) z dnia 21.01.2019
Informacja dla pracowników otrzymujących wypłatę w gotówce
Gazeta Podatkowa nr 5 (1567) z dnia 17.01.2019
Prawo przetwarzania danych osobowych zgromadzonych we wcześniejszych latach
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 2 (476) z dnia 10.01.2019
Oświadczenie o korzystaniu z wolnego na dziecko do 14 lat oraz jego ponawianie
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 2 (476) z dnia 10.01.2019
Zasady prowadzenia dokumentacji pracowniczej od 1 stycznia 2019 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 2 (1009) z dnia 10.01.2019
Zmiana formy wypłaty wynagrodzenia za pracę
Gazeta Podatkowa nr 3 (1565) z dnia 10.01.2019
Od stycznia br. wypłata wynagrodzenia na rachunek bankowy pracownika
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 1 (475) z dnia 1.01.2019
Nowe rozporządzenie dokumentacyjne i inne zmiany
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 105 (1562) z dnia 31.12.2018 - Jakie zmiany czekają pracodawców w 2019 roku?
Wypłata pensji do rąk pracownika tylko na wniosek
Gazeta Podatkowa nr 101 (1558) z dnia 17.12.2018
Wypłata wynagrodzenia na konto pracownika i inne zmiany przepisów od 2019 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 35 (1006) z dnia 10.12.2018
Zmiany w Kodeksie pracy w związku z RODO
Gazeta Podatkowa nr 39 (1496) z dnia 14.05.2018
Zamieszczenie w liście obecności przyczyn absencji pracownika
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 10 (460) z dnia 10.05.2018
Odbieranie danych osobowych po zakończeniu etapu rekrutacji
Gazeta Podatkowa nr 28 (1485) z dnia 5.04.2018
Oświadczenie woli w formie dokumentowej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 7 (457) z dnia 1.04.2018
Adres pracownika w PIT-11
Gazeta Podatkowa nr 17 (1474) z dnia 26.02.2018
Dokumentowanie okresów zatrudnienia innym dowodem niż świadectwo pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 1 (451) z dnia 1.01.2018
Ochrona danych osobowych w czasie rekrutacji i zatrudnienia
Gazeta Podatkowa nr 101 (1455) z dnia 18.12.2017
Zakres informacji udzielanych potencjalnemu pracodawcy przez kandydata do pracy
Dodatek nr 21 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 22 z dnia 10.11.2017 - Dokumentacja kadrowa w firmie
Kwestionariusz osobowy pracownika
Dodatek nr 21 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 22 z dnia 10.11.2017 - Dokumentacja kadrowa w firmie
Przechowywanie w dokumentacji osobowej pracownika aktu urodzenia dziecka
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (446) z dnia 10.10.2017
Dokumentowanie niekaralności pracowników samorządowych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (446) z dnia 10.10.2017
Podstawowe regulacje dotyczące dzieła i zlecenia
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 72 (1426) z dnia 7.09.2017 - Zlecenie i dzieło w praktyce i orzecznictwie
Zaliczenie pracownika do osób niepełnosprawnych
Dodatek nr 12 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 12 z dnia 10.06.2017 - Korzyści związane z zatrudnianiem niepełnosprawnych
Informacje zamieszczane w kwestionariuszu osobowym pracownika
Gazeta Podatkowa nr 45 (1399) z dnia 5.06.2017
Jak prowadzić i korygować akta osobowe?
Gazeta Podatkowa nr 43 (1397) z dnia 29.05.2017
Obowiązek dokumentowania zatrudnienia
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 26 (1380) z dnia 30.03.2017 - Zasady prowadzenia dokumentacji kadrowej
Zmiana danych w związku z wymianą dowodu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 26 (1380) z dnia 30.03.2017 - Zasady prowadzenia dokumentacji kadrowej
Ochrona danych osobowych na etapie rekrutacji pracowników
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 34 (933) z dnia 1.12.2016
Jakich danych pracodawca ma prawo żądać od pracownika?
Gazeta Podatkowa nr 91 (1341) z dnia 14.11.2016
Przechowywanie dokumentów w aktach osobowych pracownika
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 22 (424) z dnia 10.11.2016
CV zamiast kwestionariusza osobowego w aktach pracownika
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 16 (418) z dnia 10.08.2016
Zawartość akt osobowych pracownika będącego obywatelem Ukrainy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 15 (417) z dnia 1.08.2016
Dokumenty związane z procesem rekrutacyjnym
Dodatek nr 14 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 14 z dnia 10.07.2016 - Obowiązki pracodawcy związane z zatrudnianiem pracowników
Czy dane pracowników i ich rodzin trzeba zgłaszać do GIODO?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 20 (1270) z dnia 10.03.2016 - Ochrona danych osobowych w firmie
Ochrona danych osobowych w przypadku prowadzenia szczegółowej listy obecności
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 2 (404) z dnia 10.01.2016
Uprawnienia pracownicze w zatrudnieniu po ich udokumentowaniu
Gazeta Podatkowa nr 104 (1249) z dnia 28.12.2015
Przechowywanie danych w aktach osobowych pracowników
Dodatek nr 20 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 21 z dnia 1.11.2015 - Kodeks Pracy - stan prawny na 1 listopada 2015 r. (uwzględniający zmiany w 2016 r.)
Kiedy "umowy śmieciowe" dadzą prawo do etatu?
Gazeta Podatkowa nr 76 (1221) z dnia 21.09.2015
Komu pracodawca może udostępnić akta osobowe pracownika?
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 17 (395) z dnia 1.09.2015
Przedłożenie dokumentów w procesie rekrutacji
Gazeta Podatkowa nr 67 (1212) z dnia 20.08.2015
Aktualizacja danych pracownika po wymianie dowodu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 66 (1211) z dnia 17.08.2015 - Prowadzenie dokumentacji pracowniczej
Przechowywanie danych w aktach osobowych pracowników - stanowisko GIODO
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 15 (393) z dnia 1.08.2015
Zaliczenie pracownika do osób niepełnosprawnych
Dodatek nr 12 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 12 z dnia 10.06.2015 - Korzyści związane z zatrudnianiem niepełnosprawnych
Nieaktualne kopie dowodów osobistych w aktach osobowych
Gazeta Podatkowa nr 41 (1186) z dnia 21.05.2015
Etap naboru do pracy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 27 (1172) z dnia 2.04.2015 - Obowiązki kadrowo-ubezpieczeniowe w związku z zatrudnieniem pracownika
Czy jest dopuszczalne pobranie od pracowników odcisków linii papilarnych?
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 7 (385) z dnia 1.04.2015
Zakres informacji udzielanych pracodawcy przez kandydata do pracy
Dodatek nr 4 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 4 z dnia 10.02.2015 - Dokumentacja kadrowa w firmie
Kwestionariusz osobowy pracownika
Dodatek nr 4 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 4 z dnia 10.02.2015 - Dokumentacja kadrowa w firmie
Informowanie pracodawcy o odbyciu kary pozbawienia wolności
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 22 (376) z dnia 10.11.2014
Aktualizacja danych osobowych pracownika po wymianie dowodu osobistego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 21 (375) z dnia 1.11.2014
Niedozwolone pytania podczas rozmowy kwalifikacyjnej
Gazeta Podatkowa nr 80 (1121) z dnia 6.10.2014
Zakres informacji o kandydacie do pracy, których może żądać pracodawca
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 17 (371) z dnia 1.09.2014
Ogólne wymogi prowadzenia przez pracodawcę dokumentacji pracowniczej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 66 (1107) z dnia 18.08.2014 - Jak prowadzić dokumentację pracowniczą?
Dodatkowa dokumentacja w aktach osobowych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 66 (1107) z dnia 18.08.2014 - Jak prowadzić dokumentację pracowniczą?
Zaliczenie pracownika do osób niepełnosprawnych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 49 (1090) z dnia 18.06.2014 - Niepełnosprawny pracownik w firmie
Informacje, których podczas rekrutacji można żądać od kandydata do pracy i pracownika
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 34 (1075) z dnia 28.04.2014 - Formy skutecznego pozyskania pracownika do firmy
Dane osobowe pracownika trzeba chronić
Gazeta Podatkowa nr 27 (1068) z dnia 3.04.2014
Informacje, których można żądać od kandydata i pracownika
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 7 (361) z dnia 1.04.2014
Sytuacja rodzinna poza zainteresowaniem pracodawcy
Gazeta Podatkowa nr 26 (1067) z dnia 31.03.2014
Składanie przez pracownika oświadczenia w sprawie opieki nad dzieckiem do lat 14
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 23 (353) z dnia 1.12.2013
Zdjęcie w CV nie jest obowiązkowe
Gazeta Podatkowa nr 86 (1023) z dnia 28.10.2013
Dokumentacja przyjęcia kandydata do pracy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 83 (1020) z dnia 17.10.2013 - Obowiązki pracodawcy przy zatrudnianiu pracownika
Dane osobowe, które musi przekazać pracownik
Gazeta Podatkowa nr 63 (1000) z dnia 8.08.2013
Pracodawca musi ostrożnie dysponować danymi
Gazeta Podatkowa nr 55 (992) z dnia 11.07.2013
Dokumentowanie niekaralności kandydata do pracy w samorządzie
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (338) z dnia 10.04.2013
Zaliczenie pracownika do osób niepełnosprawnych
Dodatek nr 8 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 8 z dnia 10.04.2013 - Uprawnienia w razie zatrudnienia niepełnosprawnych
Przyszły pracownik nie musi odpowiadać na wszystkie pytania
Gazeta Podatkowa nr 25 (962) z dnia 28.03.2013
Dokumentowanie procesu rekrutacji
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 2 (939) z dnia 7.01.2013 - Obowiązki związane z zatrudnieniem pracownika
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60