Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Kodeksy »  Ustawa z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy

Ustawa z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy1)

 
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z aktualnie wyświetlanym art. 22 obowiązującym od 16.05.2018 r. do 4.06.2019 r.
Czas pracy i odpoczynki
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 10 (484) z dnia 10.05.2019
Rodzaje umów a stan zatrudnienia do PFRON
Gazeta Podatkowa nr 37 (1599) z dnia 9.05.2019
Pozorna umowa o pracę bez obowiązku ubezpieczeń w ZUS
Gazeta Podatkowa nr 27 (1589) z dnia 4.04.2019
Zawieranie umowy z cudzoziemcem
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 23 (1585) z dnia 21.03.2019 - Jak zatrudnić cudzoziemca?
Zatrudnienie pracownicze wspólników w ich spółce z o.o.
Gazeta Podatkowa nr 21 (1583) z dnia 14.03.2019
Praca nauczyciela w prywatnym przedszkolu na podstawie umowy zlecenia
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 6 (480) z dnia 10.03.2019
ZUS ma prawo podważyć zawartą umowę i wysokość pensji z etatu
Gazeta Podatkowa nr 18 (1580) z dnia 4.03.2019
Reprezentacja spółki przy czynnościach między spółką a zarządem
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 5 (479) z dnia 1.03.2019
Wykonywanie pracy na urlopie macierzyńskim
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 16 (1578) z dnia 25.02.2019 - Udzielanie urlopów związanych z rodzicielstwem
Okoliczności, w których pracownik może odmówić pracy w godzinach nadliczbowych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 4 (478) z dnia 10.02.2019
Forma zatrudnienia pielęgniarki w SPZOZ
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 4 (478) z dnia 10.02.2019
Składki ZUS od wynagrodzenia za wykonanie dzieła
Gazeta Podatkowa nr 7 (1569) z dnia 24.01.2019
Od stycznia br. wypłata wynagrodzenia na rachunek bankowy pracownika
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 1 (475) z dnia 1.01.2019
Wyspecjalizowane urzędy skarbowe nie dla spółek osobowych
Gazeta Podatkowa nr 101 (1558) z dnia 17.12.2018
Klauzula informacyjna w procesie rekrutacyjnym
Gazeta Podatkowa nr 98 (1555) z dnia 6.12.2018
Nie można stosować atrap monitoringu wizyjnego
Gazeta Podatkowa nr 98 (1555) z dnia 6.12.2018
Opłacanie składek na Fundusz Pracy i FGŚP za zleceniobiorcę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 23 (473) z dnia 1.12.2018
Obowiązki pracodawcy w procedurze legalizacji zatrudnienia
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 21 (471) z dnia 1.11.2018
Rodzaj umowy zawieranej z cudzoziemcem
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 84 (1541) z dnia 18.10.2018 - Wypełnianie dokumentów związanych z zatrudnianiem cudzoziemców
Dochodzenie roszczeń pracowniczych z umowy zlecenia
Gazeta Podatkowa nr 83 (1540) z dnia 15.10.2018
Wykazanie w świadectwie pracy podstawy rozwiązania umowy i NN
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (470) z dnia 10.10.2018
Swoboda kształtowania treści stosunku cywilnoprawnego
Dodatek nr 17 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 18 z dnia 10.09.2018 - Umowy cywilnoprawne w aspekcie składkowo-podatkowym
Obowiązek wykonywania tzw. innych poleceń pracodawcy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (468) z dnia 10.09.2018
Dopuszczalność zawarcia umowy o pracę z córką
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 25 (996) z dnia 1.09.2018
Działalność gospodarcza i umowa o pracę a PIT
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 24 (995) z dnia 20.08.2018
Przesłanki zawarcia umowy zlecenia i termin wypłaty wynagrodzenia
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 24 (995) z dnia 20.08.2018
Czy za zgodą pracownika można dokonać zaliczkowej wypłaty wynagrodzeń?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 23 (994) z dnia 10.08.2018
Szkoda w ramach wykonania umowy zlecenia
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 60 (1517) z dnia 26.07.2018 - Likwidacja firmowej szkody i dochodzenie odszkodowania
Uznanie umowy o pracę za pozorną
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 14 (464) z dnia 10.07.2018
Rozliczenia związane z wakacyjną pracą młodzieży
Gazeta Podatkowa nr 49 (1506) z dnia 18.06.2018
Kara umowna za szkodę w mieniu powierzonym
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (462) z dnia 10.06.2018
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z art. 22 w pozostałych wersjach czasowych
Cechy decydujące o rodzaju umowy
Dodatek nr 23 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 24 z dnia 10.12.2023 - Zatrudnianie pracowników krok po kroku
Ruchomy czas pracy stosowany rotacyjnie
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 87 (2066) z dnia 30.10.2023 - Czas pracy - wybrane zagadnienia
Ruchomy czas pracy stosowany rotacyjnie
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (590) z dnia 10.10.2023
Zmniejszanie wynagrodzenia prokurenta będącego pracownikiem spółki z o.o.
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (590) z dnia 10.10.2023
Przyznanie zleceniobiorcy dodatkowego bonusu pieniężnego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (590) z dnia 10.10.2023
Nagroda frekwencyjna w podstawie ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 19 (589) z dnia 1.10.2023
Umowa o pracę dla wspólnika spółki jawnej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 28 (1179) z dnia 1.10.2023
Cywilnoprawna umowa dla członka zarządu spółki z o.o. bez udziału publicznego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 74 (2053) z dnia 14.09.2023 - Różne możliwości wynagradzania wspólnika, członka organu spółki handlowej
WSTĘP
Dodatek nr 17 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 18 z dnia 10.09.2023 - Umowy cywilnoprawne w aspekcie składkowo-podatkowym
Mniejszościowy wspólnik z umową o pracę
Gazeta Podatkowa nr 56 (2035) z dnia 13.07.2023
Zatrudnienie wspólnika spółki na podstawie umowy o pracę
Przegląd Podatku Dochodowego nr 9 (585) z dnia 1.05.2023
Zmiana zakresu informacji o warunkach zatrudnienia
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 13 (1164) z dnia 1.05.2023
Pracownicze zatrudnienie wspólnika w spółce jawnej
Gazeta Podatkowa nr 33 (2012) z dnia 24.04.2023
Wprowadzenie
Dodatek nr 8 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 8 z dnia 10.04.2023 - Elastyczne formy świadczenia pracy
Definicja pracy zdalnej
Dodatek nr 8 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 8 z dnia 10.04.2023 - Elastyczne formy świadczenia pracy
Wątpliwości dotyczące odprawy z kontraktu menedżerskiego w spółce komunalnej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (578) z dnia 10.04.2023
Uprawnienie rodziców młodocianego pracownika do rozwiązania umowy o pracę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 7 (577) z dnia 1.04.2023
Wynagrodzenie wypłacone na podstawie umowy o pracę
Przegląd Podatku Dochodowego nr 5 (581) z dnia 1.03.2023
Umowa o pracę dla wspólnika spółki z o.o.
Gazeta Podatkowa nr 14 (1993) z dnia 16.02.2023
Dopuszczalność podjęcia pracy na urlopie macierzyńskim
Gazeta Podatkowa nr 11 (1990) z dnia 6.02.2023
Powierzenie pracownikowi innego stanowiska pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 22 (568) z dnia 10.11.2022
Pozacenowe kryteria wyboru według Pzp
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 88 (1963) z dnia 3.11.2022 - Zasady wyboru najkorzystniejszej oferty w Pzp
Uzależnienie wynagrodzenia od wyników ekonomicznych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 21 (567) z dnia 1.11.2022
Naruszenie praw pracownika
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 86 (1961) z dnia 27.10.2022 - Ryzyko kierowania spółką odpowiedzialność członków zarządu
Składki ZUS za małżonka wspólnika zatrudnionego w spółce jawnej - interpretacja ZUS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 30 (1145) z dnia 20.10.2022
Zatrudnienie udziałowca spółki wieloosobowej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (564) z dnia 10.09.2022
Zatrudnienie udziałowców spółki na stanowisku niezarządczym
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (564) z dnia 10.09.2022
Podstawa prawna wypłaty wynagrodzenia dla likwidatora
Gazeta Podatkowa nr 71 (1946) z dnia 5.09.2022
Ubezpieczenia w ZUS z tytułu pracy na etacie w firmie męża
Gazeta Podatkowa nr 70 (1945) z dnia 1.09.2022
Skutki nabycia większości udziałów spółki z o.o.
Gazeta Podatkowa nr 66 (1941) z dnia 18.08.2022
WPROWADZENIE
Dodatek nr 14 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 14 z dnia 10.07.2022 - Obliczanie wynagrodzenia za pracę do wypłaty
Niedopuszczalność zastąpienia umowy o pracę umową cywilnoprawną
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 14 (560) z dnia 10.07.2022
Elementy umowy o pracę zawartej ze znacznym wyprzedzeniem
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 14 (560) z dnia 10.07.2022
Przejście części zakładu pracy w trybie art. 23 1 K.p.
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 13 (559) z dnia 1.07.2022
Zatrudnianie młodocianych w czasie wakacji
Gazeta Podatkowa nr 51 (1926) z dnia 27.06.2022
Zwrot kosztów dojazdów do podopiecznych na podstawie umowy zlecenia
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 11 (557) z dnia 1.06.2022
ZUS od wartości dowozu do pracy pracowników tymczasowych
Gazeta Podatkowa nr 43 (1918) z dnia 30.05.2022
Rodzaj umowy z cudzoziemcem przyjmowanym do pracy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 41 (1916) z dnia 23.05.2022 - Zatrudnianie cudzoziemców w sezonie letnim porady i procedury
Zasady zatrudniania i wynagradzania obywateli Ukrainy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 10 (556) z dnia 10.05.2022
Zakres obowiązków pracodawcy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 10 (556) z dnia 10.05.2022
Obowiązki przy nawiązaniu lub reaktywacji stosunku pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 10 (556) z dnia 10.05.2022
Umowa o pracę z członkiem zarządu spółki kapitałowej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 35 (1910) z dnia 2.05.2022 - Zatrudnienie menedżera w spółce handlowej
VAT przy transakcjach pomiędzy podmiotami powiązanymi
Gazeta Podatkowa nr 35 (1910) z dnia 2.05.2022
Zatrudnienie obywatela Ukrainy w samorządowej jednostce budżetowej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (554) z dnia 10.04.2022
Pobieranie z wynagrodzenia członka rady nadzorczej składki ubezpieczeniowej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 7 (553) z dnia 1.04.2022
Mniejszościowy wspólnik może być pracownikiem spółki z o.o.
Gazeta Podatkowa nr 25 (1900) z dnia 28.03.2022
Taka sama praca w ramach etatu i zlecenia
Gazeta Podatkowa nr 24 (1899) z dnia 24.03.2022
Zatrudnieni w celu przygotowania zawodowego
Dodatek nr 6 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 6 z dnia 10.03.2022 - Ochrona zatrudnienia pracowników ze względu na warunki pracy
Badania profilaktyczne
Dodatek nr 6 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 6 z dnia 10.03.2022 - Ochrona zatrudnienia pracowników ze względu na warunki pracy
Umowa o pracę pomiędzy spółką osobową a jej wspólnikiem
Gazeta Podatkowa nr 19 (1894) z dnia 7.03.2022
Wybór formy prawnej zatrudnienia
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 13 (1888) z dnia 14.02.2022 - Zatrudnianie pracowników krok po kroku
Umowa o pracę
Dodatek nr 4 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 4 z dnia 10.02.2022 - Zatrudnianie cudzoziemców
Wybór podstawy wypłaty wynagrodzenia dla członka zarządu
Gazeta Podatkowa nr 8 (1883) z dnia 27.01.2022
Usługi członka zarządu na rzecz spółki - CIT
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 3 (1118) z dnia 20.01.2022
Zakres odpowiedzialności za treść wystawionego "paska wynagrodzeń"
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 24 (546) z dnia 10.12.2021
Zatrudnienie wspólnika w spółce z o.o. nie zawsze jest dopuszczalne
Gazeta Podatkowa nr 82 (1853) z dnia 14.10.2021
Zatrudnienie żony w firmie męża na podstawie umowy o pracę
Gazeta Podatkowa nr 80 (1851) z dnia 7.10.2021
Zawarcie pozornej umowy o pracę - skutki w podatku dochodowym
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 27 (1106) z dnia 20.09.2021
Charakter pracy dodatkowej wykonywanej bez zgody i wiedzy pracodawcy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 16 (538) z dnia 10.08.2021
WSTĘP
Dodatek nr 14 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 14 z dnia 10.07.2021 - Umowy cywilnoprawne w aspekcie składkowo-podatkowym
Zawarcie umowy o pracę - wymogi formalne
Dodatek nr 13 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 13 z dnia 1.07.2021 - Praktyczne orzecznictwo dotyczące zawierania i rozwiązywania umów o pracę
Możliwość zawierania umów zlecenia
Dodatek nr 13 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 13 z dnia 1.07.2021 - Praktyczne orzecznictwo dotyczące zawierania i rozwiązywania umów o pracę
WAŻNE ELEMENTY TREŚCI UMOWY O PRACĘ
Dodatek nr 13 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 13 z dnia 1.07.2021 - Praktyczne orzecznictwo dotyczące zawierania i rozwiązywania umów o pracę
Roszczenia ze stosunku pracy jako przedmiot przedawnienia
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 13 (535) z dnia 1.07.2021
DOZWOLONE RODZAJE ZATRUDNIENIA
Dodatek nr 12 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 12 z dnia 10.06.2021 - Zatrudnianie młodocianych
Kryteria zatrudniania osób poniżej 15. roku życia
Dodatek nr 12 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 12 z dnia 10.06.2021 - Zatrudnianie młodocianych
ZATRUDNIENIE NA UMOWACH CYWILNOPRAWNYCH
Dodatek nr 12 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 12 z dnia 10.06.2021 - Zatrudnianie młodocianych
Odmowa wykonywania przez pracownika pracy w godzinach nadliczbowych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (534) z dnia 10.06.2021
Wykaz wykroczeń przeciwko prawom pracownika
Pomocnik Kadrowego do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 11 z dnia 1.06.2021
Zawarcie umowy cywilnoprawnej zamiast umowy o pracę
Pomocnik Kadrowego do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 11 z dnia 1.06.2021
Wyznaczenie dnia wolnego za święto 1 maja przypadające w 2021 r. w sobotę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (530) z dnia 10.04.2021
Zmniejszanie dodatku wyrównawczego za czas urlopu wypoczynkowego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 7 (529) z dnia 1.04.2021
Korzystanie ze sprzętu służbowego przez zleceniobiorcę
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 24 (1795) z dnia 25.03.2021 - Warunki korzystania z mienia służbowego pracodawcy
Podjęcie pracy w czasie urlopu macierzyńskiego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 13 (1784) z dnia 15.02.2021 - Korzystanie przez pracowników z uprawnień rodzicielskich
Dodatek funkcyjny za okres urlopu macierzyńskiego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 24 (522) z dnia 10.12.2020
Rozliczanie pracy podczas dyżuru domowego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 23 (521) z dnia 1.12.2020
Różne podstawy nawiązania współpracy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 95 (1761) z dnia 26.11.2020 - Umowa o pracę czy cywilnoprawna? Praktyczne wskazówki
Składanie korespondencji w ramach umowy o dzieło
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 95 (1761) z dnia 26.11.2020 - Umowa o pracę czy cywilnoprawna? Praktyczne wskazówki
Brak obowiązku zawierania umowy o pracę
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 95 (1761) z dnia 26.11.2020 - Umowa o pracę czy cywilnoprawna? Praktyczne wskazówki
Zlecenie w trakcie urlopu macierzyńskiego
Gazeta Podatkowa nr 90 (1756) z dnia 9.11.2020
Najpopularniejsze wykroczenia
Dodatek nr 19 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 20 z dnia 10.10.2020 - Kontrola państwowej inspekcji pracy w zakładzie pracy
Powiązania wynikające ze stosunku pracy
Poradnik VAT nr 16 (520) z dnia 20.08.2020
Zastrzeżenie kary umownej za szkodę w mieniu powierzonym
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 16 (514) z dnia 10.08.2020
W jakich okolicznościach można zawrzeć nieodpłatną umowę zlecenia?
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 15 (513) z dnia 1.08.2020
Gdy wspólnik ma być pracownikiem spółki z o.o.
Gazeta Podatkowa nr 48 (1714) z dnia 15.06.2020
Wykonywanie pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 10 (508) z dnia 10.05.2020
Powiązania wynikające ze stosunku pracy
Poradnik VAT nr 5 (509) z dnia 10.03.2020
Godziny nadliczbowe telepracownika
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 6 (504) z dnia 10.03.2020
Pracownicze zatrudnienie członków zarządu w spółce z o.o.
Gazeta Podatkowa nr 15 (1681) z dnia 20.02.2020
Zatrudnienie na etat najbliższego członka rodziny
Gazeta Podatkowa nr 14 (1680) z dnia 17.02.2020
Umowa o pracę
Dodatek nr 4 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 4 z dnia 10.02.2020 - Zatrudnianie cudzoziemców
Zatrudnienie na etacie i zlecenie u tego samego pracodawcy
Gazeta Podatkowa nr 7 (1673) z dnia 23.01.2020
Zatrudnienie w spółce nie dla każdego
Gazeta Podatkowa nr 5 (1671) z dnia 16.01.2020
Warunki umożliwiające zawieranie z nauczycielami umów cywilnoprawnych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 23 (497) z dnia 1.12.2019
Z umową o pracę do zarządu spółki z o.o.
Gazeta Podatkowa nr 82 (1644) z dnia 14.10.2019
Cechy decydujące o rodzaju umowy
Dodatek nr 19 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 20 z dnia 10.10.2019 - Zatrudnianie pracowników krok po kroku
Umowa o pracę i samozatrudnienie u tego samego pracodawcy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (494) z dnia 10.10.2019
WSTĘP
Dodatek nr 17 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 18 z dnia 10.09.2019 - Wynagradzanie pracowników
Zatrudnienie tych samych pracowników w spółkach powiązanych kapitałowo
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (492) z dnia 10.09.2019
Podjęcie zatrudnienia przez osobę pobierającą emeryturę pomostową
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 17 (491) z dnia 1.09.2019
Zatrudnienie w spółkach powiązanych kapitałowo lub osobowo
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 17 (491) z dnia 1.09.2019
Modyfikacja warunków pracy bez zmiany umowy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 56 (1618) z dnia 15.07.2019 - Zmiana warunków pracy bez wypowiedzenia
Zatrudnianie młodocianych i studentów
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 53 (1615) z dnia 4.07.2019 - Rozliczanie wakacyjnej pracy młodzieży
Wypłata wynagrodzenia za pracę wykonaną w dni objęte zwolnieniem lekarskim
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 13 (487) z dnia 1.07.2019
Skutki naruszenia zasad reprezentacji spółki
Gazeta Podatkowa nr 52 (1614) z dnia 1.07.2019
Kiedy umowa może zostać uznana za zatrudnienie?
Gazeta Podatkowa nr 51 (1613) z dnia 27.06.2019
Atrapy kamer niedopuszczalne
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 49 (1611) z dnia 21.06.2019 - Monitoring w firmach i instytucjach a ochrona danych osobowych
Umowa o pracę
Dodatek nr 18 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 16 z dnia 1.06.2018 - Zatrudnianie cudzoziemców w polskich firmach w praktyce - zezwolenia, oświadczenia, zawieranie umów, opodatkowanie dochodów, rozliczenia z ZUS, wzory druków
Kontrakt menedżerski z cudzoziemcem
Dodatek nr 18 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 16 z dnia 1.06.2018 - Zatrudnianie cudzoziemców w polskich firmach w praktyce - zezwolenia, oświadczenia, zawieranie umów, opodatkowanie dochodów, rozliczenia z ZUS, wzory druków
Możliwości wynagradzania wspólnika spółki osobowej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 39 (1496) z dnia 14.05.2018 - Sposoby wynagradzania wspólników i członków organów spółek handlowych
Zatrudnienie wspólnika w spółce jawnej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 39 (1496) z dnia 14.05.2018 - Sposoby wynagradzania wspólników i członków organów spółek handlowych
Choroba od pierwszego dnia zatrudnienia a prawo do świadczenia
Gazeta Podatkowa nr 39 (1496) z dnia 14.05.2018
Cechy charakterystyczne stosunku pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 9 (459) z dnia 1.05.2018
Rozliczenie składek ZUS od wynagrodzenia wykonawcy dzieła
Gazeta Podatkowa nr 35 (1492) z dnia 30.04.2018
Obowiązek ubezpieczeń w razie zawarcia kontraktu menedżerskiego z obcokrajowcem
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (458) z dnia 10.04.2018
Czy okres pracy tymczasowej wlicza się do zakładowego stażu pracy?
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (458) z dnia 10.04.2018
Kwestionowanie przez ZUS podlegania pracowniczym ubezpieczeniom
Gazeta Podatkowa nr 24 (1481) z dnia 22.03.2018
Umowa szkoleniowa ze zleceniobiorcą
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 6 (456) z dnia 10.03.2018
Sprzęt służbowy dla zleceniobiorcy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 19 (1476) z dnia 5.03.2018 - Korzystanie przez pracownika z mienia służbowego
Gdy wspólnik chce otrzymać wynagrodzenie za pracę dla spółki
Gazeta Podatkowa nr 15 (1472) z dnia 19.02.2018
Zawieranie umowy z cudzoziemcem
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 14 (1471) z dnia 15.02.2018 - Zmiany w zasadach zatrudniania cudzoziemców
Umowa o pracę
Dodatek nr 4 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 4 z dnia 10.02.2018 - Zatrudnianie cudzoziemców
Zatrudnienie pracownika w rozwijającej się firmie
Gazeta Podatkowa nr 12 (1469) z dnia 8.02.2018
Wykonywanie czynności porządkowych i nadzorczych w ramach umowy zlecenia
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 3 (974) z dnia 20.01.2018
Ubezpieczenia i składki ZUS za wspólników spółek
Gazeta Podatkowa nr 2 (1459) z dnia 4.01.2018
Zaprzestanie działalności a trwałość umów o pracę
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 103 (1457) z dnia 28.12.2017 - Likwidacja działalności gospodarczej
Zatrudnienie wspólnika w jednoosobowej spółce z o.o.
Gazeta Podatkowa nr 102 (1456) z dnia 21.12.2017
Zatrudnienie wspólnika w dwuosobowej rodzinnej spółce z o.o.
Gazeta Podatkowa nr 97 (1451) z dnia 4.12.2017
Zatrudnienie wspólnika w jednoosobowej spółce z o.o.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 33 (968) z dnia 20.11.2017
Zawarcie umowy zlecenia z własnym pracownikiem
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 93 (1447) z dnia 20.11.2017 - Wszystko o stawce godzinowej na zleceniu
Członkostwo w spółdzielni w stażu urlopowym
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 22 (448) z dnia 10.11.2017
Wynagradzanie członków zarządu spółki z o.o.
Gazeta Podatkowa nr 86 (1440) z dnia 26.10.2017
Warunki pracy po powrocie pracownicy z urlopu związanego z rodzicielstwem
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (446) z dnia 10.10.2017
Podstawowe regulacje dotyczące dzieła i zlecenia
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 72 (1426) z dnia 7.09.2017 - Zlecenie i dzieło w praktyce i orzecznictwie
Umowa zlecenia, o dzieło i świadczenie usług
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 72 (1426) z dnia 7.09.2017 - Zlecenie i dzieło w praktyce i orzecznictwie
Nawiązanie stosunku pracy z byłym pracownikiem
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 17 (443) z dnia 1.09.2017
Zatrudnienie pracownicze prezesa spółki z o.o.
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 17 (443) z dnia 1.09.2017
Zasady ogólne
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 17 (443) z dnia 1.09.2017
Obowiązek pracodawcy do pokrycia kosztów egzaminu czeladniczego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 16 (442) z dnia 10.08.2017
Zawarcie umowy zlecenia na sprzątanie pomieszczeń
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 16 (442) z dnia 10.08.2017
Status w ZUS wspólnika spółki z o.o.
Gazeta Podatkowa nr 64 (1418) z dnia 10.08.2017
Zatrudnienie wspólników w spółkach z o.o.
Gazeta Podatkowa nr 63 (1417) z dnia 7.08.2017
Zawarcie i oskładkowanie umowy zlecenia z własnym pracownikiem
Gazeta Podatkowa nr 53 (1407) z dnia 3.07.2017
Skutki ustalenia stosunku pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 13 (439) z dnia 1.07.2017
Zamawiający może żądać kopii umów o pracę
Gazeta Podatkowa nr 48 (1402) z dnia 16.06.2017
Praca na umowę zlecenia w czasie urlopu wychowawczego
Gazeta Podatkowa nr 47 (1401) z dnia 12.06.2017
Okres zwolnienia z wykonywania pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (438) z dnia 10.06.2017
Umowa zlecenia z własnym pracownikiem
Gazeta Podatkowa nr 44 (1398) z dnia 1.06.2017
Wypłata i oskładkowanie wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę i o dzieło
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 15 (950) z dnia 20.05.2017
Stosowanie klauzul społecznych w przetargach
Gazeta Podatkowa nr 38 (1392) z dnia 11.05.2017
Dopuszczalność zawarcia umowy zlecenia, gdy występują cechy umowy o pracę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 9 (435) z dnia 1.05.2017
Święta majowe z zakazem pracy w handlu
Gazeta Podatkowa nr 33 (1387) z dnia 24.04.2017
Regulamin tylko dla pracowników etatowych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 29 (1383) z dnia 10.04.2017 - Tworzenie i rezygnacja z regulaminów i ZFŚS po zmianach
Święta Wielkanocne objęte zakazem pracy w handlu
Gazeta Podatkowa nr 29 (1383) z dnia 10.04.2017
Kolejne umowy o dzieło w świetle prawa pracy i składek ZUS
Gazeta Podatkowa nr 29 (1383) z dnia 10.04.2017
Kiedy ZUS może podważyć podleganie ubezpieczeniom?
Gazeta Podatkowa nr 27 (1381) z dnia 3.04.2017
Zatrudnienie małżonka na podstawie umowy o pracę
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 10 (945) z dnia 1.04.2017
Najpopularniejsze wykroczenia
Dodatek nr 6 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 6 z dnia 10.03.2017 - Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy w zakładzie pracy
Umowa o świadczenie usług a umowa o pracę
Gazeta Podatkowa nr 20 (1374) z dnia 9.03.2017
Możliwość i skutki zawarcia umowy o pracę z udziałowcem spółki z o.o.
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 17 (1371) z dnia 27.02.2017 - Zatrudnianie wspólników i członków organów w spółkach handlowych
Czy i jak zatrudnić członka zarządu w spółce z o.o.?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 17 (1371) z dnia 27.02.2017 - Zatrudnianie wspólników i członków organów w spółkach handlowych
Umowa o pracę dla członka zarządu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 17 (1371) z dnia 27.02.2017 - Zatrudnianie wspólników i członków organów w spółkach handlowych
Możliwość pracowniczego zatrudnienia wspólnika spółki osobowej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 17 (1371) z dnia 27.02.2017 - Zatrudnianie wspólników i członków organów w spółkach handlowych
Zatrudnienie i ubezpieczenie najbliższego członka rodziny
Gazeta Podatkowa nr 15 (1369) z dnia 20.02.2017
Czy i kiedy spółka z o.o. może zatrudnić swojego udziałowca?
Gazeta Podatkowa nr 5 (1359) z dnia 16.01.2017
Umowa o pracę nie tylko na piśmie
Gazeta Podatkowa nr 98 (1348) z dnia 8.12.2016
Zawarcie umowy zlecenia z kierowcą
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 23 (425) z dnia 1.12.2016
Minimalna stawka godzinowa w umowach zlecenia
Gazeta Podatkowa nr 96 (1346) z dnia 1.12.2016
Dopuszczalność podjęcia zatrudnienia przez przedsiębiorcę
Przegląd Podatku Dochodowego nr 22 (430) z dnia 20.11.2016
Zagraniczna podróż służbowa a czas pracy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 91 (1341) z dnia 14.11.2016 - Czas pracy w 2017 roku
Zamawiający nie może żądać od wykonawcy umów o pracę
Gazeta Podatkowa nr 91 (1341) z dnia 14.11.2016
Opuszczenie miejsca pracy
Dodatek nr 21 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 22 z dnia 10.11.2016 - Rozwiązywanie umów o pracę
Umowa zlecenia w trakcie urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego<
Gazeta Podatkowa nr 89 (1339) z dnia 7.11.2016
Etat dla członka zarządu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 88 (1338) z dnia 3.11.2016 - Zasady wynagradzania członków organów spółek
Umowa o pracę między komplementariuszem a spółką komandytową
Gazeta Podatkowa nr 84 (1334) z dnia 20.10.2016
Stosowanie klauzul społecznych w zamówieniach
Gazeta Podatkowa nr 73 (1323) z dnia 12.09.2016
Swoboda kształtowania treści stosunku cywilnoprawnego
Dodatek nr 17 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 18 z dnia 10.09.2016 - Umowy cywilnoprawne w aspekcie składkowo-podatkowym
Podróż służbowa czy oddelegowanie?
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (420) z dnia 10.09.2016
Na podstawie której umowy zatrudnić członka zarządu w spółce?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 72 (1322) z dnia 8.09.2016 - Zatrudnienie członka zarządu - umowa o pracę czy cywilnoprawna?
Umowa o pracę dla członka zarządu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 72 (1322) z dnia 8.09.2016 - Zatrudnienie członka zarządu - umowa o pracę czy cywilnoprawna?
Jakie ustalenia powinien zawierać kontrakt menedżerski dla osoby z zarządu?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 72 (1322) z dnia 8.09.2016 - Zatrudnienie członka zarządu - umowa o pracę czy cywilnoprawna?
Warunki zatrudnienia osoby współpracującej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 24 (923) z dnia 20.08.2016
Wybór podstawy zatrudnienia - umowa o pracę czy umowa cywilnoprawna?
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 15 (417) z dnia 1.08.2016
Praca świadczona przez młodzież w okresie wakacji i jej oskładkowanie
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 58 (1308) z dnia 21.07.2016 - O jakie świadczenia z ZUS mogą ubiegać się pracujący uczniowie i studenci?
Odpowiedzialność zleceniobiorcy za szkodę
Gazeta Podatkowa nr 57 (1307) z dnia 18.07.2016
Udziałowiec spółki z umową o pracę
Gazeta Podatkowa nr 56 (1306) z dnia 14.07.2016
Czas pracy w zagranicznej podróży służbowej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 14 (416) z dnia 10.07.2016
WSTĘP
Dodatek nr 14 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 14 z dnia 10.07.2016 - Obowiązki pracodawcy związane z zatrudnianiem pracowników
Ubezpieczenia i składki ZUS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 20 (919) z dnia 10.07.2016
Zatrudnienie prezesa i jednocześnie wspólnika spółki z o.o.
Gazeta Podatkowa nr 52 (1302) z dnia 30.06.2016
Umowa dla członka zarządu: cywilnoprawna czy o pracę?
Gazeta Podatkowa nr 49 (1299) z dnia 20.06.2016
Świadczenie usług na rzecz pracodawcy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 15 (914) z dnia 20.05.2016
Obliczenie kwoty do wypłaty przy niskim wynagrodzeniu
Gazeta Podatkowa nr 39 (1289) z dnia 16.05.2016
Obowiązek poddania się zleceniobiorcy badaniom sanitarno-epidemiologicznym
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 9 (411) z dnia 1.05.2016
Praktyczne problemy dotyczące umów zlecenia i o dzieło
Gazeta Podatkowa nr 32 (1282) z dnia 21.04.2016
Zawieranie umów cywilnoprawnych bez limitowania
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 12 (911) z dnia 20.04.2016
Umowa o pracę z członkiem zarządu na podstawie powołania
Gazeta Podatkowa nr 22 (1272) z dnia 17.03.2016
ZUS wspólnika spółki jawnej zatrudnionego w niej na etacie
Gazeta Podatkowa nr 20 (1270) z dnia 10.03.2016
Zatrudnienie żony w firmie męża na podstawie umowy o pracę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 5 (407) z dnia 1.03.2016
Zatrudnienie w małżeńskiej spółce z o.o. - prawo pracy oraz ZUS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 7 (906) z dnia 1.03.2016
WSTĘP
Dodatek nr 4 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 4 z dnia 10.02.2016 - Wynagrodzenia i inne świadczenia ze stosunku pracy
Zatrudnienie kierowcy na podstawie umowy zlecenia
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 4 (903) z dnia 1.02.2016
Wynagrodzenie dla członka zarządu z kontraktu
Gazeta Podatkowa nr 3 (1253) z dnia 11.01.2016
Zakaz pracy w handlu w grudniowe i styczniowe święta
Gazeta Podatkowa nr 102 (1247) z dnia 21.12.2015
Odmowa pracy w godzinach nadliczbowych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 97 (1242) z dnia 3.12.2015 - Czas pracy w 2016 roku
Kwoty wolne w 2016 r. dla niepełnoetatowców
Gazeta Podatkowa nr 97 (1242) z dnia 3.12.2015
Umowy o pracę z członkami zarządu w świetle zmian Kodeksu pracy
Gazeta Podatkowa nr 81 (1226) z dnia 8.10.2015
Umowa o pracę dla jedynego wspólnika spółki z o.o.
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 19 (397) z dnia 1.10.2015
Kiedy "umowy śmieciowe" dadzą prawo do etatu?
Gazeta Podatkowa nr 76 (1221) z dnia 21.09.2015
Dwa stanowiska pracy w jednej umowie
Gazeta Podatkowa nr 75 (1220) z dnia 17.09.2015
Zatrudnienie młodocianego przy pracach lekkich
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 74 (1219) z dnia 14.09.2015 - Pracownik młodociany w firmie
Jakie składniki wynagrodzenia korzystają z ochrony?
Dodatek nr 17 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 18 z dnia 10.09.2015 - Wynagrodzenia - wybrane aspekty
Wynagrodzenie z tytułu gotowości do pracy
Dodatek nr 17 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 18 z dnia 10.09.2015 - Wynagrodzenia - wybrane aspekty
Zatrudnienie w spółce osobowej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 64 (1209) z dnia 10.08.2015 - Zatrudnianie wspólników i członków organów w spółkach handlowych
Pracownicze zatrudnienie członka zarządu spółki z o.o.
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 64 (1209) z dnia 10.08.2015 - Zatrudnianie wspólników i członków organów w spółkach handlowych
Czym są umowy śmieciowe i jak je zmienić w umowę o pracę?
Gazeta Podatkowa nr 62 (1207) z dnia 3.08.2015
Równoległa praca na etat i zlecenie
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 60 (1205) z dnia 27.07.2015 - Uprawnienia pracownicze w dwóch miejscach pracy
Warunki podpisania umowy cywilnoprawnej z małoletnim
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 14 (392) z dnia 10.07.2015
Relacje majątkowe w spółce z o.o.
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 55 (1200) z dnia 9.07.2015 - Przesunięcia majątkowe między spółką a wspólnikami
Uprawnienia komandytariusza w spółce komandytowej
Gazeta Podatkowa nr 53 (1198) z dnia 2.07.2015
Wakacyjna praca młodzieży
Gazeta Podatkowa nr 49 (1194) z dnia 18.06.2015
Kiedy pracownik może odmówić pracy w godzinach nadliczbowych?
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (390) z dnia 10.06.2015
Praca w ramach umowy prawa cywilnego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (390) z dnia 10.06.2015
Kolejne święta wolne od pracy w handlu
Gazeta Podatkowa nr 40 (1185) z dnia 18.05.2015
Zakładowe zasady wypłaty wynagrodzeń
Gazeta Podatkowa nr 37 (1182) z dnia 7.05.2015
Transfer pieniędzy między spółką z o.o. a wspólnikami
Gazeta Podatkowa nr 36 (1181) z dnia 4.05.2015
Podróż służbowa - wybrane aspekty
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 13 (876) z dnia 1.05.2015
W maju br. wystąpią trzy dni świąteczne z zakazem pracy w handlu
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 9 (387) z dnia 1.05.2015
Opodatkowanie świadczeń z ZFŚS dla byłych pracowników
Gazeta Podatkowa nr 32 (1177) z dnia 20.04.2015
Termin wypłaty wynagrodzenia dla pracowników
Gazeta Podatkowa nr 30 (1175) z dnia 13.04.2015
Koszty wynagrodzeń prezesa spółki zatrudnionego na umowę o pracę
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 11 (874) z dnia 10.04.2015
Kontrola umów cywilnoprawnych przeprowadzona przez PIP w 2014 r.
Gazeta Podatkowa nr 26 (1171) z dnia 30.03.2015
Jak odzyskać wynagrodzenie za pracę bez umowy?
Gazeta Podatkowa nr 26 (1171) z dnia 30.03.2015
Wymiar etatu nie jest elastyczny
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 21 (1166) z dnia 12.03.2015 - Elastyczna organizacja czasu pracy
Przewidywana liczba pracujących w formularzu CEIDG-1
Gazeta Podatkowa nr 21 (1166) z dnia 12.03.2015
Czy należy sporządzać zakresy czynności?
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 6 (384) z dnia 10.03.2015
Podleganie ubezpieczeniom w ZUS osoby wykonującej kontrakt menedżerski
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 5 (383) z dnia 1.03.2015
Umowa o pracę dla członka zarządu
Gazeta Podatkowa nr 16 (1161) z dnia 23.02.2015
Dwie umowy dla jednego pracownika
Gazeta Podatkowa nr 15 (1160) z dnia 19.02.2015
Czy ZUS może uznać umowę zlecenia za umowę o pracę?
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 2 (380) z dnia 10.01.2015
Ubezpieczenia w ZUS wspólnika spółki z o.o.
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 2 (380) z dnia 10.01.2015
Odszkodowania wynikające z naruszenia przepisów prawa pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 23 (377) z dnia 1.12.2014
Zaprzestanie działalności a trwałość umów o pracę
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 95 (1136) z dnia 27.11.2014 - Likwidacja działalności gospodarczej
Polecenie wyjazdu służbowego udokumentowane na piśmie
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (382) z dnia 20.11.2014
Wynagrodzenie dla wspólnika za pracę w spółce
Gazeta Podatkowa nr 91 (1132) z dnia 13.11.2014
Jaką umowę podpisać z udziałowcem jednoosobowej spółki z o.o., aby ZUS jej nie zakwestionował?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 32 (859) z dnia 10.11.2014
Prawo do wynagrodzenia w razie zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 27 (854) z dnia 20.09.2014
Określenie miejsca pracy w treści umowy o pracę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 17 (371) z dnia 1.09.2014
Umowa zlecenia na prowadzenie spraw kadrowych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 17 (371) z dnia 1.09.2014
Jak prawidłowo zawrzeć umowę z członkiem zarządu?
Gazeta Podatkowa nr 55 (1096) z dnia 10.07.2014
Zatrudnienie wspólnika w spółce jawnej
Gazeta Podatkowa nr 49 (1090) z dnia 18.06.2014
W czerwcu br. dwa dni świąteczne z zakazem pracy w handlu
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (366) z dnia 10.06.2014
Kwestionowanie pracowniczego ubezpieczenia lub wysokości składek
Gazeta Podatkowa nr 45 (1086) z dnia 5.06.2014
Samozatrudnienie
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 38 (1079) z dnia 12.05.2014 - Optymalizacja kosztów zatrudnienia
Świadczenie pracy na podstawie cywilnoprawnej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 38 (1079) z dnia 12.05.2014 - Optymalizacja kosztów zatrudnienia
Umowa o pracę dla osoby z zarządu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 29 (1070) z dnia 10.04.2014 - Zatrudnienie cywilnoprawne czy pracownicze dla członków zarządu?
Umowa cywilnoprawna dla członka zarządu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 29 (1070) z dnia 10.04.2014 - Zatrudnienie cywilnoprawne czy pracownicze dla członków zarządu?
Wynagrodzenie dla jedynego wspólnika spółki z o.o.
Przegląd Podatku Dochodowego nr 7 (367) z dnia 1.04.2014
Wprowadzenie regulaminu pracy dotyczy zatrudnionych na etat
Gazeta Podatkowa nr 26 (1067) z dnia 31.03.2014
Na "mieszane" umowy trzeba uważać
Gazeta Podatkowa nr 25 (1066) z dnia 27.03.2014
Wynagrodzenia i inne świadczenia
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 6 (360) z dnia 10.03.2014
Zawieranie umów o pracę z pracownikami tymczasowymi
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 5 (359) z dnia 1.03.2014
Ogólna charakterystyka umowy o pracę
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 14 (1055) z dnia 17.02.2014 - Zawieranie umów o pracę w praktyce
Kiedy można pracować w niedziele i święta?
Gazeta Podatkowa nr 12 (1053) z dnia 10.02.2014
Jak powołać i odwołać członka zarządu spółki z o.o.?
Gazeta Podatkowa nr 12 (1053) z dnia 10.02.2014
Zatrudnienie pracownicze członka zarządu
Gazeta Podatkowa nr 1 (1042) z dnia 2.01.2014
Zlecenie a inne umowy
Gazeta Podatkowa nr 103 (1040) z dnia 27.12.2013
Zmiana zakresu obowiązków pracownika
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 23 (353) z dnia 1.12.2013
Pozorność zatrudnienia stwierdzona po wypłacie "chorobówki"
Gazeta Podatkowa nr 93 (1030) z dnia 21.11.2013
Oddelegowanie zleceniobiorcy do pracy za granicę a ubezpieczenia w ZUS
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 21 (351) z dnia 1.11.2013
Wybór formy zatrudnienia dozorcy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 21 (351) z dnia 1.11.2013
Wspólnik pracownikiem swojej spółki
Gazeta Podatkowa nr 85 (1022) z dnia 24.10.2013
Umowa o pracę
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 83 (1020) z dnia 17.10.2013 - Obowiązki pracodawcy przy zatrudnianiu pracownika
Zakres czynności
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 83 (1020) z dnia 17.10.2013 - Obowiązki pracodawcy przy zatrudnianiu pracownika
Zaprzestanie działalności a trwałość umów o pracę
Gazeta Podatkowa nr 82 (1019) z dnia 14.10.2013
Reprezentacja spółki z o.o. przy zawieraniu umowy o pracę ze wspólnikiem
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (350) z dnia 10.10.2013
Rozwiązanie umowy o pracę a stosowanie kar porządkowych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 19 (349) z dnia 1.10.2013
Umowa o pracę dla członka zarządu
Gazeta Podatkowa nr 73 (1010) z dnia 12.09.2013
Odmowa podpisania zakresu czynności przez pracownika
Gazeta Podatkowa nr 68 (1005) z dnia 26.08.2013
Usprawiedliwione nieobecności
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 67 (1004) z dnia 22.08.2013 - Przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę w orzecznictwie i komentarzach
Absencję w pracy trzeba usprawiedliwić
Gazeta Podatkowa nr 67 (1004) z dnia 22.08.2013
Umowa zlecenia a umowa o pracę
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 58 (995) z dnia 22.07.2013 - Umowa zlecenia i o dzieło - porady, wzory umów, orzecznictwo
Czy i kiedy wspólnik może zostać pracownikiem spółki cywilnej?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 56 (993) z dnia 15.07.2013 - Poradnik dla wspólników spółek osobowych
Zakaz zastępowania umowy o pracę umową cywilnoprawną
Dodatek nr 21 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 18 z dnia 20.06.2013 - Umowy zlecenia - podatki i składki ZUS
Czy można zawrzeć umowę zlecenia z własnym pracownikiem w celu wykonywania pracy w dni świąteczne?
Dodatek nr 21 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 18 z dnia 20.06.2013 - Umowy zlecenia - podatki i składki ZUS
Umowę o pracę można podpisać w dzień wolny
Gazeta Podatkowa nr 48 (985) z dnia 17.06.2013
Dni wolne a wynagrodzenie w stawce miesięcznej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (342) z dnia 10.06.2013
Ustalenie wynagrodzenia za pracę w kwocie brutto czy netto?
Gazeta Podatkowa nr 45 (982) z dnia 6.06.2013
Zlecenie nie może zastąpić umowy o pracę
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 13 (804) z dnia 1.05.2013
Zatrudnienie wspólnika w spółce osobowej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 31 (968) z dnia 18.04.2013 - Czy i jak zatrudnić wspólnika, członka organu w spółce?
Umowa o pracę wspólnika ze spółką z o.o.
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 31 (968) z dnia 18.04.2013 - Czy i jak zatrudnić wspólnika, członka organu w spółce?
Zatrudnienie członka organu spółki kapitałowej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 31 (968) z dnia 18.04.2013 - Czy i jak zatrudnić wspólnika, członka organu w spółce?
Wspólnik i członek zarządu w dwuosobowej spółce z o.o.
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 31 (968) z dnia 18.04.2013 - Czy i jak zatrudnić wspólnika, członka organu w spółce?
Czy umowa zlecenia z własnym pracownikiem pozwoli na ominięcie zakazu pracy w święto?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 8 (799) z dnia 10.03.2013
Nieodpłatna praca wspólnika spółki komandytowej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 6 (336) z dnia 10.03.2013
Rozwiązanie umowy z nieobecnym pracownikiem
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 7 (798) z dnia 1.03.2013
Zatrudnienie w celu przygotowania zawodowego
Dodatek nr 4 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 4 z dnia 10.02.2013 - Ochrona pracowników ze względu na warunki pracy
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60